Kunhalmok eltemetett talajainak talajgenetikai és paleoökológiai rekonstrukciója  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
38272
típus K
Vezető kutató Barczi Attila
magyar cím Kunhalmok eltemetett talajainak talajgenetikai és paleoökológiai rekonstrukciója
Angol cím Soil genetical and paleoecological reconstruction of soils biried by jurgans
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem)
résztvevők Joó Katalin
Penksza Károly
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.700
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A munka során a Nagyalföld területéről választott kunhalmok felmérésével értékeltük az egykori (holocén) környezet talajait, tájait. A recens talajok, a halom és környezetének talajtani, botanikai és térinformatikai felmérése nemcsak kiegészítette vizsgálatainkat, hanem a halmok védelmét, az adatrögzítést is szolgálta. Több mint ötven halom helyszíni bejárása után választottuk ki a 4 vizsgált halmot. A hatósági engedélyek megszerzése után hálózatos térképező fúrást végeztünk. A morfológiai leírások alapján értékeltük a halmok rétegzettségét, tártuk fel a halom paleotalaját és alapkőzetét. A halmok rétegeiből megvett mintákon kidolgoztuk és kipróbáltuk azt az elemzési sort, amelynek segítségével a paleotalajokról a szükséges információk megszerezhetők. A talajtani információkat paleoökológiai vizsgálatokkal bővítettük. Egyes halmok eltemetett talajainak korát is meghatároztuk. A talajvíz szerepét és hatását a Csípő-halomnál telepített mérőkutakkal vizsgáljuk. 2004. évben megkezdtük egy megbontott halom feltárását is. A halmok és környezetük talajtani morfológiai, laboratóriumi és malakológiai vizsgálatai alapján a halmok egykori környezeteként a maihoz hasonló meleg, száraz sztyepp, illetve félárnyékos magasfüves sztyepp környezet rekonstruálható, amelyet mozaikosan vizes és szikes területek vehettek körül. Zárt erdőborításra, tartós erdőtalaj-képződésre utaló nyomot nem találtunk.
kutatási eredmények (angolul)
Present application has been submitted in 2001 with the aim to evaluate the former, Holocene soils, and the landscape of various kurgans situated on the Great Plain. The examination of soils, the botanical and GIS examination of the mounds assisted data collection towards the nature conservation actions. After visiting over fifty mounds we selected 4 mounds. We obtained the permissions before the soil mapping drillings. With regard to the morphological examinations of the drillings we evaluated the stratification of the mounds and excavated the paleosoil, as well as the parent material. On the samples we have built the methodology, which was further on suitable to gain base-line data on the buried paleosoils. Pedological results were complemented with paleoecological examinations. With radiocarbon dating we were able to specify the age of some soil horizons. The role and effect of groundwater is still being analysed through monitoring wells around the Csípő-mound. In 2004, we began the detailed and precise examination of a partly disrupted kurgan. In connection with the morphological, malacological and labor analysis of the mounds and their environment we visualise a warm, dry steppe environment with half-shaded grassland vegetation, which is alike to the recent landscape, but with mosaics of wetland type, small territories. Salinization can not yet be excluded from the ancient environmental factors. We could not detect the traces of Luvisol development nor forest vegetation.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/527/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Barczi A. - Penksza K. - Joó K.: Kunhalmok összehasonlító talajtani és botanikai vizsgálata., 6. Magyar Ökológus Kongresszus, 2003. augusztus 27-29., Gödöllő, p. 38., 2003
