Perifériás markerek jelentősége Alzheimer-kór diagnózisában és terápiájában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
38346
típus K
Vezető kutató Rakonczay Zoltán
magyar cím Perifériás markerek jelentősége Alzheimer-kór diagnózisában és terápiájában
Angol cím Peripheral markers in the diagnosis end the therapy of Alzheimer`s disease
zsűri Idegtudományok
Kutatóhely Orálbiológiai és Kísérletes Fogorvostudományi Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Kálmán János
Rakonczay Zoltán
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.760
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A legjelentősebb neurokémiai abnormalitás az Alzheimer-kórban (AK) a központi idegrendszer kolinerg rendszerének csökkent működése, de feltehetőleg a perifériás szövetek is érintettek lehetnek. Ezért meghatározzuk az acetilkolinészteráz (AChE) és molekuláris formáinak aktivitását eritrocitákban, trombocitákban és limfocitákban AK-os és egészséges idős egyedekben. A vér alakos elemei 3 molekuláris formát tartalmaznak: a globuláris dimer (G2), tetramer (G4) és asszimetrikus (A12) formát. A G1 forma nem volt jelen a vizsgált mintákban. A limfocitákban és a trombicitákban a legnagyobb mennyiségben a G2-es forma mutatható ki (az összmennyiség 80%-a). A G4-es és az A12 forma megoszlása kb egyenlő arányú volt. Szignifikáns különbséget mutattunk ki a két csoportban az A12 formák %-kos megoszlásánál. Nevezetesen a kontroll csoporthoz viszonyítva az AK-ban az A12-es forma mennyisége a limfocitákban 148%-ra, a trombocitákban 161%-ra nőtt. Elvégeztük a 2 csoport limfocitáinak DNS-ából az apolipoprotein E (ApoE) és a butirilkolinészteráz K (BCHE-K) variáns alléljeinek tipizálását polimeráz lánc reakcióval. Megállapítottuk, hogy, az ApoE4 allél szinifikánsan nagyobb frekvenciával fordul elő a magyar AK-os populációban a kontrollhoz képest. BUCHE-K-nál ilyen különbséget nem mutatható ki. Eredményeink, feltételezéseink szerint, hozzájárulhatnak az AK korai diagnózisának megállapítására.
kutatási eredmények (angolul)
The most pronounced neurochemical abnormality in Alzheimer’s disease (AD) is cholinergic dysfunction in the central nervous system. Peripheral tissues may also be affected, however, including blood. The present study undertook to determine the activity of acetylcholinesterase (AChE) and its molecular forms in erythrocytes, lymphocytes and platelets of normal elderly subjects and probable AD cases. These samples contained dimeric (G2), tetrameric (G4) and asymmetric (A12) AChE forms, but no monomeric enzyme. In both lymphocytes and platelets, the major AChE molecular form was G2 (approximately 80%), with G4 and A12 forms accounting for nearly equal portions of the remainder. Total AChE activities were similar in the control and AD samples (from patients with mild and moderately severe cognitive deficiency). However, the groups differed significantly in the proportion of certain AChE molecular forms. Thus, as compared with controls, the amount of A12 AChE in the AD samples was increased 148% and 161% in lymphocytes and platelets, respectively. Genotyping for apolipoprotein E (ApoE) and the butyrylcholinesterase K (BCHE-K) variant, carried out using the polymerase chain reaction, showed that AD patients carried the ApoE4 allele at a significantly higher frequency than the controls. On the other hand there were no significant group differences in the occurrence of the BCHE-K variant and no synergism between ApoE alleles and the BCHE-K variant in our Hungarian AD population.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/557/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Rakonczay, Z., Papp, H. Kasa, P.: Cholinesterase inhibitors are not all alike, Cholinesterases in the Second Millennium: Biomolecular and Pathological Aspects, Ed. N.C. Inestrosa, E.O. Campos, p.89-93., 2004
Rakonczay Z, Horváth, Z, Juhász A, Kálmán, J.: Peripheral cholinergic disturbances in Alzheimer’s disease., Cemico-Biological Interactions 157-158, 233-238., 2005
Kálmán, J., Juhász, A., Rakonczay, Z., Ábrahám, Gy., Boda, K., Farkas, T., Penke, B. Janka, Z.: Increased serum butyrylcholinesterase activity in type IIb hyperlipidaemic patients., Life Sciences 75, 1195-1204., 2004
Rakonczay, Z.: Potencies and selectivities of inhibitors of acetylcholinesterase and its molecular forms in normal and Alzheimer’s disease brain., Acta Biol. Hung. 54, 183-189., 2003
Kálmán, J., Juhász, A., Janka, Z, Rakonczay, Z., Ábrahám, G., Boda, K., Farkas, T., Penke, B.: Serum butyrylcholinesterase activity in hyperlipidaemia., Atherosclerosis 173, 145-146., 2004

 

Projekt eseményei

 
2013-02-01 13:01:02
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Fogpótlástani és Orális Biológia Tanszék (Szegedi Tudományegyetem), Új kutatóhely: Orálbiológiai és Kísérletes Fogorvostudományi Tanszék (Szegedi Tudományegyetem).
vissza »