Új geometriájú spiroid hajtások kutatása, gyártásgeometria kidolgozása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
38288
típus K
Vezető kutató Dudás Illés
magyar cím Új geometriájú spiroid hajtások kutatása, gyártásgeometria kidolgozása
Angol cím Spiroid driving with new geometry and the production geometry
zsűri Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
Kutatóhely Gyártástudományi Intézet (Miskolci Egyetem)
résztvevők Bányai Károly
Lévai Imre
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 7.498
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
1. A kutatási téma célja az volt, hogy a viszonylag új keletű hajtástípus tulajdonságait feltárjuk és nem tapasztalati (Dudley), hanem tudományos összefüggések feltárásával igazoljuk a jellemzőit, illetve a gyártásgeomertiáját ezek alapján fejlesszük. Feltárjuk az alapvető geometriai összefüggéseket a parabolikusan kettősen domborított, valamint a fejmaróval megmunkált spiroid hajtópárok esetén is [4]. 2. Kidolgoztuk a hagyományos méretezés számítógépes algoritmusát, valamint az új gyártásgeometriához szükséges eljárások alapjait [14, 15]. 3. Foglalkoztunk a hajtás szingularitásaival és alámetszésével, illetve ezek elkerülésének, feltételeivel [10, 30]. 4. Kidolgoztuk, illetve alkalmaztuk azokat az analitikus módszereket, amelyek alkalmasak a csavarfelületek kapcsolódásának, hordképmeghatározásra, lokalizálódásának tervezésük során szerszámaik modellezésének, profilvizsgálatának továbbfejlesztése analizálásra alkalmas új formában került felírásra. Ezekre a különböző Coons foltokat, Gordon, Bezier, spline felületeket használtunk [12, 18, 21, 23, 24, 25, 28]. 5. Vizsgálatokat végeztünk végeselemes programokkal a hajtás modellezésére, alakváltozásaira, CNC programot készítettünk a spiroid csiga gyártására [19, 29]. 6. 3D mérőgépen minősítettük az általunk gyártott kúpos csigát és kimutattuk a hordkép elhelyezkedését, ami a számított, modellezett értékekkel jó egyezést mutat [23, 28, 31].
kutatási eredmények (angolul)
1. The in of the researches were to discover the features of a relatively new driving type. We wanted to examine the production geometry and other features scientificly, using theoretical formulas, and not experimentally as it was done by Dudley [4]. 2. We have woked out the computerized algorithm of conventional dimensioning, and the basics of procedures necessary for new production geometry [14, 15]. 3. We dealt with singularities and undercuttings of the driving, and the conditions, how to avoid them [10, 30]. 4. We have worked out or applied those analitical methods, which can be used for determination localisation of bearing patterns of mating helicoid surfaces. We have modelled the cutting tool at the level of design, and we have used a new form for description of analysing and further development of profile examination. For doing these, we used different methods as Coons patches, Gordon-, Bezier-, Spline surfaces [12, 18, 21, 23, 24, 25, 28]. 5. We used FEM examinations for modelling of deformation of driving. We created a CNC program for production of spiroid worm [19, 29]. 6. We qualified the tappered worm, produced by us on a 3D CMM, and showed out the place of bearing pattern, which showed good coincidance [23, 28, 31].
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/532/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Balajti Zs; Bányai K; Dudás I;: A new Description Method for the Bearing Pattern of the Spiroid Driving, In: 11th International Conference on Tools, University of Miskolc,Miskolc, pp. 43-48., 2004
Makay B(Témavezető: Dr. Dudás Illés): Ívellt profilú csigahajtás geometriai vizsgálata, TDK, 2004
Dudás I: Investigation of Worm Gear Drive by Simulation, In: Production Processes and Systems, A Publication of the University of Miskolc, Volume 4 (2004), Miskolc, pp.:35-42, 2004
Dudás I: Geometriai modellek alkalmazása a Gyors-prototípus eljárásoknál, Gyors prototípus gyártás a Miskolci Egyetemen, Gépgyártás XLIV. évfolyam, 2004. 2-3. szám, pp.:9-15., 2004
Bányai K; Dudás I: Investigation of Connection of Modificated Spiroid Drive Pairs, In: Production Processes and Systems, A Publication of the University of Miskolc, Volume 4 (2004) pp.: 25-34., 2004
Balajti Zs; Dudás I: A Development of the new Method for Describing the Bearing Pattern of the Spiroid Driving, In: Production Processes and Systems, A Publication of the University of Miskolc, Volume 4 (2004), Miskolc, pp.:13-23, 2004
Balajti Zs: Analysis of the Reproduction of the Object Including Helices Gained from Photos Taken by 2 CCD Cameras, In: 11th International Conference on Tools, University of Miskolc, Miskolc, pp. 305-310., 2004
