Az ABCA1 membránfehérje funkciójának és fehérje-kölcsönhatásainak vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
38337
típus K
Vezető kutató Szabó Katalin
magyar cím Az ABCA1 membránfehérje funkciójának és fehérje-kölcsönhatásainak vizsgálata
Angol cím Investigation of the function and protein interactions of the ABCA1 membrane protein
zsűri Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia
Kutatóhely MTA SzBK Enzimológiai Intézet
résztvevők Hegedűs Tamás Zoltán
Laczka Csilla
Szakács Gergely
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 10.618
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás célja az ABCA1 membránfehérje működésének és fehérje-kölcsönhatásainak jellemzése volt. Új modellrendszereket alakítottunk ki Sf9 rovarsejt-bakulovírus és retrovirális expressziós rendszerek segítségével, részletesen vizsgáltuk a vad-típusú és mutáns ABCA1 fehérjék sejten belüli lokalizációját, működését és PDZ fehérjékkel való kölcsönhatását. Bizonyítottuk, hogy az ABCA1 fehérje mind az ApoA1-függő koleszterin kiáramlás, mind a Ca2+-aktivált sejtfelszíni foszfatidilszerin expozíció folyamatában fontos szerepet játszik. Elsőként mutattunk ki összefüggést egy vérzékenységi betegség és az ABCA1 működése között. Elemeztük az ABCA1 mutációnak hatását a betegségre jellemző hibás foszfatidilszerin expozícióban. Vizsgáltuk a lipidanyagcserére ható vegyületek hatását az ABCA1-hez köthető funkciókra, azonosítottunk két új gátló vegyületet. Megállapítottuk, hogy egy speciális PDZ fehérje a vizsgált ABC fehérjék közül egyedül az ABCA1 fehérjével lép kölcsönhatásba, más ABC transzporterekhez kötő egyéb PDZ fehérjék nem kötődtek az ABCA1-hez. Kimutattuk polarizált sejtekben az ABCA1, a b2-syntrophin és az utrophin bazolaterális ko-lokalizációját. A kidolgozott mérési módszereket más ABC transzporterek működésének vizsgálatára is eredményesen alkalmaztuk. Megkezdtük a foszfolipid-transzportért felelős ABC fehérjék azonosítását trombocitákban.
kutatási eredmények (angolul)
The aims of this project were the functional characterization of the ABCA1 protein and identification of its potential interactions with intracellular proteins. We installed new assay systems to analyse the function, subcellular localization and protein interactions of the wild-type and mutant ABCA1 versions, by using two expression systems: the baculovirus-Sf9 insect cell system and retrovirus based expression system for mammalian cells. We proved that ABCA1 plays a key role both in cellular ApoAI-mediated cholesterol removal pathway, and in the exofacial translocation of phosphatidylserine. Our results provided the first link between a defect in a transbilayer phospholipid transport pathway, that of ABCA1, and the bleeding phenotype. We analysed the effects of various mutations of ABCA1 on the Ca2+-stimulated PS exposition. We screened the influence of potential inhibitors on the ABCA1-dependent processes and identified new inhibitors of the PS exposition. We demonstrated that among the examined ABC transporters only ABCA1 binds b2-syntrophin. A diverse group of PDZ proteins that interacts with other ABC proteins does not bind to ABCA1. We showed basolateral colocalization of ABCA1 protein with b2-syntrophin and utrophin. The assays for ABCA1 characterization were applied for studying other ABC proteins successfully. We started the identification of ABC proteins involved in phospholipid translocation in platelets.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/552/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kasza, I., Ujhelly, O., Német, K., Váradi, A., Sarkadi, B. and Szabó, K.: ABC membránfehérjék stabil expressziója emlős sejtvonalakban., A Magyar Biokémiai Egyesület Molekuláris Biológiai Szakosztályának 9. Munkaértekezlete, 2004
Elkind, N.B., Szentpétery, Zs., Apáti, Á., Özvegy-Laczka, Cs., Várady, Gy., Ujhelly, O., Szabó, K., Homolya, L., Váradi, A., Buday, L.,. Kéri, Gy., Német, K., and Sarkadi, B.: Multidrug transporter ABCG2 prevents tumor cell death induced by the epidermal growth factor receptor inhibitor Iressa (ZD1839, Gefitinib)., Cancer Res. 65(5), 1770-1777 (2005), 2005
Kasza I; Ujhelly O; Váradi A; Sarkadi B; Szabó K: Functional characterization of the ABCA1 membrane protein expressed in insect cells and retrovirally transduced mammalian cells., In: 3rd European Conference and Practical Course - Advanced Methods for Industrial Production, Purification and Characterization of Gene Vectors, Párizs: 2004. pp 31, 2004
Albrecht, C., McVey, J.H., Elliott, J.I., Sardini, A., Kasza, I., Mumford, A.D., Naoumova, R.P., Tuddenham, E.G.D., Szabó, K., and Higgins, C.F.: A novel missense mutation in ABCA1 results in altered protein trafficking and reduced phosphatidylserine translocation in a patient with Scott syndrome., Blood 106(2), 542-549. Epub 2005 Mar 24. (2005), 2005
Szabó K; Szakács G; Hegedűs T; Kasza I; Özvegy Cs; Váradi A; Sarkadi B: Az ABCA1 membránfehérje működésének és fehérje-kölcsönhatásainak vizsgálata., In: A Magyar Biokémiai Egyesület Molekuláris Biológiai Szakosztályának 8. Munkaértekezlete, Tihany: 2003. pp 49, 2003
Kasza, I., Váradi, A., Sarkadi, B. and Szabó, K.: ABCA1 membrane protein in cholesterol removal and in Ca2+-activated exofacial translocation of phosphatidylserine., FEBS Journal 272(1), pp 212, 30th FEBS Congress and 9th IUBMB Conference, 2005
Kasza, I., Albrecht, C., McVey, J.H., Higgins, C.F., Váradi, A., Sarkadi, B. and Szabó, K.:: Retroviral expression of ABCA1 membrane protein in various mammalian cells., 1st FEBS Special Meeting "ATP-Binding Casette Proteins: From Multidrug Resistance to Genetic Disease" (2006. március 4-10., Insbruck), 2006
Hegedűs T; Sessler T; Scott R; Thelin W; Bakos É; Váradi A; Szabó K; Homolya L; Milgram SL; Sarkadi B: C-terminal phosphorylation of MRP2 modulates its interaction with PDZ proteins., Biochem Biophys Res Comm 302: 448-455, 2003
vissza »