Sejt- és molekuláris biológiai tulajdonságok vizsgálata gyermekkori akut lymphoblastos leukaemiában. A minimális reziduális betegség nyomonkövetése, új kezelés stratégia kialakítása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
38307
típus K
Vezető kutató Kiss Csongor
magyar cím Sejt- és molekuláris biológiai tulajdonságok vizsgálata gyermekkori akut lymphoblastos leukaemiában. A minimális reziduális betegség nyomonkövetése, új kezelés stratégia kialakítása
Angol cím Cellular and molecular biological properties of childhood acute lymphoblastic leukemia. Assessment of minimal residual disease and development of novel therepautic strategies
zsűri Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
Kutatóhely ÁOK Gyermekgyógyászati Intézet (Debreceni Egyetem)
résztvevők Antal-Szalmás Péter
Kappelmayer János
Oláh Éva
Szegedi István
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 7.520
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A gyermekkor leggyakoribb neoplasztikus elváltozásai a rosszindulatú vérképzőszervi betegségek. Fő célunk a gyermekkori akut lymphoblastos leukaemia (ALL), az akut myeliod leukaemia (AML), valamint a myelodysplasiás szindróma (MDS) kezelési eredményeinek és a tartós életminőség javítása volt új sejt- és molekuláris biológiai diagnosztikai és terápiás eljárások bevezetésével. Elemeztük a kombinált citosztatikus ALL-BFM-95 protokollal elért kezelési eredményeket gyermekkori ALL-ben. Tanulmányoztunk új leukaemia-asszociált marker (FXIII-A) kifejeződését AML és ALL blasztokban és négyszínű immunfluoreszcens jelölés alkalmazási lehetőségeit. Ezen módszerek alkalmasak a leukaemiás sejtpopuláció megbízható azonosítására és a minimális maradék betegség (MRD) meghatározására, ezért szerepet játszhatnak a rizikóbecslésben. Elemeztük serkentő és gátló hatású citokinek szabályozó hatásait gyermekkori ALL-ben, MDS-ben, essentiális thrombocythemiában és összehasonlításként lobos folyamatokban. Vizsgáltuk a hagyományos citosztatikus kezelés kiegészítésére lehetőséget teremtő innovatív terápiás eljárásokat, rituximab, interferon-alfa, cisz-retinsav és bcl-2 antisense oligonukleotid preparatum in vitro és in vivo terápiás effektusait. A sejtterápiás eljárások fejlesztése céljából modellként tanulmányoztuk Glanzmann thrombasthaeniás beteg rendellenességét komplex molekuláris módszerekkel, valamint a kóros és a vad típusú gének transzfektálásának hatékonyságát emlős sejtekben.
kutatási eredmények (angolul)
Hematopietic malignancies represent the most frequent form of cancer in children. The major aim of the present project was to improve treatment results and quality of life in children with acute lymphoblastic leukemia (ALL), acute myeloid leukemia (AML) and myelodysplastic syndromes (MDS) by introducing novel cellular and molecular biological diagnostic and therapeutic methods. Nationwide results in children with ALL treated with the conventional combined cytostatic ALL-BFM-95 protocol were analyzed retrospectively. Expression of a novel leukemia-associated marker (FXIII-A) was studied in AML és ALL blasts and four color flow cytometric immunophenotyping was introduced. These methods allow the exact identification of the leukemic cell population rendering them powerful tools for assessing minimal residual disease and risk estimation. Regulatory effects of stimulatory and inhibitory cytokines were analyzed in childhood ALL, MDS and essential thrombocythemia as compared to inflammatory lesions. Innovative adjuvant treatment approaches, such as in vitro and in vivo therapeutic effects of rituximab, interferon-alpha, cis-retinoic acid and bcl-2 antisense oligonuleotide preparation were studied. As a molecular model for developing cell therapeutical methods, aberration of a patient with Glanzmann thrombasthenia was assessed by applying complex molecular methods and transfecting the mutant and wild-type genes into mammalian cells.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/537/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kiss C, Kiss M, Szegedi I, Arvai K, Toth J, Olah E: Interferon-alpha therapy in children with malignant diseases: clinical experience in 24 patients treated in a single pediatric oncology unit, Med Pediatr Oncol 39: 115-119, 2002
