Az életforma és a hatóanyagprodukció összefüggései néhány termesztett gyógynövényfaj esetében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
38352
típus K
Vezető kutató Zámboriné dr. Németh Éva
magyar cím Az életforma és a hatóanyagprodukció összefüggései néhány termesztett gyógynövényfaj esetében
Angol cím Relationship between life form and production of active materials in case of some cultivated medicinal plants
zsűri Növénytermesztés, állattenyésztés
Kutatóhely _SZIE / Gyógy és Aromanövények Tanszék (Budapesti Corvinus Egyetem)
résztvevők Mihalik Erzsébet
Pluhár Zsuzsanna
Szabóné dr. Csalló Klára
Szépréthy Tibor
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.760
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
2002-2005 között szabadföldi és laboratóriumi munkával tisztáztuk a Salvia sclarea, a Verbascum phlomoides és a Carum carvi gyógynövényfajok ún. egy- és kétéves intraspecifikus biotípusainak eltéréseit, fenológiai, morfológiai sajátosságaik, drogprodukciójuk, néhány biokémiai jellemzőjük és hatóanyag felhalmozódásuk alapján. A három modellfaj virágzásindukciós szükséglete egymáshoz nagyon hasonló. Valamennyi kvalitatív (obligát) vernalizációs igényű növény, ahol a hideghatás fagypont feletti hőmérsékleteken is jelentkezik. Fajspecifikus azonban az indukcióra megfelelő fenofázis. Az egy- és kétévesnek biotípusok eltérése ebben nem éles, hanem mennyiségi, elsősorban a vernalizációs periódus hosszára vonatkozik. A kétféle ökotípus mindhárom faj esetében stabilan eltér fagytűrésében, több morfológiai és hatóanyag jellemzőjében is, amelyek alapján varietas szintű megkülönböztetésük indokolt. Párhuzamos termőhelyi vizsgálatokkal bizonyítottuk, hogy a termőhely hatással van az elvetett magvak kelésére, fejlődésére, áttelelésére valamint a hatóanyagok felhalmozódására. Az állományok virágzási hányadára azonban az adott évjárat jellege hat döntően. Termőhelyenként meghatároztuk az optimális vetésidőt, amivel mindhárom faj mindkét változatában maximális drog- és hatóanyagprodukció érhető el.
kutatási eredmények (angolul)
During 2002-2005 in open field and laboratory research we described the differences of intraspecific biotypes of Salvia sclarea, Verbascum phlomoides and Carum carvi based on phenological, morphological, production properties, some biochemical markers and active materials. Flowering induction requirements of the three species are similar. All of them have qualitative vernalisation requirements, temperatures above zero are also effective. The optimal phenophase for induction depends on the species. Difference of annual and biennial varieties is not rigid, but quantitative. The two ecotypes of all of the species are different also in frost tolerance, several morphological and chemical characteristics. Based on these stable traits, they are proposed to be varietas. We proved by parallell investigations in two areas, that the gowing site influences germination, development, overwintering and accumulation of active materials. The flowering proportion of the stands is influenced more strongly by the weather conditions of the given year. We decided the optimal sowing period for both growing sites, in order to get maximum yields in drug and active agents in all of the three species.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/562/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Gosztola, B.- Zámboriné Németh, É.: Az egy- és kétéves konyhakömény (Carum carvi var. annua és C. c. var. biennis) virágzásdinamikájának vizsgálata, Kertgazdaság, 35 (1), 84-91., 2003
Bodor, Zs.- Zámboriné Németh, É.: Életforma hatása a salvia sclarea L. produkciójára, lippay-Ormos-Vas Tudományos Ülésszak összefoglalói, 272-272., 2003
Bodor, Zs.-zámboriné, Németh É.: Effect of life cycle on the production of mullein (Verbascum phlomoides L.), J. of Horticult, Sci,., Vol.1. p. 123-126., 2004
Bodor, Zs.-Németh, É.: Optimalisierung der Produktion in Salvia sclarea L. populationen von verschioedener Lebensform, fachtagung für arznei- und gewürzpflanzen,(Jena, szept.7-9.) (Proceedings of Papers) p. 147-150.p. 73., 2004
Bodor, Zs.- Németh, É.- Gimpl, A.: Optimalization of the production of Salvia sclarea L. populations of different life cycle., International Conference on Horticultural PhD Systems (Lednice, nov. 17-19.), 2004
Mihalik E. - Lehoczki E. - Bodor Zs. - Z. Németh É.: Photosynthetic and morphological characters of leaves of the annual and biennal Salvia sclarea biotypes, 8th Hungarian Congress on Plant Physiology. Szeged (2005. aug. 22-25.) Acta Biologica Szegediensis, 49 (1-2), 161-163., 2005
Bodor Zs. – Zámboriné Németh É. – Csalló K.: A vetésidő és a termőhely hatása a szöszös ökörfarkkóró (Verbascum phlomoides L.) egy- és kétéves ökotípusának produkciójára, A vetésidő és a termőhely hatása a szöszös ökörfarkkóró (Verbascum phlomoides L.) egy- és kétéves ökotípusának produkciójára, 2005
Bodor Zs. – Németh É. – Csalló K.: Produktionspotential ein- und zweijähriger Formen des Muskatellersalbeis (Salvia sclarea L.) und Einfluss unterschiedlicher Aussaatzeiten, Zeitschrift für Arznei- und Gewürzpflanzen 1: 40-47., 2006
Zámboriné Németh, É.: Konyhakömény (Carum carvi L.) populációk taxonvizsgálati metodikája, az egyes növényi tulajdonságok gyakorlati jelentősége, Kertgazdaság, „A fajtaválaszték fejlesztése a kertészetben” Különkiadás. 209-220., 2005
vissza »