Bonyolult komplex vegyületek előállítása, szerkezetük, tulajdonságaik vizsgálata spektroszkópiai, diffrakciós és elméleti módszerekkel  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
38296
típus K
Vezető kutató Tóth Imre
magyar cím Bonyolult komplex vegyületek előállítása, szerkezetük, tulajdonságaik vizsgálata spektroszkópiai, diffrakciós és elméleti módszerekkel
Angol cím Multicomponent coordination compounds: synthesis and studies of structure and properties by using spectroscopic, diffraction and theoretical methods
zsűri Kémia 1
Kutatóhely TTK Fizikai Kémiai Tanszék (Debreceni Egyetem)
résztvevők Bányai István
Fábián István
Pápai Imre
Zékány László
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 7.520
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Geokémiai és bio-szervetlen kémia fontosságú Al3+-ligandum (F–, oxalát, citrát, glifozát, edta) rendszerekben multinukleáris NMR és kvantumkémiai módszerrel (DFT) jellemeztük a komplexek egyensúlyi és szerkezeti viszonyait, az inter- és intra-molekuláris cserefolyamatokat. B. Előállítottunk új, csupasz fém-fém kötést tartalmazó vegyületeket: {(CN)5Pt-Tl(CN)x}x– (x=0-3),{(CN)5Pt-Tl-Pt(CN)5}3–, {(CN)5Pt-Tl(APK}x– (APK = aminopolikarboxilát, pl. edta, nta, mimda) és M(I)2M(II)Hg(CN)6•2H2O (M(I)= Na vagy K, M(II)=Ni, Pd, Pt). NMR, Raman, IR, UV-VIS, XPS spektroszkópia és röntgen diffrakció segítségével meghatároztuk a vegyületek szerkezetét, a komplexek egyensúlyi állandóit, a fém-fém kötés képződésének sebességi egyenletét. C. Leírtuk néhány a Mo(VI)-H+-H2O2-ligandum rendszerben képződő - izopoliperoxo anion egyensúlyi és szerkezeti viszonyait, értelmeztük a Mo(VI) katalitikus hatását a környezetbarát peroxiddal való oxidáció során.
kutatási eredmények (angolul)
Equilibria, structure and inter- and intra-molecular exchange reactions of Al3+-ligand (F–, oxalate, citrate, glyphosate, edta) systems having geochemical and bio inorganic importance were studied by multiNMR and quantum chemical calculations (DFT). B. New platinum-thallium cyano compounds with a "naked" metal-metal bond has been prepared: {(CN)5Pt-Tl(CN)x}x– (x=0-3), {(CN)5Pt-Tl-Pt(CN)5}3–, {(CN)5Pt-Tl(APK}x– (APK = aminopolycarboxylate, i.e. edta, nta, mimda) and M(I)2M(II)Hg(CN)6•2H2O (M(I)= Na or K, M(II)=Ni, Pd, Pt). Structure, equilibrium, formation kinetics of the compounds were studied by NMR, Raman, IR, UV-VIS and XPS spectroscopy, EXAFS and X-ray. C. Equilibria and structure of some isopoly-peroxo species in Mo(VI)-H+-H2O2-ligand system were determined. Catalytic effect of Mo(VI) in the environmentally friendly oxidation reactions with H2O2 could be explained.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/534/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
R. Jószai, I. Beszeda, A. C. Bényei, A. Fischer, M. Kovács, M. Maliarik, P. Nagy, A. Shchukarev and I. Tóth:: Metal-Metal Bond or Isolated Metal Centers? Interaction of Hg(CN)2 with Square Planar Transition Metal Cyanides, Inorganic Chemistry, 2005, 44, 9643-9651., 2005
Takács Zoltán: Al3+-glifozát komplexek vizes oldatban és Al2O3-felületen, Debreceni Egyetem, TDK Dolgozat, 2006, 2006
P. Nagy, I. Tóth, I. Fábián, M. Maliarik and J. Glaser:: Kinetics and Mechanism of Formation of Platinum–Thallium Bond: The Binuclear [(CN)5Pt–Tl(CN)3]3– and the Trinuclear [(CN)5Pt–Tl– Pt(CN)5]3– comple, Inorganic Chemistry, 43, 5216-5221., 2004
Purgel Mihály: Az Al(edta)-komplex fluxionalitásának vizsgálata DFT és NMR alkalmazásával, Debreceni Egyetem, Diplomamunka, 2006
Kerezsi Csaba: Vanadát(V) és molibdát(V) oxoanionok komplexeinek képződése néhány egyszerű szervetlen és szerves ligandummal, Diplomamunka, Debreceni Egyetem, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, 2004
A. Bodor, I. Bányai, L. Zékány, I.Tóth: Slow dynamics of aluminium-citrate complexes studied by 1H- and 13C-NMR Spectroscopy, Coordination Chemistry Reviews, 228, 163-173, 2002
