New procedures for the preparation of halogenides from the appropriate sulfonic acids by the replacement of the sulfonic group by halide atom  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
38329
Type K
Principal investigator Pete, Béla
Title in Hungarian Új eljárások kifejlesztése halogénszármazékok előállítására szulfonsavakból a szulfonsav csoport halogénatomra történő cseréjével
Title in English New procedures for the preparation of halogenides from the appropriate sulfonic acids by the replacement of the sulfonic group by halide atom
Panel Chemistry 2
Department or equivalent Department of Organic Chemistry and Technology (Budapest University of Technology and Economics)
Starting date 2002-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 5.020
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A 2002-2006 közötti időszakban végzett kutatómunkánk során olyan felismerésre jutottunk, amely lehetővé teszi az indolváz 4., 5., 6. és 7. helyzetében helyettesitők regioszelektív kialakitását az irodalomban nem ismert, preparativ szempontból rendkivül hasznos módon. A felismerés lényege a 2-etoxikarbonil-indol-4-, 5-, 6- és 7-metánszulfonsavak sajátos, új reakciója, melynek során a szulfonsav csoport a szulfonsavklorid képzés körülményei között klórra cserélhető. Igy a 4-, 5-, 6- és 7-klórmetil-indolok egyszerü preparativ módszerrel, közel kvantitativ termeléssel állithatók elő. Vizsgáltuk a 4-, 5-, 6-, 7-klórmetil-indol-2-karbonsavészterek nukleofil szubsztitúciós reakcióit. Ennek során 4-, 5-, 6-, 7-cianometil-, 4-, 5-, 6-, 7-dialkilaminometil- és 4-, 5-, 6-, 7-hidroximetil-indolokat állitottunk elő. Utóbbiak oxidációja 4-, 5-, 6-, 7-formilindolokat adott. Az indol -elektronszerkezetét közelítő rezonancia határszerkezetekből kiindulva egyszerű magyarázatot adtunk a 4-és 6-, valamint az 5- és 7-regioizomerek különböző sebességgel történő hidrolízisére (metanolízisére). Felismertük, hogy a 4-, 5-, 6-, 7-dialkilaminometil-indolok acetilkloriddal, 20oC-on, kvantitativ termeléssel a megfelelő klórmetil-indolokká alakulnak. Sikerült megvalósítanunk a dialkilaminometil-indolok előállítását a Japp-Klingemann reakció és a Fischer-féle indolszintézis együttes alkalmazásával, dialkilaminometil-anilinekből kiindulva is.
Results in English
The regioselective synthesis of 4-, 5-, 6- and 7-substituted indoles as reactive synthetic intermediates is an important aspect in the chemistry of this heterocycle. We found that the 2-ethoxycarbonyl-1H-indole-4-, 5-, 6- and 7-methanesulfonic acids could easily be transformed into 4-, 5-, 6- and 7-chloromethyl-1H-indole-2-carboxylates, respectively, using typical conditions for the formation of sulfonyl chlorides. The elimination and replacement of the sulfonic acid group by chlorine of these methanesulfonic acids is actually so facile that the sulfonic acid group may be regarded as a kind of latent chlorine atom. We have developed a facile route to these indolemethanesulfonic acids by the Fischer indolisation of hydrazones obtained from the respective (aminophenyl)methanesulfonic acids through the Japp-Klingemann reaction. The 4-, 5-, 6- and 7-chloromethyl-1H-indole-2-carboxylates provided easy access to the respective cyanomethylindoles, dialkylaminomethylindoles and hydroxymethylindoles oxidized to formylindoles. The dialkylaminomethylindoles which are the regioisomeric analogues of gramine, are valuable synthetic intermediates, too: they yielded the respective (chloromethyl)indoles with acetyl chloride at rt within a few minutes in quantitative yields. These new indolic intermediates may serve as convenient starting materials for the synthesis of a number of alkaloids and compounds of pharmaceutical interest.
Full text http://real.mtak.hu/548/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Pete B; Simig Gy; Poszávácz L; Tőke L: Synthesis of 5-substituted indole derivatives, Part 4: Naratriptan from alpha-anilinoacetaldehyde dimethylacetal by TiCl4-mediated cyclisation, Heterocycles 60: 2441-2450, 2003
Pete B; Varga F Á; Kovács J: A facile synthesis of 7-chloromethyl-1H-indole-2-carboxylates: replacement of sulfonic acid functionality by chlorine., J Het Chem 42:615-619, 2005
Pete B; Parlagh Gy: A facile synthesis of 4-, 5- and 6-chloromethyl-1H-indole-2-carboxylates:replacement of a sulfonic acid functionality by chlorine, Tetrahedron 60:8829-8837, 2004
Pete B; Parlagh Gy: A facile synthesis of 4- and 6-chloromethyl-1H-indole-2-carboxylates: replacement of a sulfonic acid functionality by chlorine, Tetrahedron Lett 44: 2537-2539, 2003
Pete B; Parlag Gy; Tőke L: Synthesis of 5-substituted indole derivatives, Part 5: A synthesis of 5-formyl-1H-indole-2-carboxylates: the CH2SO3H functionality as a masked formyl group, Heterocycles 60: 2761-2766, 2003
Pete B; Szöllősy Á; Szokol B: A FACILE SYNTHESIS OF 4-, 6- and 7-FORMYL-1H-INDOLE-2-CARBOXYLATES: THE CH2SO3H FUNCTIONALITY AS A MASKED FORMYL GROUP., J Het Chem 43: 1331-1335, 2006
Back »