Tata-Porhanyó, középsőpaleolit lelőhely  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
38297
típus K
Vezető kutató Tolnainé dr. Dobosi Viola
magyar cím Tata-Porhanyó, középsőpaleolit lelőhely
Angol cím Tata-Porhanyó Middle Palaeolithic Site
zsűri Régészet
Kutatóhely Kuny Domokos Múzeum (Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága)
résztvevők Kisné Cseh Julianna
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.043
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Zárójelentés Az 1906 óta ismert őskőkori lelőhely feltárásának folytatására az adott szakmai okot, hogy egy nemzetközi jégkorkutató konferencia fogadására alkalmas állapotba kellett hozni 1995-ben. A kutatásra és feldolgozásra több városi és társadalmi intézmény támogatása mellett az elnyert OTKA támogatás biztosította az anyagi keretet. A 7 szezonban végzett ásatás feldolgozására a társtudományok képviselőiből szervezett munkaközösség vállalkozott. Az eredmények publikálására három fórum adódott: - részeredmények az illető tudományág vezető szakfolyóirataiban - nemzetközi konferencia 2003. október 20-23, Tata (kötet megjelent) - tervezett monográfia. Az eredmények részben megerősítették, részben kiegészítették az 1964-ben megjelent monográfia (Vértes L. szerkesztésében) eredményeit, részben új következtetésekre vezettek. Az édesvízi mészkő-kutatás új módszerei a régészeti lelőhely települési körülményeit és kronológiáját pontosították. A szedimentológiai, palinológiai és malakológiai eredmények az ökológiai háttér, az élő és élettelen környezet rekonstruálásához szolgáltattak adatokkal. A friss külföldi feltárások adatainak ismeretében Tata-Porhanyó régészeti ipara egy közép-európai, zömmel travertinóhoz köthető, kavicsmegmunkáló, kisméretű eszközöket készítő középső paleolit kulturális körhöz kapcsolható. Kronológiai helyzete az Eem (Riss/Würm) interglaciális vége. A teljes feldolgozás publikálása egy monográfia feladat lesz.
kutatási eredmények (angolul)
Summary The reason for revitalising the excavation on the Palaeolithic site known since 1906 was the occasion of an international conference on the study of the glacial periods in 1995. The site had to be cleaned presentable to international public. Research and scientific elaboration was supported, apart from local organisations, the funds of OTKA. The study of the finds from seven seasons of excavation was undertaken by a team of experts from archaeology and related natural sciences. The dissemination of the results could take place in three different forums: - publication of the partial results in leading periodicals of the relevant branches of sciences - international conference on the site (2003, Tata) - monographic publication on the site. New methods of travertine research helped to specify conditions and chronology of settlement conditions on the site. Sedimentological, palinological and malacological results contributed to the knowledge on the ecological background, the reconstruction of the organic and inorganic environment.Comparing the evidence from recently excavated sites from all over Europe, the archaeological material of Tata-Porhanyó can be specified as a Central European pebble-working Middle Palaeolithic industry, connected mainly to localities settled in travertine basins. Its chronological position can be linked to the end of the Eemian (Riss/Würm) interglacial period. The complete publication of the material will be realised in monographic form.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/535/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Homola István: Tata-porhanyóbányai feltárás eszközanyagának vizsgálata, Annales Tataienses III, 2003
Ruszkiczay-Rüdiger Zs. – Bradák B: Tata-Porhanyóbánya: az utolsó interglaciális kimutatása, Földtani Közlöny, 2005
T. Dobosi Viola: Tata-Porhanyóbánya középső paleolit telep, Komárm-Esztergom Megyei Múzeumi Közlemények, 2006
Medzihradszky Zsófia: Pollenanalitikai vizsgálatok Tata-Porhanyóbánya területén, 2004 májusában 8. a 7. Őslénytani Vándorgyűlésen Beremenden, 2005
Horváth Krisztina: Tata-porhanyóbányai feltárás természettudományos vizsgálata, Annales Tataienses III., 2003
T. Dobosi Viola: Tata-Porhanyóbánya középső paleolit telep, Annales Tataienses III, 2003
Kisné Cseh Julianna: Levéltári és helytörténeti adatok Tata-Porhanyóbánya középsőpaleolit telep kutatástörténetéhez, Komárom-Esztergom Megyei Múzeumi Közlemények 12, 2006
T. Dobosi Viola: Tata-Porhanyóbánya középső paleolit telep, Komárm-Esztergom Megyei Múzeumi Közlemények, 2006
Bajzáth Judit: A Skoflek-gyűjtemény Tata-Porhanyóbányáról előkerült leletanyagának revíziója, Komárm-Esztergom Megyei Múzeumi Közlemények, 2006
Kisné Cseh Julianna T. Dobosi Viola (szerk.): „Die aktuellen Fragen des Mittelpaläolithikums in Mitteleuropa” illetve „Topical issues of the research of Middle Palaeolithic period in Central Europe”, Annales Tataienses III., 2004
Medzihradszky Zsófia: Pollenanalitikai vizsgálatok Tata-Porhanyóbánya területén, Tata-Porhanyóbánya, 2004
Medzihradszky Zsófia: Pollenanalitikai vizsgálatok Tata-Porhanyóbánya területén, Komárm-Esztergom Megyei Múzeumi Közlemények, 2006
Krolopp Endre: Tata – Porhanyóbánya mintáinak malakológiai vizsgálata, Komárm-Esztergom Megyei Múzeumi Közlemények, 2006
Biró Katalin: Tata-Porhanyóbánya: a kőeszközök nyersanyaga, Komárm-Esztergom Megyei Múzeumi Közlemények, 2006
Ruszkiczay-Rüdiger Zsófia: Tata-Porhanyóbánya középsőpaleolit lelőhely szedimentológiai viszonyai, Komárm-Esztergom Megyei Múzeumi Közlemények, 2006
Patou-Mathis, Marylène: Nouvelle analyse de la faune de Tata (Hongrie), Tudományos Füzetek 12 ''Die aktuellen Fragen des Mittelpaläolithikums in Mitteleuropa, 2004
Medzihradszky, Zsófia: First results of the pollen analytical investigation at Tata-Porhanyóbánya, Tudományos Füzetek 12 ''Die aktuellen Fragen des Mittelpaläolithikums in Mitteleuropa, 2004
Marie-Hélène Moncel: Tata (Hungary), Külna (Czech republic), Taubach and Weimar (Germany): a same Early Upper Pleistocene microlithic world (OIS 5)?, Tudományos Füzetek 12 ''Die aktuellen Fragen des Mittelpaläolithikums in Mitteleuropa, 2004
T. Dobosi, Viola: Pebble tools from Tata-Porhanyó, Tudományos Füzetek 12 ''Die aktuellen Fragen des Mittelpaläolithikums in Mitteleuropa, 2004
Sándor Kele – László Korpás – Péter Kovács-Pálffy – Miklós Lantos: Sedimentology, mineralogy, lake evolution and chronology of the Quaternary Tata thermal lacustrine travertine, Tudományos Füzetek 12 ''Die aktuellen Fragen des Mittelpaläolithikums in Mitteleuropa, 2004
Biró, Katalin: Tata-Porhanyóbánya: the raw material of the stone artefacts, Tudományos Füzetek 12 ''Die aktuellen Fragen des Mittelpaläolithikums in Mitteleuropa, 2004
Kisné Cseh, Julianna: Die Forschungsgeschichte von Tata-Porhanyóbánya, Tudományos Füzetek 12 ''Die aktuellen Fragen des Mittelpaläolithikums in Mitteleuropa, 2004
vissza »