A. Bodor, I. Bányai, I.Tóth: 1H- and 13C-NMR as tools study aluminium coordination chemistry-aqueous AL(III)-citrate complexes, Coordination Chemistry Reviews, 228, 175-186, 2002
F. Taube, I. Andersson,I. Tóth, A. Bodor, O. W. Howarth, L. Pettersson: Equilibria and Dynamics of Some Aqueous Peroxomolybdate Catalysts: A 17O-NMR Spectroscopic Study, Journal of the Chemical Society Dalton Transaction,4451-4456, 2002
Tóth Imre: Többmagvú és vegyesligandumú komplexek oldatokban: egyensúly, szerkezet és ligandumcsere kinetika, Akademiai Doktori Értekezés, 2002
Kerekes Imola: Studiul spectroscopiei rmn a compusului format din ionul metalic Al3+ si ligandul eddhp in solutie, Diplomamunka, Debreceni Egyetem/Kolozsvári Egyetem, 2002
A. Bodor, I.Tóth*, I. Bányai, L. Zékány, S. Sjöberg: Studies of Equilibrium, Stucture and Dynamics in the Aqueous Al3+ – Oxalate–Fluoride System by Potentiomety, 13 C and 19F NMR Spectroscopy, Geochimica et Cosmochimica Acta, 67, 2793-2803, 2003
P. Nagy, I. Tóth, I. Fábián, M. Maliarik and J. Glaser: Kinetics and Mechanism of Formation of Platinum–Thallium Bond: the [(CN)5Pt–Tl(CN)3]3– complex, Inorganic Chemistry , 42, 6907-6914, 2003
F. Taube, I. Andersson, S. Angus-Dunne, A. Bodor,I. Tóth and L. Pettersson: Equilibria and Dynamics of some Aqueous Peroxomolybdophosphate Catalysts: A Potentiometric and 31P NMR Spectroscopic Study, Dalton Transactions, 2512-2518, 2003
E. Farkas, H. Csóka and I. Toth: New insights into the solution equilibrium of molybdenum(VI)- hydroxamate systems: 1H and 17O NMR spectroscopic study of Mo(VI)-desferrioxamine B and..., Dalton Transaction, 1645-1652, 2003
L. Pettersson, I.Andersson, F. Taube, I. Tóth, M. Hashimoto and O. W. Howarth: 17O NMR Study of Aqueous Peroxoisopolymolybdates Equilibria at Lower Peroxide/Mo Ratios, Dalton Transaction, 146-152, 2003
P. Nagy, A. Fischer, J. Glaser, A. Ilyukhin, M. Maliarik and I. Tóth:: Solubility, complex formation and redox reactions in the Tl2O3–HCN/CN––H2O, TlIII–CN––(C2H5)2O/H2O systems. Crystal Structures of ..., Inorganic Chemistry,2005, 44, 2347-2357, 2005
P. Nagy, R. Jószai, I. Fábián, I. Tóth and J. Glaser: The Decomposition and Formation of the Platinum–Thallium Bond in the [(CN)5Pt–Tl(edta)]4– complex. Kinetics and Mechanism, Journal of Molecular Liquids,2005, 118, 195-207, 2005
I. Tóth: NMR Studies of Some Metal Ion – Ligand Systems: Equilibrium, Structure and Dynamics, 29th International Conference on Solution Chemistry, Portoroz, Slovenia, August 21-25, 2005. Book of Abs. p.56., 2005
I. Tóth and I. Bányai: NMR Studies of Some Metal Ion – Ligand Systems: Equilibrium, Structure and Dynamics, Max-Plank-Institute/MOEL –Symposium, Berlin/Dresden 22-25 May, 2005, 2005
R. Jószai, I. Kerekes, I. Satoshi, S. Kiyoshi, L. Zékány and I. Tóth:: Equilibrium and Structure of the Al(III)-Ethylenediamine-N,N’-bis 3-hydroxy-2-propionate (EDBHP) Complex., Dalton Transactions, 2006, 3221-3227, 2006
R. Jószai, M. Purgel, I. Pápai, H. Wakita and I. Tóth: Multinuclear NMR and DFT Studies of the Structure and Fluxionality for M(III)-ethylenediamine-tetraacetate Complexes (M(edta), M = Al, Ga and In) in Solution, J. of Molecular Liquids, 2007,131-132, 72-80., 2007
Jószai Róbert: Al(III)- ÉS Tl(III)- AMINO-POLIKARBOXILÁTO ÉS Tl(III) ÁTMENETI FÉMIONOKKAL ALKOTOTT FÉM-FÉM KÖTÉST TARTALMAZÓ CIANO KOMPLEXEI, Debreceni Egyetem, PhD dolgozat, 2006
Nagy Péter: Pt–Tl fém–fém kötést tartalmazó komplexek kinetikai vizsgálata, Debreceni Egyetem, PhD dolgozat, 2004

 

Projekt eseményei

 
2018-08-27 13:15:38
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: TTK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék (Debreceni Egyetem), Új kutatóhely: TTK Fizikai Kémiai Tanszék (Debreceni Egyetem).
vissza »