A támogatási programok hatása a turizmus területi rendszerére és a területi fejlődésre  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
38282
típus K
Vezető kutató Aubert Antal
magyar cím A támogatási programok hatása a turizmus területi rendszerére és a területi fejlődésre
Angol cím Effects of assistance programs on the spatial spatial development of tourism
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely Földrajzi és Földtudományi Intézet (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Csapó János
László Mária
Szabó Géza
Trócsányi András
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.574
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás fő célja a turizmus területi folyamatainak különböző aspektusokból történő elemzése. A kutatás eredményei nemzetközi konferenciákon előadott és publikált tanulmányokban jelentek meg, valamint a kutatás zárószakaszában elkészült három tudományos könyv és a Magyarország Idegenforgalmi Atlasza c. kiadvány. A turizmusföldrajz elméleti kereteinek értelmezéséhez járult hozzá a térségi turizmus kutatás geográfia-turizmus-területfejlesztés-vidékfejlesztés viszonyrendszerének megalapozását szolgáló kutatások. Az empirikus módszerek közül kiemelkedik az országos vonzerőleltár tematikus és területi bontásban is kezelhető térképi ábrázolású rendszere, melyen keresztül összehasonlító vizsgálatokra nyílik lehetőség a térszerkezeti jellemzők területi típusainak lehatárolásához. A turisztikai terméktípusok országos szintű elemzését és annak térképi ábrázolását összefoglaló módon tartalmazza Magyarország Idegenforgalmi Atlasza. A turisztikai kereslet primer kutatására a vendégmegkérdezés módszertani apparátusát gazdagította a kutatás. A desztináció-építés és menedzsment elvi-módszertani alapjait definiálta a kutatás, és javaslatot tett ennek a regionális turisztikai és területi intézményrendszer számára történő hasznosítására.
kutatási eredmények (angolul)
The main aim of the research is the analysis of the spatial processes of tourism from different aspects. The results of the investigations were lectured and published in international conferences and also three scientific books and the Tourism Atlas of Hungary reached completion at the closing period of the research. The investigations establishing the relationship of spatial tourism research among geography, tourism, regional development and rural development, contributed to the explanation of the theoretical frameworks of the geography of tourism. Out of the empirical methods, the map image of the national attraction inventory should be highlighted being able to handle both from thematic and spatial points of view, with which there is a possibility to take comparative researches to impound types of spatial-structural features. The Tourism Atlas of Hungary overall comprises the national level analysis of tourism product types and their map image. Concerning the primary research of tourism demand, the method of questionnaires was used, enriching the methodology of the research. The investigation defined the conceptual-methodological basis of destination-building and management and offered a proposal to its utilisation for the regional tourism and spatial institutional system.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/531/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Aubert A.-Csapó J. (szerk.): Planning and Development Aspects of Tourism in the Regional and Rural Development Programs in Hungary, PTE TTK FI Turizmus tanszék, 2005
Aubert Antal-Szabó Géza (szerk.): A vendégkör kutatatás alkalmazott módszerei és eredményei az idegenforgalom területi vizsgálataiban, Pécs, 2005
Aubert A.-Szabó G.-Trócsányi A.: A borrégiók és borturizmus összehasonlító vizsgálata Magyarország és a Dél-afrikai Köztársaság példáján, Turizmus Bulletin, 2005
Szabó Géza: A tervezett Bükkösdi Cementmű és Kőbánya bővítés várható hatásai a környező terület turizmusára, háttértanulmány, 2004
Aubert A.: Az egészségturizmus regionális szintű fejlesztése Magyarországon, Pécs, 2004
Berki Mónika: Az örökségi értékek szerepe hazánk idegenforgalmában, hozzájárulásuk az ország turisztikai versenyképességéhez, Pécs, 2005
László Mária: Önkormányzatok és a turizmus, PTE TTK FI Turizmus Tanszék, 2004
Aubert A. (szerk.): A turizmusföldrajz rendszertani helye és főbb kérdései a földrajztudományban, PTE TTK FI Turizmus tanszék, 2006
Aubert A.: Együttműködési lehetőségek a Duna-Dráva-Száva Eurorégió turizmusában, PTE TTK FI Turizmus tanszék, 2003
Szabó G.: The role of regional marketing in the regional development of the South-Transdanubia region, PTE TTK FI Turizmus tanszék, 2003
Csapó J.: Evaluation of the Practice and Promotional Material of the South Transdanubian Marketing Directorate of the Hungarian Tourism Co in 2002, PTE TTK FI Turizmus tanszék, 2003
Aubert A.-Csapó J.: Unique Features of the Tourist Attractions in Hungary's Historical Small Cities, PTE TTK FI Turizmus tanszék, 2003
Aubert A.-Szabó G.-Csapó J.-Berki M.: Exemples and Perspectives of the Hungarian-Croation Cross-Border Cooperation Programmes at Hungary's Impending Joining of the EU., PTE TTK FI Turizmus tanszék, 2003
Aubert A. (szerk.): Desztináció menedzsment, PTE TTK FI Turizmus tanszék, 2006
Aubert A. (szerk.): A turisztikai nagyberuházások hatása Baranya megye idegenforgalmára, PTE TTK FI Turizmus tanszék, 2006
Aubert A.: A turizmusoktatás- és kutatás tartalmi kérdései a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában, Pécs, 2004
Aubert A. (szerk.): A térségi turizmuskutatás- és tervezés módszerei és eredményei, Pécs, 2006
Aubert A.-Csapó J.: The Appearance of EU Development Policy in the Hungarian Sectoral and Regional Processes, PTE TTK FI Turizmus tanszék, 2005
Antal Aubert – Árpád Hanusz – József Tóth: A turizmus új trendjei Magyarországon, PTE TTK FI Turizmus tanszék, 2005
Szabó G. (szerk.): A vendégkör kutatás alkalmazott módszerei és eredményei a turizmus területi vizsgálataiban, PTE TTK FI Turizmus tanszék, 2006
Aubert A.: Magyarország idegenforgalmi atlasza, PTE TTK FI Turizmus tanszék, 2006
Aubert A.-Szabó G. (szerk): Pozíciók és perspektívák Baranya turizmusában, PTE TTK FI Turizmus tanszék, 2005
vissza »