Relationship between life form and production of active materials in case of some cultivated medicinal plants  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
38352
Type K
Principal investigator Zámboriné dr. Németh, Éva
Title in Hungarian Az életforma és a hatóanyagprodukció összefüggései néhány termesztett gyógynövényfaj esetében
Title in English Relationship between life form and production of active materials in case of some cultivated medicinal plants
Panel Plant and animal breeding
Department or equivalent Department of Medicinal and Aromatic Plants (Corvinus University of Budapest)
Participants Mihalik, Erzsébet
Pluhár, Zsuzsanna
Szabóné dr. Csalló, Klára
Szépréthy, Tibor
Starting date 2002-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 3.760
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
2002-2005 között szabadföldi és laboratóriumi munkával tisztáztuk a Salvia sclarea, a Verbascum phlomoides és a Carum carvi gyógynövényfajok ún. egy- és kétéves intraspecifikus biotípusainak eltéréseit, fenológiai, morfológiai sajátosságaik, drogprodukciójuk, néhány biokémiai jellemzőjük és hatóanyag felhalmozódásuk alapján. A három modellfaj virágzásindukciós szükséglete egymáshoz nagyon hasonló. Valamennyi kvalitatív (obligát) vernalizációs igényű növény, ahol a hideghatás fagypont feletti hőmérsékleteken is jelentkezik. Fajspecifikus azonban az indukcióra megfelelő fenofázis. Az egy- és kétévesnek biotípusok eltérése ebben nem éles, hanem mennyiségi, elsősorban a vernalizációs periódus hosszára vonatkozik. A kétféle ökotípus mindhárom faj esetében stabilan eltér fagytűrésében, több morfológiai és hatóanyag jellemzőjében is, amelyek alapján varietas szintű megkülönböztetésük indokolt. Párhuzamos termőhelyi vizsgálatokkal bizonyítottuk, hogy a termőhely hatással van az elvetett magvak kelésére, fejlődésére, áttelelésére valamint a hatóanyagok felhalmozódására. Az állományok virágzási hányadára azonban az adott évjárat jellege hat döntően. Termőhelyenként meghatároztuk az optimális vetésidőt, amivel mindhárom faj mindkét változatában maximális drog- és hatóanyagprodukció érhető el.
Results in English
During 2002-2005 in open field and laboratory research we described the differences of intraspecific biotypes of Salvia sclarea, Verbascum phlomoides and Carum carvi based on phenological, morphological, production properties, some biochemical markers and active materials. Flowering induction requirements of the three species are similar. All of them have qualitative vernalisation requirements, temperatures above zero are also effective. The optimal phenophase for induction depends on the species. Difference of annual and biennial varieties is not rigid, but quantitative. The two ecotypes of all of the species are different also in frost tolerance, several morphological and chemical characteristics. Based on these stable traits, they are proposed to be varietas. We proved by parallell investigations in two areas, that the gowing site influences germination, development, overwintering and accumulation of active materials. The flowering proportion of the stands is influenced more strongly by the weather conditions of the given year. We decided the optimal sowing period for both growing sites, in order to get maximum yields in drug and active agents in all of the three species.
Full text http://real.mtak.hu/562/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Gosztola, B.- Zámboriné Németh, É.: Az egy- és kétéves konyhakömény (Carum carvi var. annua és C. c. var. biennis) virágzásdinamikájának vizsgálata, Kertgazdaság, 35 (1), 84-91., 2003
Bodor, Zs.- Zámboriné Németh, É.: Életforma hatása a salvia sclarea L. produkciójára, lippay-Ormos-Vas Tudományos Ülésszak összefoglalói, 272-272., 2003
Bodor, Zs.-zámboriné, Németh É.: Effect of life cycle on the production of mullein (Verbascum phlomoides L.), J. of Horticult, Sci,., Vol.1. p. 123-126., 2004
Bodor, Zs.-Németh, É.: Optimalisierung der Produktion in Salvia sclarea L. populationen von verschioedener Lebensform, fachtagung für arznei- und gewürzpflanzen,(Jena, szept.7-9.) (Proceedings of Papers) p. 147-150.p. 73., 2004
Bodor, Zs.- Németh, É.- Gimpl, A.: Optimalization of the production of Salvia sclarea L. populations of different life cycle., International Conference on Horticultural PhD Systems (Lednice, nov. 17-19.), 2004
Mihalik E. - Lehoczki E. - Bodor Zs. - Z. Németh É.: Photosynthetic and morphological characters of leaves of the annual and biennal Salvia sclarea biotypes, 8th Hungarian Congress on Plant Physiology. Szeged (2005. aug. 22-25.) Acta Biologica Szegediensis, 49 (1-2), 161-163., 2005
Bodor Zs. – Zámboriné Németh É. – Csalló K.: A vetésidő és a termőhely hatása a szöszös ökörfarkkóró (Verbascum phlomoides L.) egy- és kétéves ökotípusának produkciójára, A vetésidő és a termőhely hatása a szöszös ökörfarkkóró (Verbascum phlomoides L.) egy- és kétéves ökotípusának produkciójára, 2005
Bodor Zs. – Németh É. – Csalló K.: Produktionspotential ein- und zweijähriger Formen des Muskatellersalbeis (Salvia sclarea L.) und Einfluss unterschiedlicher Aussaatzeiten, Zeitschrift für Arznei- und Gewürzpflanzen 1: 40-47., 2006
Zámboriné Németh, É.: Konyhakömény (Carum carvi L.) populációk taxonvizsgálati metodikája, az egyes növényi tulajdonságok gyakorlati jelentősége, Kertgazdaság, „A fajtaválaszték fejlesztése a kertészetben” Különkiadás. 209-220., 2005
Back »