Keleti műgyűjtés Magyarországon, a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum gyűjteményeinek tükrében I./2. szakasz  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
38316
típus K
Vezető kutató Ferenczy Mária
magyar cím Keleti műgyűjtés Magyarországon, a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum gyűjteményeinek tükrében I./2. szakasz
Angol cím Collecting oriental art in Hungary as reflected in the collections of the Ferenc Hopp Museum of Estern Asiatic Arts, Budapest
zsűri Kultúra
Kutatóhely Iparművészeti Múzeum
résztvevők Bincsik Mónika
Fajcsák Györgyi
Kardos Tatjána
Kelényi Béla
Renner Zsuzsanna
Vinkovics Judit
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.212
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum őrzi a Magyarországon lévő keleti műtárgyanyag szignifikáns részét. Ezért a múzeum és gyűjteményei történetének, a gyűjteményt gyarapító adományozók, gyűjtők és tudósok munkásságának földerítése megvilágítja a hazai keleti műgyűjtés történetének nagyobb részét, és hozzásegít azoknak a kérdéseknek a vizsgálatához, amelyek túlmutatnak a múzeum egyedi történetén. Ilyenek: a műtárgyak Európába / Magyarországra / múzeumba kerülésének útjai, a keleti műgyűjtés hazai (és európai) korszakai, valamint motivációja az egyes időszakokban, továbbá a keleti művészet hazai megismerésének módjai és recepciójának szakaszai. A múzeum munkatársai a támogatott program keretében folytatták az előző időszakban megalapozott/megkezdett kutatást, és jelentős tanulmányokat publikáltak ezen a területen, például a kínai, illetve a japán műtárgyak gyűjtéséről, a múzeumi gyűjtemény kialakulásáról, jelentős műgyűjtőkről. Továbbá gazdag anyagot gyűjtöttek különféle intézmények adattáraiból, és föltárták Hopp Ferenc hagyatékát a Hopp Múzeum Adattárában: a szöveges dokumentumokról adatbázis és ezernyolcszáz darab digitális fénykép készült, továbbá Hopp Ferenc gót betűs, német nyelvű, kézírásos leveleit átírták latin betűs, digitális szövegre, több mint huszonhárom szerzői ív terjedelemben, egy okmánytár jellegű kiadvány előkészítéseképpen.
kutatási eredmények (angolul)
The bulk of oriental art objects found in Hungary are housed in the Ferenc Hopp Museum of Eastern Asiatic Arts, therefore working up the activities of the donors, collectors and specialists in this field in Hungary greatly elucidates the history of oriental art collecting. At the same time, this undertaking is a considerable help to the survey of problems lying beyond the Museum’s history like the ways by which these objects of art reached Europe / Hungary / the Museum, the motivations of collecting in the various periods, as well as the process of how oriental art became known in Hungary, and the stages of its reception. The researches initiated in the previous period have been continued by the members of the museum. Papers of some importance have been published on the collection of Chinese, respectively Japanese art objects, on the formation of the museum’s collections, on important collectors. Moreover, rich material has been collected from the documentation departments of various institutions. The bequest of Ferenc Hopp in the Ferenc Hopp Museum’s documentation department has been made accessible: of the written documents, a database as well as one thousand and eight hundred digital photos were made, the letters written by Ferenc Hopp in Gothic have been transcribed into Roman letters in digital text, in the extent of more than twenty three author’s sheet, this latter being a preliminary work to a publication.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/542/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kelényi B: ''May they Here Increase! May all Gather Together!'' A Woodprint and its Inscriptions..., Ars Decorativa 21: 79-101, 2002
Bincsik M: The Trade in Japanese Art during the Meiji Period with Special Reference..., Ars Decorativa 21: 103-143, 2002
Bincsik M.: On the Early History of the Japanese Collection in the Ferenc Hopp Museum..., Conferece at Japanese Srudies, Bonn, 3-5/09/2003, 2003
Bincsik M: The Japanese Collection of the Ferenc Hopp Museum of Eastern Asiatic Arts, Budapesr, Conference on the Restoration of Lacquerware, Tokyo, 3-5/12/2003, 2003
Fajcsák Gy: Hatvany Bertalan, a műértő és műgyűjtő, Konferencia Miklós Pél emlékére, 2003.09.17., 2003
Fejcsák Gy: The Historiography of Chinese Art in Hungary, AOH 56: 229-241, 2003
Ferenczy M: Előszó (gyűjteménytörténeti --), In: Kelényi B; Vinkovics J, Démonok és megmentők, Bp.: Hpp Ferenc Múzeum, 2003, pp. 7-8, 2003
Kelényi B: Démonok és megmentők. Népi vallásosság a tibeti és mongol buddhizmusban, Hopp Ferenc Múzeum, Budapest, 135 oldal, 2003
Kelényi B: Demons and Protectors. Folk Religion in Tibetan and Mongolian Buddhism, Hopp Ferenc Múzeum, Budapest, 135 oldal, 2003
Kelényi B: A tibeti műgyűjtés és recepciójának kezdetei a nyugati világban, Közlésre elfogadva, 2003
Fajcsák Gy: Bertalan Hatvany, an Unknown Connoisseur of Oriental Art, Ars Decoratva 23, 55-71, 2004
Kelényi Béla: 'Two Boxes from London: the 'Discovery' of Nepalese Art (Két láda Londonból: a nepáli művészet „felfedezésének” magyar vonatkozásai).'', Ars Decorativa (közlésre elfogadva), 2006
Fajcsák Györgyi: 'Bevezetés a Buddhó tanába. A buddhizmus magyar nyelvű irodalma és művészeti kapcsolatai a 19–20. század fordulóján.'', The Chrystal Splendour of Wisdom. Essays presented in Honour of Professor KARA György Seventeenth Birthday., 2006
Fajcsák Györgyi: 'A mi otthonunk. Ágai Béla és neje keleti gyűjteménye., Évek és színek – tanulmányok Fábri Anna tiszteletéreSzerk.: Dede Franciska, Kortárs Kiadó, Budapest, 2005: 189–205, 2005
Fajcsák Györgyi: 'Ausstellung Orientalischer Kunst 1929, Budapest.'', Ars Decorativa. (közlésre elfogadva), 2006
Vinkovics J: Three Inner Mongolian Painted Scrolls in the Exhibition ‘Collecting Oriental Art in Hungary’, In: Altaica Budapestiensia, MMII. Proceedings of the 45th PIAC, Budapest, 2003, 384-388, 2003
Vinkovics J: A thangka from Late 19th Century Inner Mongolia in the Collection of the Ferenc Hopp Museum of Eastern Asiatic Arts, Közlésre elfogadva a Kara György hetvenedik születésnapjára készülő kötetbe, 2004
vissza »