The pathophysiological role of the extrahepatic manifestations of glucose-6-phosphatase system  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
38312
Type K
Principal investigator Mandl, József
Title in Hungarian A glukóz-6-foszfatáz rendszer extrahepatikus megjelenésének patofiziológiai szerepe
Title in English The pathophysiological role of the extrahepatic manifestations of glucose-6-phosphatase system
Panel Physiology, Pathophysiology, Pharmacology and Endocrinology
Department or equivalent Dept. of Medical Chemistry, Molecular Biology and Pathobiochemistry (Semmelweis University)
Participants Bánhegyi, Gábor
Csala, Miklós
Nagy, Gábor
Starting date 2002-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 18.800
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A mikroszómális glukóz-6-foszfát transzporter extrahepatikus nem glukoneogenetikus sejt-tipusokban történő manifesztációit vizsgálva kimutattuk a fehérje jelenlétét és funkcióját humán granulocitákban és patkány epididimális zsírszövetben. Eredményeink alapján valószínűsíthető, hogy a nem-glukoneogenetikus szövetekben a transzporter legfontosabb feladata a hexóz-6-foszfát dehidrogenáz szubsztrátellátása, s így az intraluminális pentóz foszfát ciklusban a NADPH generálása. A NADPH termelés célja lehet egyrészt az antioxidáns homeosztázis fenntartása (granulocita), vagy a 11β-hidroxiszteroid dehidrogenáz 1-es típusának kofaktor ellátása (máj, zsírszövet) s ennek révén részvétel a kortizon termelésben. Az eredményekből következően a glukóz-6-foszfát transzporter és a hexóz-6-foszfát dehidrogenáz fontos terápiás célpont lehet a metabolikus szindróma gyógyszeres kezelésében.
Results in English
The presence and function of the microsomal glucose-6-phosphate transporter was investigated in certain non gluconeogenic cell-types, such as human granulocytes and rat epidydymal adipose tissues. Based on our observations the substrate supply for the hexose-6-phosphate dehydrogenase and this way the generation of NADPH in the intralumenal pentose- phosphate pathway is one of the main tasks of the transporter. Thus NADPH production can participate in the maintenance of the antioxidant homeostasis in granulocytes, or in liver and adipose tissues it can contribute to the cofactor supply for the 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 and this way it is involved in cortisone production. It is suggested that glucose-6-phosphate transporter and hexose-6-phosphate dehydrogenase are potential therapeutic targets in treatment of the metabolic syndrome.
Full text http://real.mtak.hu/540/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Kardon T, Leuzzi R, Marcolongo P, Senesi S, Bánhegyi G, Burger H-J, Benedetti A, Fulceri R: What is the Role for the Glucose-6-Phosphate Transporter in Leukocytes?, In: Endoplasmic Reticulum: A Metabolic Compartment, NATO Science Series, Life and Behavioural Sciences,, 2005
Bánhegyi G: Redox Homeostasis In The Endoplasmic Reticulum, In: Endoplasmic Reticulum: A Metabolic Compartment, NATO Science Series, Life and Behavioural Sciences,, 2005
Piccirella S., Czegle I., Lizák B., Margittai É., Senesi S., Papp E., Csala M., Fulceri R., Csermely P., Mandl J., Benedetti A., Bánhegyi G: Uncoupled redox systems in the lumen of the endoplasmic reticulum: pyridine nucleotides stay reduced in an oxidative environment, J. Biol. Chem, 2005
Benedetti A., Bánhegyi G., Burchell A.,: Endoplasmic Reticulum: A Metabolic Compartment, NATO Science Series, Life and Behavioural Sciences,, 2005
Csala M., Senesi S., Bánhegyi G., Mandl J., Benedetti A: Characterization of sulfate transport in the hepatic endoplasmic reticulum., Arch. Biochem. Biophys., 2005
Czegle I., Piccirella S., Senesi S., Csala M., Mandl J., Bánhegyi G., Fulceri R., Benedetti A: Cooperativity between 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 and hexose-6-phosphate dehydrogenase is based on a common pyridine nucleotide pool in the lumen of the endoplasmic reticulum, . Mol. Cell. Endocrinol, 2005
Back »