K. Joó - A. Barczi - K. Penksza - Á. Malatinszky: Observing soil-plant connections on different grasslands of Hungary, Tanulmánykötet, 13th International Symposium on Problems of Landscape Ecological Research, 30 September – 3 October 2003, Mojmírovce, Slovakia, p. 47., 2003
Molnár, M. - Joó, K. - Barczi, A. -. Szántó, Zs. - Futó, I. - Palcsu, L. - Rinyu, L.: Dating of total soil organic matter used in kurgan studies, 18th International Radiocarbon Conference, Wellington, New Zealand, 1-5 September, 2003 P05026 p. 270., 2003
Barczi A.: Data for the Botanical and Pedological Surveys of the Hungarian Kurgans (Great Hungarian Plain, Hortobágy), Thaiszia, Vol. 13, p. 113-126., 2005
Barczi A., Joó K.: Botanical and soil survey of kurgans (Great Hungarian Plain, Hungary), 17th World Congress of Soil Science, Bangkok, Thailand CD rom, 2002
Barczi A.: Adatok a Hortobágy paleoökológiai rekonstrukciójához a Csípő-halom talajtani és malakológiai vizsgálatai alapján, III. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok, Mezőtúr, konferencia kiadványa 2002, 1. kötet, p. 131-136., 2002
Barczi A., Herczeg E.: Examinations on the correlation between soil and plants in grasslands of the Southern part of the region beyond the River Tisza, Proceedings of the Fifth International Conference Anthropization and Environment of Rural Settlements, Ukraine, 2005
Joó K., Barczi A., Sümegi P.: Talajtani, botanikai és paleoökológiai kapcsolatok vizsgálata (Hortobágy, Csípő-halom), V. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Pásztó 2002, 2002
Penksza K., Joó K.: Kunhalmok botanikai és talajviszonyainak vizsgálata, Aktuális flóra- és vegetációkutatás a Kárpát-medencében V. Konferencia Kiadványa, Pécs, 2002, p. 65., 2002
Penksza K., Joó K.: Burial mounds: human formations as preservers of the natural vegetation, Conference Anthropization and Environment of Rural Settlements, Ukraine, 2005
Joó K.: A hortobágyi Csípő-halom rétegtani felépítése talajtani vizsgálatok alapján, III. Alföldi tudományos tájgazdálkodási napok, Mezőtúr, konferencia kiadványa, 2002, 1. kötet, p. 172-177., 2002
Barczi A.: Adatok a Hortobágy paleoökológiai rekonstrukciójához a Csípő-halom talajtani és malakológiai vizsgálatai alapján, 2003 (In: Tóth A. (szerk.): Ohattól Farkas-szigetig. ISBN 963 212 503 7, ISSN 1216 551X, Budapest – Kisújszállás, p. 215), p. 163-168., 2003
Joó K. - Barczi A. - Szántó Zs. - Molnár M.: A hortobágyi Csípő-halom talajtani vizsgálata, Agrokémia és Talajtan, Vol. 52., Nos 1-2., p. 5-20. 2003, 2003
Barczi A. - Sümegi P. - Joó K.: Adatok a Hortobágy paleoökológiai rekonstrukciójához a Csípő-halom talajtani és malakológiai vizsgálata alapján, Földtani Közlöny, 131/3, p. 421-431. 2003, 2003
Barczi A: Kunhalmok mint a vegetációtörténet és a talajfejlődés őrei, III. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium kiadványkötete, plenáris előadás, Budapest, 2003. október 28-30. p. 5-15., 2003
Barczi A.: Adatok a Hortobágy paleorekonstrukciójához., In: Kovácsné Gyenes E. (2003): A SZIE KTI Tájökológiai Tanszékének bemutatkozó napja. Tájökológiai Lapok, 1. évfolyam, 2. szám, p. 217-221.), p. 220-221., 2003
Barczi A. - Sümegi P.: Talajtani és malakológiai adatok a Hortobágy paleoökológiai rekonstrukciójához., 6. Magyar Ökológus Kongresszus, 2003. augusztus 27-29., Gödöllő, p. 38., 2003
A. Barczi K. Penksza K. Joó: Research of soil-plant connections on kurgans in Hungary., 13th International Symposium on Problems of Landscape Ecological Research, 30 September - 3 October 2003, Mojmírovce, Slovakia, 2003
Barczi, A.: The importance of pedological analyses in Holocene paleoecological reconstructions., Environmental Changes under the Neolitization Process in Central Europe: Before and After International Conference. Budapest, 28-29th November 2003, 2003
Barczi A.: Kunhalmok, Barczi A. Erdei T. L. Halmai R. Horváth G. Horváth R. Semsey B. Szilágyi D. Tóth K. (2003): Magyarország száz csodája II. Totem Plusz Könyvkiadó, Bp. p. 98-99., 2003