Felhő Cs; Szentesi A; Tóth G: Geometrical Dimensioning of Worm Drives, In: Production Processes and Systems, A Publication of the University of Miskolc, Volume 4 (2004), Miskolc, pp.:73-80, 2004
Dudás I; Cser I: Gépgyártástechnológia IV. Gyártás és gyártórendszerek tervezése, Miskolci Egyetemi Kiadó, 337. oldal, 2004
Dudás I: Application of Geometrical Models at Rapid Prototyping Processes, In: 11th International Conference on Tools, University of Miskolc, Miskolc, pp.: 117-124., 2004
Dudás I.: Analysis of the Spiroid Drivings Having New Production Geometry, Publ. Univ of Miskolc, HU ISSN 1215-0851 2002., pp.: 177-184., 2002
Dudás I., Szentesi A., Tóth G.: Köszörűkorong kopásának folyamatos felügyelete, Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka. Kolozsvár, 2002. március 22-23., pp.: 23-30, 2002
Dudás I., Bányai K., Balajti Zs.: Kinematikai felületek előállításához szükséges szerszámprofilok meghatározása Spline alkalmazásával, Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka. Kolozsvár, 2002. március 22-23., pp.: 37-40, 2002
Dudás I., Bányai K.: New Production Geometry of Modifies Spiroid Drives, Proceedings of the 13 th International DAAM Symposium Wienna, 2002., 2002
Dudás I., Bányai K.: Szerszámprofilok meghatározása csavarfelületekhez, X. OGÉT. Székelyudvarhely, 2002. pp.: 59-62, 2002
Balajti Zs., Bányai K.: A possibility method for the solve of 3D evaluation with 2CCD cameras, Developing Tendenceies of Production Engineering. Miskolc, September 2-3, 2002., pp.: 237-241., 2002
Balajti Zs.: Csavarvonalakat tartalmazó alakzatok rekonstruálhatósága CCD kamerával készített képekből, Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, 2003. november 6., pp.: 201-206., 2003
Dudás I.: Intelligent Automation of Production Of Worm Gear Drives, The 6th International MteM Conference. Cluj-Napoca, 2-4 october 2003., pp.: 171-178, 2003
Lévai I.: Térbeli hajtások tervezése (Spiroid hajtás), .., 200
Bányai K., Dudás I., Varga GY.: Szingularitás és alámetszés elemzése helikoid hajópárok felületein, .., 200
Bányai K., Dudás I., Tóth G., Felhő Cs.: Spiroid hajtások geometriai méretezése, .., 200
Bányai K., Felhő Cs., Dudás I.: Spiroid hajtások geometriai méretezése és végeselemes analízise, Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka, Kolozsvár, 2004. március 26-27., pp. 112-118., 2004
Dudás I., Balajti Zs.: A Monge-féle projekció alkalmazása a gépgyártásban, Gépgyártás című folyóirat, XLV. Évfolyam, 2005. 3. szám, pp.: 32-35., 2005
Dudás I., Balajti Zs.: Spiroid hajtások hordképének meghatározása és analitikus leírása Bezire felülettel, Gépgyártás című folyóirat, XLV. Évfolyam, 2005. 3. szám, pp.: 32-35., 2005
Dudás I., Balajti Zs., Varga Gy.: Advantages of the CCD Camera Measurements for Profile and Wear of Cutting Tools, 7th International Symposium Series on Measurement Technology & Intelligent Instruments 6-8 September 2005. Huddersfield, UK, pp.: 271-274., 2005
Dudás I., Balajti Zs.: Térbeli hajtások hordképének elemzése, meghatározása, The 5th International Scientific Conference, Development of Metal Cutting DMC, 12-13. September 2005., Kosice, Slovakia, ISBN 80-8073-303-1, EAN 9788080733032, pp.: H31-H, 2005
Dudás I., Bányai K.: Examination of Mashing of Modificated spiroid Driving Pairs, 9th International Research/Expert Conference, TMT 2005, Antalya, Turkey, 26-30 September, 2005., p.:981-985, 2005
Dudás I., Balajti Zs.: Modelling a Development of the new Method for Describing the Bearing Pattern of the Spiroid Driving, 9th International Research/Expert Conference, TMT 2005, Antalya,Turkey, 26-30 Sept, 2005.,p.:985-988, 2005
Balajti Zs.: : Practical Application Of The Monge Projection In The Production Process Of Drive Pairs, The 7th International MTeM Conference, 6th – 8th October 2005., pp.: 35-38., 2005
Dudás I., Balajti Zs., Bányai K.: Exact Production of Helicoid Surfaces, III. International Congress of Precision Machining Vienna-Austria (ICPM 2005), October 18-19. 2005., pp.:27-32., 2005
Dudás I., Balajti Zs.,: Modelling and develpoment for describing the bearing pattern of the spiroid driving, Proceedings of the 6.IASTED Int.Conf. on ”Robotics and Applications, 2005. október 31. – november 02. 2005., Cambridge, USA, pp.:203-208, ISBN 0-88986-, 2005
Balajti Zs., Bányai K., Dudás I.: Spiroid hajtás végeselemes vizsgálata, Gépgyártástechnológia c. folyóirat 2005/5. Megjelenés alatt, 2005
Balajti Zs., Dudás I.: Szingularitás és alámetszés elemzése helikoid hajtópárok felületein, Gépgyártástechnológia c. folyóirat 2005/5. Megjelenés alatt, 2005
Tolvaj Bné, Hörcsik R.: Megbízhatóság növelése 3D mérés esetén, Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, 2004., pp.: 114-119., 2004
vissza »