Acetilcholin-receptor elleni autoantitestek vizsgálata és pathogenetikai szerepük meghatározása Sjögren syndromában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
38303
típus K
Vezető kutató Pokorny Gyula Sándor
magyar cím Acetilcholin-receptor elleni autoantitestek vizsgálata és pathogenetikai szerepük meghatározása Sjögren syndromában
Angol cím The examination of autoantibodies against acetylcholine-receptors and the determination of their pathogenic role in Sjögren`s syndrome
zsűri Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
Kutatóhely Reumatológiai és Immunológiai Klinika (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Kovács László
Marczinovits Ilona
Pajor László
Papós Miklós
Várkonyi Tamás
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.640
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A humán muscarin acetylcholin receptor 3 második extracelluláris hurkát reprezentáló peptid antigenitását vizsgáltuk primer Sjögren syndromában (pSS) ELISA rendszerekben. A KRTVPPGECFIQFLSE (KRSE213-228) peptid és annak glutathion S-transferashoz kapcsolt formáját (GST)-KRSE használtuk antigénekként. A fúziós peptid immunológiai felismerése szignifikánsan jobb volt, mint a szintetikus megfelelője (p=0.0068). Ugyancsak vizsgáltuk az autoantitestek klinikai kösszefüggéseit és betegség-specificitását. Az anti-m3AChR213-228 antitest pozitivitás a pSS betegek 90%-ban volt megfigyelhető. Az antitest-szint az extraglanduláris szerv-manifesztációk számával pozitívan korrelált. Az antitest átlag-szintje és előfordulása szignifikánsan magasabb volt a pSS betegekben a többi betegcsoporttal összehasonlítva. Az immunreakció specificitása 65, 68, 71 és 50% volt a RA, SLE, sSS és a feltételezett SS betegekre. A klinikai vizsgálataink eredményei megerősítették azt a feltételezést, hogy az anti-m3AChR antitestek fontosak, mind a glanduláris diszfunkció, mind a szisztémás manifesztációk létrejöttében. Az antitest-pozitivitás együtt járt az autonóm idegrendszer diszfunkciójával, amely érintette a cardiopvascularis, a gastrointestinalis és az urogenitalis rendszereket. Az 5 cardiovascularis reflex-teszt eredményei a betegek 41%-ában voltak kórosak. Kórosan lassú volt a gyomorürülés a betegek 70%-ában, és csökkent detrusor izomtónust vagy contractilitást mértünk az esetek 56%-ában.
kutatási eredmények (angolul)
The antigenicity of a peptide of the human muscarinic acetylcholine receptor 3 (m3AChR) was examined with ELISA in primary Sjögren’s syndrome (pSS) . The KRTVPPGECFIQFLSE (KRSE213-228) peptide and its fusion form with glutathione S-transferase (GST)-KRSE were used as antigens. The immunological recognition with the recombinant fusion antigen was significantly better than that for the free peptide (p=0.0068). We also assess the clinical correlations and disease specificity of these autoantibodies. The anti-m3AChR213-228 antibody positivity was observed in 90% of the pSS patients. The antibody levels correlated positively with the number of extraglandular organ manifestations. Both the mean antibody levels and the occurrence of anti-m3AChR213-228 positivity were significantly higher in pSS than in the comparision groups with specificities of 65, 68, 71 and 50% for RA, SLE, sSS and suspSS, respectively. Results of our clinical examinations confirmed the hypothesis that anti-m3 AChR antibodies are essential for the elicitation of both glandular dysfunction and systemic manifestations. The antibody positivity was associated with signs of an autonomic nervous system dysfunction involving the cardiovascular, gastrointestinal and urinary systems. The results of 5 cardiovascular reflex tests were abnormal in 41% of the patients. Gastic emptying was abnormally slow in 70% of patient, and a decreased detrusor muscle tone or contractility were found in 56% of the cases.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/536/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Marczinovits I, Kovács L, Tóth G, György A, Dorgai L, Molnár J, Pokorny G: A peptide of human muscarinic acetylcholine receptor-3 is antigenic in primary Sjögren’s syndrome, J Autoimm Vol. 24.pp. 27-54., 2005
Kovács L, Papós M, Takács R, Róka R, Csenke Z, Kovács A, Várkonyi TT, Pajor L, Pávics L, Pokorny G.: Autonomic nervous system dysfunction involving the gastrointestinal and urinary tracts in primary Sjögren’s syndrome., Clin Exp Rheumatol 21:697-703,, 2003
Kovács L, Marczinovits I, Tóth GK, György A, Molnár J, Pokorny G: The structural organisation of a human muscarinic receptor-specific peptide is important in the serological detection of anti-acetylcholine receptor autoantibodies in primary Sjögren\'s syndrome., Ann Rheum Dis 62 (Suppl 1):233, 2003
Kovács L, Paprika D, Takács R, Kardos A, Várkonyi TT, Lengyel C, Kovács A, Rudas L, Pokorny G: Cardiovascular autonomic dysfunction in primary Sjögren’s syndrome., Rheumatology 43:95-99,, 2004
László Kovács, Ilona Marczinovits, Andrea György, Gábor K. Tóth, József Pál, László Dorgai, János Molnár, Gyula Pokorny: Clinical assotiations of autoantibodies to human muscarinic acetylcholine receptor-3 213-228 in primary Sjögren's syndrome, J Rheumatology Vol. 44 .pp. 1021-1025., 2005
Kovács L, Takács R, Papos M, Paprika D, Várkonyi TT, Lengyel C, Kovács A, Rudas L, Pávics L, Pokorny G: The assessment of autonomic neuropathy in primary Sjögren\'s syndrome patients, Ann Rheum Dis 61(Suppl 1): 253, 2002
vissza »