Joyce-kutatások  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
38350
típus K
Vezető kutató Kappanyos András
magyar cím Joyce-kutatások
Angol cím Advanced Joyce research
zsűri Irodalom
Kutatóhely MTA Irodalomtudományi Intézet
résztvevők Kiss Gábor Zoltán
Mecsnóber Tekla
Szolláth Dávid
Takács Ferenc Mihály
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2006-06-30
aktuális összeg (MFt) 6.082
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás közvetlen, kézzelfogható eredményei: Három új, gondozott szövegű, annotált, kísérőtanulmánnyal ellátott kötet a James Joyce életműsorozatban, összesen több mint 800 oldal terjedelemben. Tucatnyi megjelent szaktanulmány magyar és angol nyelven, rangos hazai és külföldi kiadványokban. Mintegy tucatnyi, többségében angol nyelvű konferencia-előadás, amelyek nagy része konferencia-kiadványokban, vagy önálló tanulmánnyá formálva megjelenés előtt áll. Két megjelenésre váró, angol nyelvű monográfia (Mecsnóber Tekla és Gula Marianna disszertációi). Számos nemzetközi konferencia- és workshop-részvétel, kiépült nemzetközi kapcsolatrendszer. A kutatási projekt egyik legfőbb ? noha egyelőre még csak elvont formában létező ? eredménye az a közös módszertan, amelyre alapozva immár képesek leszünk bevégezni a Joyce-életmű korszerű, kritikai igényű, és ugyanakkor olvasóbarát átdolgozását a magyar nyelvi közeg számára. A 2006-os, magyarországi Nemzetközi James Joyce Szimpózium is visszaigazolja csoportunk tagjainak helyét a Joyce-kutatók nemzetközi mezőnyében. Remélhetőleg a hazai tudományos közvélemény figyelmét is ráirányítja eredményeinkre, és hozzásegít ahhoz, hogy lehetőséget kapjunk munkánk folytatására.
kutatási eredmények (angolul)
The direct, practical results of the research project: Three new volumes in the James Joyce oeuvre series with corrected text, annotations and explanatory essays. Over 800 pages of published text. A dozen published studies in English and Hungarian in learned journals, both in Hungary and abroad. More than a dozen conference papers, mostly in English, that shall be published either in conference volumes or as separate studies. Two monographs in English, yet unpublished (the theses of Marianna Gula and Tekla Mecsnóber) Partcipations in several international conferences and workshops; established interational connections. A most important result of the research project is the common methodology upon which we can base the establishment of a critically correct, yet reader friendly new version of the James Joyce oeuvre for the Hungarian cultural and linguistic environment. The 20th International James Joyce Symposium justifies the position of our researchers in the world-wide Joyce scholarship scene. Hopefully it will also focus some interest of the broader Hungarian research scene so that we could get the opportunity to continue our work.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/560/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Takács Ferenc: Iparosított ünneplés. A Joyce-kultusz és a Joyce-üzlet, Kultusz, mű, identitás. (Szerk.: Kalla Zsuzsa, Takáts József és Tverdota György.) Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum, 2005. pp. 221-33, 2004
Mecsnóber Tekla: Miért volt az Ulysses főhőse magyar (is)? A magyar motívumok szerepe Joyce műveiben, Filológiai Közlöny 2002/3-4. 179-200, 2004
Gula Marianna: From Cuchulin to the Man in the Gap: Hero-Worship in the Cyclops, Papers on Joyce 7-8 . 177-225, 2004
Kappanyos András: Megint egy „work in progress” – a magyar Joyce-kiadás és a magyar anglisztika, Filológiai Közlöny 2002/3–4. 245-250., 2004
Takács Ferenc: Mark-Up and Sale: The Joyce-Cult in Overdrive, Focus: Papers in English Literary and Cultural Studies (Pécs) 108-117., 2002
Takács Ferenc: Országok és keresztfák. Arthur Griffith: Magyarország feltámadása, Mozgó Világ XXVIII. 3. 107-110., 2002
Mecsnóber Tekla: James Joyce, Arthur Griffith, Trieste, and the Hungarian National Character, James Joyce Quarterly 38. 341-359., 2002
Mecsnóber Tekla: "Inbursts of Maggyer": Joyce, the Fall, and the Magyar Language, Focus: Papers in English Literary and Cultural Studies (Pécs) 30-40., 2002
Mecsnóber Tekla: James Joyce és az angolszász cenzúra, Bényei Tamás (szerk.), Átjárások: Fiatal anglisták és amerikanisták tanulmányai (Budapest: Fiatal Írók Szövetsége, 2005), pp. 252-281, 2006
Gula Marianna: 'Van olyan jó, mint bármelyik hülye darab a Queen's Royal Színházban': A nemzet paródiája James Joyce Ulyssesének ?Küklopsz? fejezetében,, Filológiai Közlöny 2002/3-4. 95-116, 2004
Gula Marianna: Island of Cyclopian Saints: Nationalism and Religion in the Cyclops Episode of James Joyce's Ulysses, Focus: Papers in English Literatures and Cultures (Pécs), 2002
Kappanyos András (szerk.): James Joyce: Kisebb művek, Arktisz, 2002
Gula Marianna: Making Hope and History Rhyme: Nationalist Historiography in the Cyclops Episode of James Joyce's Ulysses, Hungarian Journal of English and American Studies 8.1 131-51, 2002
Kappanyos András (szerk.): James Joyce: Ifjúkori önarckép, Arktisz, 2003
Kappanyos András (szerk.): James Joyce: Kiadatlan írások, Arktisz, 2006
vissza »