Development of the two-dimensional matematic model of heat transmission, and the heat transmission model of building structures under channing edge-conditions.  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
38336
Type K
Principal investigator Vajda, József
Title in Hungarian A hőátszármaztatás kétdimenziós matematikai modelljének, és a változó peremfeltételeknek kitett épületszerkezetek hőátbocsátási modelljének kidolgozása
Title in English Development of the two-dimensional matematic model of heat transmission, and the heat transmission model of building structures under channing edge-conditions.
Panel Engineering, Metallurgy, Architecture and Transport Sciences
Department or equivalent Deparment of Mechanical Engineering (University of Pécs)
Participants Bánhidi, László
Starting date 2002-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 3.552
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az egy-és többrétegű, hőszigeteléssel ellátott és anélküli falszerkezetek hőátszármaztatásának számítására egy olyan kétdimenziós matematikai modellt dolgoztunk ki, amely figyelembe veszi a külső falsíkot érő napsugárzás hatását is, amelynek jelentős szerepe van az épületek hőveszteségének csökkentésében. Az időigényes számítások elvégzésére a MAPLE matematikai programcsomagot alkalmaztuk, amely az eredményeket, azaz az izotermikus felületeket grafikusan is megjeleníti. A számított eredmények a mérési eredményekkel jó egyezést mutattak. A kutatási munka során a rendelkezésre álló meteorológiai adatbázisok alapján megállapítottuk, hogy különösen a jól hőszigetelt, és nagyméretű ablakfelületekkel rendelkező alacsony energiafelhasználású épületek esetén a hőveszteség-számítást a januárra és a novemberre vonatkozó meteorológiai adatokkal is el kell végezni. Január hónapra az alacsonyabb külső hőmérséklet és a nagyobb sugárzás-intenzitás, novemberre pedig ennek fordítottja jellemző. A kutatás során külön foglalkoztunk a belső és külső hőátadási tényezők meghatározásával, továbbá megfogalmaztuk a passzívházak tisztán légfűtéssel való ellátásának peremfeltételét, amely szerint azok csúcs-hőigénye nem lehet nagyobb, mint 10 W/m2.
Results in English
In this project our goal was to develop a two dimensional mathematical models of the heat transfer of one- and double-layer building structures, with and without heat insulation. This model takes into account the effect of the solar radiation to the external wall face. This radiation has significant role in decreasing the heat loss of buildings. To perform the time-consuming calculations the MAPLE computer algebra system was used. Using MAPLE it was possible to visualize the results, namely the isothermal surfaces as well. The measured and calculated results correlated well to each other. Analyzing the meteorological databases it was found that calculation of the heat-losses of the well-insulated, big windows-surfaced, low-energy buildings should be calculated for both the January and the November meteorological data. In January low temperature and higher solar radiation, in November the opposite values are dominant. In our research we determined the external and internal heat transfer coefficients, separately. In addition, we have drawn up the boundary conditions for hot-air heating of passive houses whose maximal heat demand must not be higher then 10 W/m2.
Full text http://real.mtak.hu/551/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Vajdáné Frohner llona, Dr. Vajda József: Ein Beitrag zur Bestimmung der inneren und auesseren Waermeübergangskoeffizienten von Aussenwaenden, Gesundheitsingenieur 2006/1, 2006
Dr. Vajda József, Vajdáné Frohner Ilona: Erfahrungen bei der Planung unseres ersten Passivhauses, 8. Internationale Passivhaustagung, Krems, 2004
Dr. Vajda József: Modelling the Heat Storage of Floors by Using the Kraft Number, 8th REHVA World Congress "Clima 2005" Lausane, 2005
Vajdáné Frohner Ilona: Determination of Radiation Asymmetry using MAPLE Mathematical Software, 8th REHVA World Congress ''Clima 2005'' Lausane, 2005
Dr. Perjésiné dr. Hámori Ildikó, Dr. Sárvári Csaba: Pragmatical, epistemological and heuristic values in CAS enhanced mathematics education, Sprout-Selecting Conference, Pécs, 2005
Vajdáné Frohner Ilona, Dr. Perjésiné dr. Hámori Ildikó, Dr. Bánhidi László: Lassen sich Diskomfortzonen bei Passivhaeusern zurückgewinnen?, 9. Internationale Passivhaustagung, Ludwigshafen, 2005
Dr. Vajda József, Vajdáné Frohner Ilona: Passivhaeuser in südeuropaeischen Laendern, 7.Internationale Passivhaustagung, Hamburg, 2003
Vajdáné Frohner Ilona: Energiamegtakarítás, hőkomfort és sugárzási aszimmetria a passzívházak esetében, "ENERGOREP 2002" Konferencia, Siófok, 2002
Dr. Vajda József: A passzívházak épületgépészeti rendszerei és a megújuló energiforrások alkalmazásának lehetőségei, ''ENERGOREP 2002'' Konferencia, Siófok, 2002
Dr. Perjésiné dr. Hámori Ildikó: Application of CAS for teaching integral-transforming theorems, Zentralblatt für Didaktik der Mathematik 2003/2, 2003
Dr. Perjésiné dr. Hámori Ildikó: Experiences using CAS and multimedia in teaching vectorcalculus, Teaching Mathematics and Computer Science 2003/2, 2003
Dr. Perjésiné dr. Hámori Ildikó: Az internet és a komputer-algebrai rendszerek bevezetése a gépészmérnökök matematikai oktatásába, PhD disszertáció, Debreceni Tudományegyetem, 2003

 

Events of the project

 
2012-02-22 08:46:43
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Épületgépészeti Tanszék (Pécsi Tudományegyetem), Új kutatóhely: Gépszerkezettan Tanszék (Pécsi Tudományegyetem).
Back »