Opportunities and challenges of agrobusiness in the network-economy  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
38341
Type K
Principal investigator Dinya, László
Title in Hungarian Az agrárszféra lehetőségei és kihívásai a hálózati gazdaságban
Title in English Opportunities and challenges of agrobusiness in the network-economy
Panel Complex agricultural sciences
Department or equivalent Üzleti Tudományok Intézete (Károly Róbert University)
Starting date 2002-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 4.286
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás 2002-2005. között (2006. jún. 30-ig történt meghosszabbítással) a feladatterv szerint lezajlott, és a feladatterv fő pontjainak megfelelő rendben a következő fontosabb eredmények születtek: - Rendszereztük a hálózati gazdaság eddig ismert alapfogalmait, ennek során újszerűen értelmeztük a gazdasági hálózatok strukturális jellemzőit, keletkezésének feltételeit - Tisztáztuk az agrárszféra kihívásait, lehetőségeit a kialakuló hálózati gazdaság korszakában, kidolgoztuk a hálózati potenciál statisztikai elemzésének módszerét, és alkalmaztuk azt az Észak-Magyarországi régió agrárgazdaságának vizsgálatára - Kidolgoztuk a gazdasági hálózatok fenntartható növekedésének új üzleti modelljét, és az elméleti eredményeket, megállapításokat teszteltük egy konkrét hálózat (bioenergetikai klaszter) létrehozásával
Results in English
The research has been performed between 2002-2005 (with an additional period until 30-th June 2006) in harmony with the planned schedule and there was achieved the next most important results in order to the main points of the plan: -We have summarized the basics of the network-economy being known up to now and we have defined the structural characteristics of economical networks and conditions of their establishing. -We have clarified the challenges and possibilities of the agrobusiness sector in the era of the rising network-economy, we have elaborated the method of statistical evaluation of network potential applying it for investigating the agrobusiness sector in the Northern Hungarian region. -We have elaborated the new business model for the sustainable development of economical networks and the theoretical results and consequences have been tested by establishing a real network (bioenergetic cluster).
Full text http://real.mtak.hu/554/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Dinya László – Vilmányi Márton: Üzleti hálózatok és működésük jellemzői, Gazdálkodás, 2003. évf., 7. különszám, p. 26-40., 2003
Dinya László: Lakossági várakozások az EU-csatlakozással kapcsolatosan, VIII. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok, SZIE-GMFK Gyöngyös, 2002., Vol. 1, p. 250-255., 2002
Dinya László - Domán Szilvia: Gazdasági hálózatok szerepe a régiók versenyképességében, Károly Róbert Főiskola Tudományos Közleményei, 2004., p. 53-69.), 2004
Dinya László: Térségfejlesztési prioritások kérdőíves vizsgálata, III. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok, TSF_MFK Mezőtúr, 2002. I. kötet, p. 15-24., 2002
Dinya László: EU-várakozások térségi szintű elemzése, Gazdálkodás, 2002. 4. különszám, p. 7-11., 2002
Dinya László – Domán Szilvia: Gazdasági hálózatok tanulmányozásának módszertani kérdései, „Szociális identitás, az információ és a piac” konferencia kiadványa, JATEPress, Szeged, 2003. nov. 20.21., p. 1-21., 2003
Dinya László: A hálózati gazdaság sajátosságainak elemzése, IX. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok konferencia kiadványa, KRF-Gyöngyös, 2004. márc. 25-26., p. 1-8., 2004
Dinya László: A hálózati gazdaság kihívásai és az élelmiszergazdaság, in: „Észak-Magyarország agrárfejlesztésének lehetőségei”, KRF, Gyöngyös, 2003., p. 257-286., 2003
Dinya László: Gazdasági paradigmaváltás, In: Nonbusiness marketing és menedzsment, KJK-KERSZÖV, Budapest, 2004., p. 39-48., 2004
Dinya László – Domán Szilvia: Hálózatok a gazdaságban, Gazdálkodás, 2004. 9. különszám, p. 46-62., 2004
Dinya László: Minden összefügg mindennel- siker és válság a hálózati gazdaságban, in: Szervezetek sikere és válsága, KJK-KERSZÖV, Budapest, 2005., p. 1-350., 2005
Dinya László: Regionális versenyképesség a hálózati gazdaságban, Gazdálkodás, 13. különszám/2005., p. 22-30., 2005
László Dinya: Typical attitudes of managers concerning organisational changes, „Current Issues in Change Management: Challenges and Organizational Responses”, Ohio University College - University of Pécs, 2005., p. 201-208., 2005
Dinya László: Termelési integrációk létrehozása a biomassza energetikai iparágban, „Megújuló energiaforrások hasznosítása” konferencia, „Károly Róbert” Főiskola, Gyöngyös, 2005. szept. 22., p. 1-7., 2005
Dinya László - Magda Sándor: A magyar agrárgazdaság helyzete az EU más tagállamaival összehasonlításban, „Magyar Tudomány Napja” tudományos konferencia, 2005. nov. 9., MTESZ, Eger, Tudományos Közlemények 8. p. 30-36., 2005
Dinya László – Lippényi Tivadar: A megújuló energiaforrások húzóágazati fejlesztése, „Biomassza-ipari Innováció és Agrárgazdasági Szerkezetváltás” konferencia, „Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, 2005. nov. 11., p. 6-10., 2005
László Dinya: Bio-energy Cluster Based Rural Development in Northern Hungary, „Agricultural Transition and Rural Development after 1989”, International Conference, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 1 – 2 J, 2006
Dinya László: Bioenergetikai integrációk az agrárgazdasági szerkezetváltásban, Gazdálkodás, 2006. évi 15. különszám, p. 1-11., 2006
László Dinya: The Bioenergy Cluster in Northern Hungary, „World Sustainable Energy Days 2006 – Green Energy Business”, Wels/Österreich, p. 1-11., 2006
Dinya László: Innovációs klaszterek és agrárgazdaság szerkezetváltás, „X. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok” KRF-Gyöngyös, 2006. márc. 30-31., „Biomassza és bioenergetika” kötet, p. 1-9., 2006
László Dinya: Ecoenergy Cluster in Northern Hungary, „CENCE Conference” Vaasa/Finnland, 2006. May 29-30., p. 24-27., 2006

 

Events of the project

 
2012-10-11 09:30:34
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Közszolgálati Menedzsment Tanszék (Károly Róbert Főiskola), Új kutatóhely: Üzleti Tudományok Intézete (Károly Róbert Főiskola).
Back »