Dendritikus sejtek differenciálódásának szabályzása hormonreceptorok által  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
38347
típus F
Vezető kutató Szatmári István
magyar cím Dendritikus sejtek differenciálódásának szabályzása hormonreceptorok által
Angol cím Regulation of dentritic cells differentiation by nuclear hormone receptors
zsűri Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia
Kutatóhely ÁOK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet (Debreceni Egyetem)
résztvevők Gogolák Péter
Szántó Attila
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.985
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Jelen pályázatunkban a PPARg (perosisome-proliferator activated receptor gamma) magreceptor lehetséges szerepét tanulmányoztuk a dendritikus sejtek differenciálódása során. Megfigyeltük, hogy a PPARg transzkripciós factor, rövid idő alatt és jelentős mértékben indukálódik a dendritikus sejtek differenciálódása során. Kimutattuk, hogy a PPARg koordinált módon szabályozza a CD1 géncsalád expresszióját dendritikus sejteken. PPARg agonistákkal kezelve a sejteket a CD1a expresszió lecsökkent a CD1d szint megemelkedett. A PPARg aktivált sejtekben a fokozott CD1d expresszió előidézte ezen sejtek fokozott képességét az NKT (Natural-killer T) sejtek aktiválására. Ezen túlmenően megfigyeltük, hogy a CD1d indukció nemcsak PPARg agonistákkal hanem retinoidokkal is kiváltható volt az RARa receptor aktiválásán keresztül. Eredményeink szerint a két útvonal összefügg, mivel a PPARg magreceptor aktiválása endogén retinoid termeléshez vezet a retinol dehidrogenáz 10 és a retinaldehid dehidrogenáz aktiválása révén és ez a retinoid szignál a felelős a fokozott CD1d expresszióért. Összefoglalva, eredményeink szerint PPARg magreceptor aktiválása egy összehangolt transzkipciós választ hoz létre a dendritikus sejtekben, melynek hatására ezen sejtek fokozottan képesek az NKT sejtek aktiválására. A fokozott NKT sejt aktiválásnak in vivo kedvező szerepe lehet az autoimmun folyamat lefolyására.
kutatási eredmények (angolul)
We are interested in the biological function of PPARg (perosisome-proliferator activated receptor gamma) receptor on dendritic cell differentiation. We found that the PPARg is immediately up-regulated after the induction of monocyte-derived DC differentiation. Unexpectedly, we found that CD1 glycoproteins, a class of molecules responsible for the presentation of self and foreign modified lipids, were coordinately regulated by PPARg activation. CD1a levels were reduced, whilst CD1d expression was induced. Enhanced expression of CD1d was coupled to the selective induction of invariant natural-killer T cell (iNKT cell) proliferation. In addition we observed that CD1d is rapidly and robustly upregulated by retinoids through activation of retinoic acid receptor. Moreover we identified that endogenous retinoid metabolism including retinol and retinal metabolizing enzymes such as retinol dehydrogenase 10 (RDH10) and retinaldehyde dehydrogenase 2 (RALDH2) is under the control of PPARg. Activation of PPARg leads to intracellular generation of all-trans retinoic acid and enhanced retinoid signaling. These data show that retinoid metabolism is an integral part of PPARg controlled transcriptional events in human dendritic cells. In summary our results suggest that the lipid activated transcription factor, PPARg orchestrates a transcriptional response leading to the development of a DC subtype which has an augmented potential to activate iNKT cells.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/558/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szatmari, I. Gogolak, P. Im, J. S. Dezso, B. Rajnavolgyi, E. Nagy, L.: Activation of PPARã specifies a dendritic cell subtype capable of enhanced induction of iNKT cell expansion., Immunity 21 p95–106, 2004
vissza »