Jakab Z, Balogh E, Karaszi E, Kappelmayer J, Kiss C, Olah E: Variant translocations of 11q23 in infant acute lymphoblastic leukemia (ALL) - do outcomes differ from t(4;11)?, Med Pediatr Oncol 39: 63-65, 2002
Kiss C, Benkő I, Kovács P: Leukemic cells and the cytokine patchwork, Pediatr Blood Cancer 42: 113-121, 2004
Kiss C: Cell-to-cell interactions, Endod Topics 8: 88-103, 2004
Radics T, Kiss C, Tar I, Marton IJ: Interleukin-6 and GM-CSF in apical periodontitis: correlation with clinical and histologic findings of the involved teeth, Oral Microbiol Immunol 18: 9-13, 2003
Losonczy G, Rosenberg N, Kiss C, Kappelmayer J, Vereb G, Kerényi A, Balogh I, Muszbek L: A novel homozygous mutation (1619delC) in GPIIb gene associated with Glanzmann thrombasthenia, the decay of GPIIb-mRNA and the synthesis of a truncated GPIIb unable to form complex with GPIIIa, Thromb Haemost 93: 904-909, 2005
Kiss C, Szegedi I, Katona K, Aradi J, Kappelmayer J: BCL-2 antisense oligonucleotid inhibits clonal growth of leukemia cell lines, Pediatr Blood Cancer 43: 398-398, 2004
Győrfy A, Kovacs T, Szegedi I, Olah E, Kiss C: Sweet syndrome associated with 13-cis-retinoic acid (isotretinoin) therapy, Med Pediatr Oncol 40: 135-136, 2003
Jakab Z, Balogh E, Kiss C, Olah E: Epidemiologic studies in a population based childhood cancer registry in North-East Hungary, Med Pediatr Oncol 38: 338-344, 2002
Jakab Z, Szegedi I, Balogh E, Kiss C, Olah E: Duchenne muscular dystrophy - rhabdomyosarcoma, ichthyosis vulgaris - acute monoblastic leukemia: association of rare genetic disorders and childhood malignant diseases, Med Pediatr Oncol 39: 66-68, 2002
Kiss C: Korszerű laboratóriumi vizsgálómódszerek és a citokin-háló szabályozó szerepe gyermekkori leukaemia sejtekben és rosszindulatú daganatos gyermekbetegekben, Értekezés a Magyar Tudományos Akadémia doktora cím elnyerésére. Tézisek, 2002
Kappelmayer J, Simon A, Katona E, Szanto A, Kiss A, Kiss C, Muszbek L: Coagulation factor XIII-A - A flow cytometric intracellular marker in the classification of acute myeloid leukemias., Thromb Haemost 94: 454-459, 2005
Müller J, Kovács G, Jakab Z, Rényi I, Galántai I, Békési A, Kiss C, Nagy K, Kajtár P, Bartyik K, Masát P, Magyarosy E: Az ALL-BFM-95 protokollal szerzett hazai eredmények akut lymphoblastos leukaemiás gyermekek kezelésében, Orvosi Hetil 146: 75-80, 2005
Árvai K, Tóth J, Németh T, Kiss C, Molnár P, Oláh É: Csecsemőkori nyaki lokalizációjú neuroblastoma, Magyar Onkológia 48: 89-95, 2004
Kiss C: A vérképző rendszer malignus betegségei, Szántó J (ed): Klinikai Onkológia a gyakorlatban. Budapest, Medicina, 423-440, 2005
Hevessy Z, Kiss F, Gyorfi-Veszpremi A, Haramura G, Katona E, Kiss C, Kappelmayer J: Aberrant immunophenotype - Expression of blood coagulation factor XIII in de novo B-precursor acute lymphoblastic leukemia, Cytometry Part B - Clin Cytometry 67B: 35-35, 2005
Kiss F, Scholtz B, Kappelmayer J, Kiss C: Flow cytometry as a useful method to herald relapse in rituximab-treated childhood ALL patient, közlésre beküldve, 2005
Szegedi I, Benkő I, Karászi É, Vámosi G, Márton IJ, Szöllősi J, Kovács P, Kiss C: Differential regulation of leukemic and umbilical cord blood B-cells by interferon-alpha, közlésre beküldve, 2005
vissza »