Joó K.: Adatok a Csípő-halom flórájához és vegetációjához, Tájökológiai Lapok. I. évf. 1. szám p. 87-95., 2003
Joó K.: A Csípő-halom (Hortobágy) rétegtani felépítése és geomorfológiája., 6. Magyar Ökológus Kongresszus. Gödöllő, p. 123., 2003
Barczi, A. - Joó, K.: Kurgans: Historical and ecological heritage of the Hungarian Plain., In: J. Brandt – H Vejre (eds.): Multifunctional Landscapes – Volume 1: Theory, Values and History. WITpress, ISBN: 1-85312-930-5. Southampton, Boston, p. 151-158., 2004
Herczeg E. - Vona M. - Barczi, A. - Penksza K.,: Botanikai és talajtani vizsgálatok Dél-Tiszántúli löszgyepekben., XXV. Vándorgyűlés (Magyar Biológiai Társaság), Előadások összefoglalói. p. 141-142., 2004
Herczeg E. - Barczi A. - Joó K. - Penksza K.: Botanikai és talajtani vizsgálatok Dél-Tiszántúli löszgyepekben., Aktuális Flóra- és Vegetációkuattás a Kárpát-medencében VI. Keszthely 2004. február 26-29. p. 102., 2004
Herczeg E. - Vona M. - Barczi, A. - Penksza K.: Botanikai és talajtani vizsgálatok Dél-Tiszántúli löszgyepekben., XXV. Vándorgyűlés (Magyar Biológiai Társaság), 2004. október 26-27., 2004
Barczi A. - Sümegi P. - Joó K.: Adatok a Hortobágy paleoökológiai rekonstrukciójához a Csípő-halom talajtani és malakológiai vizsgálata alapján., In: Tóth Albert (szerk.) (2004): A kunhalmokról más szemmel. Alföldkutatásért Alapítvány, Kisújszállás-Debrecen, ISBN 963 216 696 5, p. 192, p. 13-25., 2004
Joó K.: Adatok a Csípő-halom flórájához és vegetációjához., In: Tóth Albert (szerk.) (2004): A kunhalmokról más szemmel. Alföldkutatásért Alapítvány, Kisújszállás-Debrecen, ISBN 963 216 696 5, p. 192, p. 58-70., 2004
Joó K.: Kunhalmok és környezetük talajtani vizsgálata, különös tekintettel a talajképződési folyamatok rekonstruálására., Doktori értekezés, Gödöllő, p. 123., 2004
Vona, M. - Penksza, K.: A szentesi Kántor-halom vegetációjának változása és ennek összefüggés a talaj vízháztartásával., Tájökológiai Lapok 2: 341-348., 2003
Vona M. - Penksza K.: Kunhalmok vegetációjának szezonális változásai és összefüggésük a talajaik vízháztartásával., I. Magyar Tájökológia Konferencia Szirák, 2004. szeptember 17-19. p. 52., 2004
Herczeg E. - Penksza K.: Cöológiai vizsgálatok dél-tiszántúli gyepekben., I. Magyar Tájökológia Konferencia Szirák, 2004. szeptember 17-19. p. 69., 2004
Vona M. - Penksza K. - Herczeg E.: Eltérő gazdálkodás során kialakított és fenntartott gyepek vizsgálata kunhalmokon., Botanikai Szakosztály. november 29., 2004
Joó K. - Barczi A. - Szántó Zs. - Molnár M.: hortobágyi Csípő-halom talajtani vizsgálata., In: Tóth Albert (szerk.) (2004): A kunhalmokról más szemmel. Alföldkutatásért Alapítvány, Kisújszállás-Debrecen, ISBN 963 216 696 5, p. 192, p. 27-43., 2004
Barczi A. - Penksza K. - Joó K.: Alföldi kunhalmok talaj-növény összefüggés-vizsgálata., In: Tóth Albert (szerk.) (2004): A kunhalmokról más szemmel. Alföldkutatásért Alapítvány, Kisújszállás-Debrecen, ISBN 963 216 696 5, p. 192, p. 45-58., 2004
Barczi A. - Penksza K. - Joó K.: Alföldi kunhalmok talaj-növény összefüggés-vizsgálata., Agrokémia és Talajtan. Vol. 53., Nos. 1-2., p. 3-16., 2004
M. Molnár - K. Joó - A. Barczi - Zs. Szántó - I. Futó - L. Palcsu - L. Rinyu: Dating of total soil organic matter used in kurgan studies., Radiocarbon, Vol. 46., Nr. 1., p. 413-419., 2004
A. Barczi - A. Golyeva: Phytolith analysis of buried soils in kurgans of Hungary: first results and perspectives., The Phytolitharien. Bulletin of the Society for Phytolith Research, Vol. 16., Nr. 3., p. 3-4., 2004
Barczi A.: The importance of pedological investigations in Holocene paleoecological reconstructions. A case study (Hortobágy, Hungary)., Buletinul - Bulletin of the University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. ISSN 1454-2382. Vol. 60/2004, p. 216-222., 2004
