Arabidopsis SCF-SnRK ubiquitin-ligáz komplexek szerkezetének vizsgálata és az alegységek funkcionális analízise  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
38365
típus K
Vezető kutató Oberschall Attila
magyar cím Arabidopsis SCF-SnRK ubiquitin-ligáz komplexek szerkezetének vizsgálata és az alegységek funkcionális analízise
Angol cím Study of the subunit structure of Arabidopsis SCF-SnRK ubiquitin ligase complexes and functional analysis of the subunits
zsűri Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia
Kutatóhely Növénybiológiai Intézet (HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
résztvevők Bakó László
Ökrész László
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 11.670
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az Arabidopsis SnRK heterotrimer kináz komplex epitópjelölt alegységeinek szuszpenziós sejtkultúrában és növényekben való expressziójával a komplexek alegységszerkezetét és kölcsönhatásait vizsgáltuk. Megállapítottuk, ha a katalitikus AKIN10/11 kináz alegység a PRL1 inhibítor fehérjével való asszociációnak köszönhetoen inaktív, nem foszforilált formában van, akkor kölcsönhat a 26S proteaszómával de ekkor az AKINb és g regulátor alegységek jelenléte nem detektálható. Az AKIN-PRL1 kapcsolat hiánya illetve disszociációja az AKIN10/11 alegység autofoszforilálását és aktiválását eredményezi, ekkor a 26S proteaszóma mellett az AKINb és g alegységek valamint a COP9 szignaloszóma is a komplex részét képezi. Ismert, hogy a COP9 szignaloszóma az SCF E3 ubiquitin ligáz komplexeket inaktiválja a kullin alegység deneddylálása révén. Az általunk javasolt modell feltételezi, hogy az SnRK-COP9 kölcsönhatás gátolja a deneddilációt, ezáltal aktiválja az SCF komplexeket, és elosegíti az aktivált SCF-szubsztrát komplexek 26S proteaszómához való dokkolását.
kutatási eredmények (angolul)
We investigated the subunit structure and interactions of the heterotrimeric SnRK kinase complex by expressing epitope-tagged subunits in Arabidopsis plants and cultured cells. When the catalytic AKIN10/11 kinase subunit is kept in an unphosphorylated inactive form through association with the inhibitor PRL1 protein, the catalytic subunit interacts with the 26S proteasome but the presence of AKINb and g regulatory subunits cannot be detected in the complex. Dissociation of the AKIN-PRL1 interaction, or the lack of it, results in phosphorylation and activation of the AKIN10/11 subunit which then binds to the 26S proteasome as well as to the AKINb and g subunits and recruits COP9 signalosome to the holoenzyme complex. It is known that due to its cullin deneddylase activity the COP9 signalosome inactivates SCF E3 ubiquitin ligase complexes. Our results suggest a model in which the SnRK-COP9 interaction abolishes the deneddylase activity of COP9 and results in the formation of active SCF-substrate complexes and might facilitate their docking to the 26S proteasome.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/567/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Fülöp K, Pettkó-Szandtner A, Magyar Z, Miskolczi P, Kondorosi E, Dudits D, Bakó L: The Medicago CDKC;1-CYCLINT;1 kinase complex phosphorylates the carboxy-terminal, Plant J 42:810-820., 2005
vissza »