É-Kelet Magyarország természeti erőforrásainak kutatása, elsősorban a megújuló energiaforrások potenciáljának felmérésére, az EU csatlakozásból adódó követelmények figyelembe vételével  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
38369
típus K
Vezető kutató Göőz Lajos
magyar cím É-Kelet Magyarország természeti erőforrásainak kutatása, elsősorban a megújuló energiaforrások potenciáljának felmérésére, az EU csatlakozásból adódó követelmények figyelembe vételével
Angol cím Research of the Natural Resourees of North-East Hungary, with especial Attention given to the Renewable Energy in the light of Hungary`s Accession to th EU
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely Turizmus és Földrajztudományi Intézet (Nyíregyházi Egyetem)
résztvevők Tar Károly
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.317
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Nehezítette a munkát, hogy a kutatási program négy évében sem volt a Kormánynak energiapolitikai programja, különösen nem a megújuló energiaforrások felhasználására vonatkozóan. (félévente változott a koncepció a szél, a geotermikus energia vagy a biomassza megítélésében.) Végül a megújuló energiákra vonatkozó anyagot a GMK csak 2006. június 07-én hagyta jóvá. Ennek ellenére a kutatási programot, az Északkelet-Magyarországra tervezett munkákat, megítélésem szerint sikerült elvégezni. Számos publikáció, könyv és egyéb javaslat készült. Tervezeteket készítettünk a szélerőmű-parkok területi elhelyezésére - több helyen a meglévő mérési adatok extraponálásával - és legújabb szélatlaszát felhasználva. Itt figyelembe vettük a helyi tapasztalatokat is. A biomasszára vonatkozóan több alternatívát is kidolgoztunk az etanolra valamint a biodízel alapanyagokra. A szalix-félék (fűzfélék) etanol hasznosítására vonatkozóan még mindig folyik a kutatási munka, mivel ennek nagyobb perspektívája van, mint a kukorica, gabona etanol-koncepciónak, főleg azért, mert itt Északkelet-Magyarországon nagy kihasználatlan ártéri területek. (A svédországi gazdaságossági vizsgálatok ezt is igazolják.) A geotermikus kutak hasznosítására vonatkozóan konkrét javaslatokat dolgoztunk ki, amelyek a Megyei Közgyűlés elé is kerültek. Új geotermális kút fúrására is tettünk javaslatot, a Nagykálló-2-es kútra.
kutatási eredmények (angolul)
The fact that the Government had not had an accepted energy politics in the four years of the research represented further difficulties. This especially true for the renewable energy sources (the conception for the wind, geometric or biomass had been changing in every six months). Finally, the Ministry of Economy and Commerce approved the materials concerning the renewable energy sources on 7th June, 2006. Despite all the problems, the research programme and the planned activities for North-East Hungary were carried out successfully. Numerous publications, books and suggestions were made. Plans were drawn up for regional wind turbine parks with the use of extrapolation of existing data and the newest wind maps. The local experiences here were taken into account. Concerning the biomass, several alternatives were outlined based on ethanol and bio diesel resources. Research is still being carried out for the use of Salix (willows), in the production of ethanol, because there are more possibilities in this field than in corn ethanol production. This is especially true here in North-East Hungary because of the available and underused flood areas (economic studies also indicated their potential in Sweden). Concrete suggestions were made concerning the exploitation of geothermal wells and these were submitted to the County Council for discussion. A new geothermal well – Nagykálló 2 - was suggested to be drilled.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/569/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Göőz Lajos: A geotermikus hőbányászati lehetőségek realitása Északkelet-Magyarországon., \"A megújuló energiák kutatása és hasznosítása az Észak-alföldi régióban\" c. kötetben. Szerk.: Karicsi Andrea és Boros Zoltán. MTA Debreceni Területi Bizottság kiadványa, pp. 7-11., 2004
Dr. Göőz Lajos: Az ember térben és időben, Bessenyei Kiadó, Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza. p. 187., 2004
Göőz Lajos: Megvalósíthatósági vizsgálatok, javaslatok Északkelet-Magyarország geotermális energiahasznosítására - figyelembe véve a szomszédos romániai és kárpátaljai adottságokat is - az együttműködés szándékával, \"Földrajzi környezet-Történelmi folyamatok\" c. kötetben. Szerk.: Hanusz Á. Nyíregyháza, pp. 245-268., 2004
Göőz Lajos: A \"Regional Unit for Sustainability and the Environment\" avagy egy angliai földrajz tanszék integrálódása, Természettudományi Közlemények 4. kötet, szerk.: Kókai S. Nyíregyháza, pp. 129-132., 2004
Göőz Lajos: A megújuló energiaforrások közül a szélenergia hasznosításának milyen realitása van Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. (Mit mutatnak a nyíregyházi, napkori-záhonyi-tiszavasvári kiértékelt mérési adatok?), MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos testületének kiadványa. Nyíregyháza, pp. 45-51., 2004
Dr. Göőz Lajos: Recenzió Dr. Laklia Tibor: \"A magyar gázipar másfél évszázada\" c. könyvéhez, Földrajztanítás, Budapest, 2004
Dr. Tar Károly: Az orográfia szélklímára gyakorolt hatásának statisztikai szerkezete, Megjelenés alatt, 2005
Göőz Lajos: A Zempléni-hegységi zeolitok új kutatási és felhasználási területei., Tokaj-Hegyalja Kapuja. (szerk.: Frisnyák S. - Gál A.) Szerencs, pp. 117-125., 2005
Göőz Lajos: Szerencs gazdasága., Szerencs Monográfiája, Szerencs, pp. 267-295., 2005
Göőz Lajos: A geotermális, vagyis a FÖLDHŐ energia hasznosítási lehetőségei a világban az antalayai kongresszus tükrében. Nyíregyháza, pp. 117-125., Természettudományi Közlemények 5. kötet (szerk.: Kókai S.), 2005
Dr. Göőz Lajos és Gergely Kinga: A termálturizmus adottságai és fejlesztésének lehetőségei Sz.-Sz.-B. megyében. Nyíregyháza, pp. 105-117., Természettudományi Közlemények 5. kötet (szerk.: Kókai S.), 2005
Dr. Göőz Lajos és Gergely Kinga: A GPS és az információs forradalom, a rendszer különböző alkalmazási területei. Nyíregyháza, 2005. pp. 113-119., MTA Sz.-Sz.-B. megyei Tudományos Testületének kiadása XIII. közgyűlés anyagának kötete. (szerk.: Kókai S.), 2005
Göőz Lajos: Pros and cons: integration of the renewable energy sector into the Hungarian energy network (co-operation possibilities with Ukraine, Romania and Slovakia)., A Megújuló Energiák Világkongresszusán elhangzott előadások kötelete, Forence, 2006
Göőz Lajos: Case study; The Possibilities of Receiving Geothermic Energy from the Tunnels of the Deep Mine of Recsk. World Geothermal Congress. Antalaya, Turky, CD, 2005
Göőz Lajos: A geotermikus hő kitermelésének lehetőségei az elárasztott recski mélyszinti bánya tárnáiból., Magyar Geofizika 46. évf. 4. szám. pp. 163-165., 2005
Göőz Lajos: Energetika jövőidőben. Magyarország megújuló energiaforrásai. Lehetőségek - és a valóság, Megjelenés alatt, 2006
vissza »