Az Európai Unió és közvetlen környezete a kibővítésen túl  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
38289
típus F
Vezető kutató Szemlér Tamás
magyar cím Az Európai Unió és közvetlen környezete a kibővítésen túl
Angol cím The European Union and its direct neighbourhood beyond enlargement
zsűri Gazdaság
Kutatóhely MTA Világgazdasági Kutatóintézet
résztvevők Novák Tamás
Szigetvári Tamás
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 2.532
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás során azt vizsgáltuk meg, hogyan alakultak az Európai Unió (EU) és közvetlen szomszédságának kapcsolatai az elmúlt (2002-2006) időszakban. Kiemelten foglalkoztunk az EU és Közép- és Kelet-Európa kapcsolataival, mivel ez utóbbi térség országai a vizsgált időszakban a korábbinál jóval közelebb kerültek az integrációhoz (taggá váltak, csatlakozási tárgyalásokat kezdtek, tagjelöltté váltak, társulási egyezményeket kötöttek, illetve ezek tárgyalásába kezdtek). Emellett külön figyelmet fordítottunk a mediterrán térség országai közül Törökország EU-perspektívájának alakulására. Tapasztalataink alapján megállapítható, hogy miközben az EU jelentős előrehaladást könyvelhet el számos, a szomszédságához tartozó országgal fenntartott kapcsolatában, jelenlegi állapotában a szomszédságpolitika megújítása ellenére sem képes minden felmerülő kérdés megnyugtató megválaszolására. Ez különösen Törökország EU-perspektívája szempontjából lehet hosszú távon is releváns kérdés, de az EU-n belüli konszenzus hiánya a szükséges változtatásokkal kapcsolatban már a balkáni országok integrációja kapcsán is komoly akadályt jelenthet. A kutatásunkat lezáró kötet országtanulmányaiban többek mellett ezen veszélyre is felhívtuk a figyelmet.
kutatási eredmények (angolul)
During the research we examined the relations of the European Union (EU) with its direct neighbours in the period of the research (2002-2006). We have paid special attention to the relations of the EU with Central and Eastern Europe, because the countries of this latter region have become much closer to the integration in the period observed (some of them became members, began accession talks, became candidates for membership, concluded association agreements or began the negotiations on such agreements). Beyond this, we also have paid special attention to the European integration prospects of Turkey. According to our results we can say that while the EU can see a considerable development in its relations with many of the countries belonging to its membership, it is not able in its present state (despite the reform of the neighbourhood policy) to give answers to all the questions arising in this respect. The question is especially relevant in the case of the EU prospects of Turkey, but the lack of consensus within the EU (concerning the necessary changes) can constitute a serious barrier already for the integration of the Balkan countries. Among others, we have drawn the attention to this danger in the country studies of the volume concluding our research project.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/533/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Novák T: Albánia - gyors növekedés kevés látható eredménnyel, In: Novák T-Szemlér T (szerk.): Európa peremén: új tagok és szomszédok, MTA VKI Kelet-Európa Tanulmányok, I. szám, pp. 73-84., 2007
Szemlér T: Costs and Benefits of EU Accession. Some Common Thoughts for First- and Next-Round Accession Countries of Central and Eastern Europe, In: Inotai, A, Solemacher F (ed.): Europe Beyond the First Wave of Enlargement, Institute for World Economics, Budapest, 2004, pp. 131-137., 2004
Szigetvári T: Az Európai Unió dilemmái a török csatlakozás kapcsán, Európa 2002, V/4., pp. 47-61., 2004
Novák T - Gál P - Moldicz Cs: Dynamic Global Economic Growth – Strengthening Regional Differences, Development and Finance, 2005/3, pp. 85–96., 2005
Novák T: A magyar tőkekivitel célterületei: Románia és Szerbia, Manager Magazin, 2005/11, 2005
Szemlér T - Inotai A: Hungary and Cohesion Policy, in: Eriksson, J. – Karlsson, B. O. – Tarschys, D.: From Policy Takers to Policy Makers, SIEPS, Stockholm, pp. 100-123, 2005
Novák T: Some Issues of Regional Cooperation in the Balkans, In: Inotai, A, Solemacher F (ed.): Europe Beyond the First Wave of Enlargement, Institute for World Economics, Budapest, 2004
Novák T-Szemlér T: Európa peremén: új tagok és szomszédok, MTA VKI Kelet-Európa Tanulmányok, I. szám, 2007
Novák T: Szerbia Montenegró nélkül - ördögi körben?, In: Novák T-Szemlér T (szerk.): Európa peremén: új tagok és szomszédok, MTA VKI Kelet-Európa Tanulmányok, I. szám, pp. 114-129., 2007
Szigetvári T: Törökország - félhold a csillagok között, In: Novák T-Szemlér T (szerk.): Európa peremén: új tagok és szomszédok, MTA VKI Kelet-Európa Tanulmányok, I. szám, pp. 53-72., 2007
Szemlér T: Bosznia-Hercegovina - kényszermegoldásból életképes önálló állam?, In: Novák T-Szemlér T (szerk.): Európa peremén: új tagok és szomszédok, MTA VKI Kelet-Európa Tanulmányok, I. szám, pp. 85-96., 2007
Szemlér T: Függelék (Bulgária, Románia, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Macedónia, Szerbia és Montenegró, Törökország EU-kapcsolatai), In: Novák T-Szemlér T (szerk.): Európa peremén: új tagok és szomszédok, MTA VKI Kelet-Európa Tanulmányok, I. szám, pp. 200-206., 2007
Szemlér T: Az EU-költségvetés mérföldkövei: a rendszer reformjától a szervezett káoszig, In: Külgazdaság, L. évfolyam, 2006/7-8., pp. 77-89., 2006
Szemlér T: Az Európai Unió és a balkáni országok kapcsolatai, In: Külgazdaság, L. évfolyam, 2006/4–5, pp. 64–76. (korábbi megjelenés: MTA VKI Műhelytanulmányok No. 70, pp. 22-33.), 2006
Novák T: A délkelet-európai régió növekedési folymatai és a fenntarthatóság kérdése, In: : Inotai András–Novák Tamás–Szanyi Miklós–Szemlér Tamás: Fordulóponton a délkelet-európai gazdaságok?, MTA VKI Műhelytanulmányok, No. 70, pp. 4-11., 2006
Novák T: Growth Processes and Their Sustainability in the Southeast European Region, In: : Inotai, A–Novák, T–Szanyi, M–Szemlér, T: At a Turning Point? The Southeast European Economies, IWE (MTA VKI) Working Paper No. 167, pp. 5-11., 2006
Szemlér T: The Relations of the European Union with the Balkan Countries, In: : Inotai, A–Novák, T–Szanyi, M–Szemlér, T: At a Turning Point? The Southeast European Economies, IWE (MTA VKI) Working Paper No. 167, pp. 20-30., 2006
Novák T: Economic Transformation and Regional Cooperation in Southeast Europe, In: : Fóti, g–Novák, T (eds.): Facing Challenges: Selected Key Issues of Economic Transformation and European Cooperation, pp. 90-100., 2006
vissza »