Szenci Molnár kutatások - adattár, szerzői bibliográfia, egyes műveinek új kiadása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
38368
típus K
Vezető kutató Szabó András
magyar cím Szenci Molnár kutatások - adattár, szerzői bibliográfia, egyes műveinek új kiadása
Angol cím Research concerning the ouvre of Albert Szenci Molnar - bibliogrphy his own works and works on him, editions of his works
zsűri Irodalom
Kutatóhely Régi Magyar Irodalom Tanszék (Károli Gáspár Református Egyetem)
résztvevők P. Vásárhelyi Judit
Petrőczi Éva
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 2.334
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás első évében (2002) megkezdődött egy adattár és kézikönyvtár kialakítása, amelynek bővítése folyamatos. A pályázat keretében a témavezető időszakos kiállítást rendezett Szenci Molnár Albertről a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A második évben digitális másolat készült a „Consecratio templi novi” című Szenci Molnár műről, s elindultak a jubileumi szótárkonferencia előkészületei. A harmadik évben megjelent az „Értekezés a legfőbb jóról” hasonmás kiadása, digitális másolat készült a „Postilla Scultetica”-ról, illetve megrendeztük a konferenciánkat a Szótár megjelenésének 400 évfordulójára, az OSZK-val közösen. A negyedik évben megindult a konferencia kötetének szerkesztése, s összeállt a Szenci Molnár-bibliográfia anyaga.
kutatási eredmények (angolul)
During the first year of the project we began to create a data store and a reference library concerning Szenci Molnár’s ouvre; it is a continous work. Within the framework of our OTKA the person in charge of the research team arranged a Szenci Molnár exhibition in the Petőfi Literary Museum. During the second year of the project a digital copy was made of Szenci Molnár’s „Consecratio” and the jubilee conference dedicated to his Latin-Hungarian Dictionary was also prepared. During the third year the facsimile edition „Discursus de summo bono” was published, a digital copy of the „Postilla Scultetica” was also made ready and we celebrated the 400th anniversary of the „Dictionary” with a conference, with the Széchényi National Library.. During the 4th year we began to edit the conference volume and the material of a Szenci Molnár bibliography was also completed.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/568/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Petrőczi Éva: Szenci Molnár Albert és az angol puritán művek \''honosítása\'', Kalligram XII (2004) 89-94., 2004
Szabó András: Mindennémű háborúság ellen – Szenci Molnár Albert versének hátteréhez, A szó élete. Tanulmányok a hatvanéves Kovács Árpád tiszteletére, szerkesztette SZITÁR Katalin, Argumentum Kiadó, Budapest, 2004. 257–267., 2004
P. Vásárhelyi Judit: Szenci Molnár Albert: Értekezés a legfőbb jóról. Lőcse 1630. Kísérő tanulmány., Budapest, Kossuth. (Amor librorum), 2004
P. Vásárhelyi Judit: Bújdosás és számkivetettség Szenci Molnár Albert életében, Emlékkönyv a Teleki Téka alapításának 200. évfordulójára 1802-2002. 484-492, 2002
Szabó András: Szenci Molnár Albert naplója (1596–1617) és a napló műfaja az európai késő humanizmusban, Múlt jövő időben. Írások Bodnár György 75. születésnapjára, szerk. ANGYALOSI Gergely, Universitas Kiadó, Budapest, 283-294., 2003
Szabó András: Szenci Molnár Albert naplója, Universitas Könyvkiadó (Historia Litteraria), 2003
Szabó András: Szenci Molnár Albert és a németországi nyomdászok, Református Egyház LV, 277–279., 2003
Szabó András: A hit allegóriája Szenci Molnár Albert Kálvin-fordításának címlapján, Labor omnia vincit. Tanulmányok Tüskés Gábor 50. születésnapjára, Balassi Kiadó – MTA Irodalomtudományi Intézet, 2005
Petrőczi Éva: Szenci Molnár Albert Bibliái, Szenci Molnár Albert és a Biblia, Református Egyház, LV. 249–252., 2003
vissza »