Barczi, A. -Sümegi, P. - Joó, K. - M. Tóth, T. - Czinkota, I.: Evaluation of the paleosoils and the paleoenvironment of the Csípő-halom Kurgan, Hungary., International Conference „Paleosols: Memory of ancient landscapes and living bodies of present ecosystems”, Florence, Italy 7-11 June 2004., p. 19-20., 2004
Joó, K. - Barczi, A.: Pedological investigation of Hungarian Kurgans., International Conference „Paleosols: Memory of ancient landscapes and living bodies of present ecosystems”, Florence, Italy 7-11 June 2004., p. 25-26., 2004
Joó K. - Barczi A.: Kunhalmok, mint az egykori környezet rekonstrukciójának lehetséges alanyai., I. Magyar Tájökológiai Konferencia (Szirák, 2004. szeptember 17-19.) kiadványa, Gödöllő, p. 64., 2004
A. Barczi - A. Golyeva: Phytolith analysis buried soils in kurgans of Hungary – first results and perspectives., 5th International Meeting on Phytolith Research, Moscow, 13-16. October 2004., p. 10., 2004
Barczi A.: A paleotalajok szerepe a tájrekonstrukcióban és a tájértékelésben., Egészséges Világ Nemzetközi Fórum (Healthy Planet), Környezetállapot és egészség: koncepció és módszertan. 2004. június 22., Budapest, 2004
Joó K. - Barczi A.: Kunhalmok, mint az egykori környezet rekonstrukciójának lehetséges alanyai., I. Magyar Tájökológiai Konferencia, Szirák, 2004. szeptember 17-19., 2004
Herczeg E. - Vona M. - Barczi A. - Penksza K.: Botanikai és talajtani vizsgálatok dél-tiszántúli löszgyepekben., Magyar Biológiai Társaság XXV. Vándorgyűlés, 2004. október 26-27., Bp., 2004
A. Barczi - A. Golyeva: Phytolith analysis buried soils in kurgans of Hungary – first results and perspectives., 5th International Meeting on Phytolith Research, Moscow, 13-16. October 2004., 2004
Barczi A.: The importance of pedological investigations in Holocene paleoecological reconstructions. A case study (Hortobágy, Hungary)., 3rd International Symposium, Prospects for the 3rd Millenium Agriculture. October 20-23., 2004., Romania, Cluj-Napoca, 2004
Joó K.: Kunhalmok felépítése talajtani vizsgálatok alapján (Hortobágy, Csípő-halom), Szakdolgozat. Gödöllő, p. 54, 2002
Barczi A.: 8 szócikk, 8 fotográfia, In: Tóth Albert (szerk.): Az Alföld piramisai. Alföldkutatásért Alapítvány, Kisújszállás, p. 96, 2002
Joó K.: A hortobágyi Csípő-halom rétegtani felépítése talajtani vizsgálatok alapján, In: Tóth A. (szerk.): Ohattól Farkas-szigetig. ISBN 963 212 503 7, ISSN 1216, 2003
Joó, K – Barczi, A. – Sümegi, P.: Study of soil scientific, layer scientific and paleo-ecological relations (Hortobágy, Csípő-halom), Second International Conference on Soils and Archaeology, Pisa, 12-15th May, 2003. Kiadványkötet, p. 45-46., 2003
Barczi A. – Joó K.: A hortobágyi Csípő-halom morfológiai és talajtani elemzése., Földrajzi Értesítő, LII. évf., 1-2. füzet, p. 37-45., 2003
Barczi A.: The importance of pedological investigations in Holocene palaeoecological reconstructions., Antaeus. Vol. 27., p. 129-134., 2004
Barczi, A. – K. Penksza - P. Sümegi: Study of pedological, botanical and paleoecological relations (Hortobágy, Csípő-halom)., Europen IALE Congress (Landscape Ecology in the Mediterranean – insi, 2005
Barczi A. – K. Joó – Á. Pető – T. Bucsi: Survey of the buried paleosoil under Lyukas-mound., Eurasian Soil Science (Pochvovedenie). közlésre elfogadva, 2006
Barczi, A. – Koklova, O. Sz. – Pető, Á.: The importance of pedological investigations in Holocene paleoecological reconstructions. A case study: Hortobágy, Hungary. in Russian, Ecology and Soils. Lectures and reports of the XIIIth Russian scientific school, October 2005. Volume V. Publisher: ONTI-PNC-RAS, 2006., p. 43-52., 2006
Barczi, A. – Penksza, K. – Joó, K.: Research of soil-plant connections on kurgans in Hungary., Ekológia (Bratislava), Vol. 23., Supplement No. 1. p. 15-22, 2004
Barczi A. – T. M. Tóth – A. Csanádi – P. Sümegi – I. Czinkota: Reconstruction of the paleo-environment and soil evolution of the Csípő-halom kurgan, Hungary., Quaternary International. közlésre elfogadva, 2006
vissza »