Analyses of family stories and myth of young drugabuser`s narratives  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
38387
Type K
Principal investigator Péley, Bernadette
Title in Hungarian Családi történetek és mítoszok elemzése droghasználó fiatalok elbeszéléseiben
Title in English Analyses of family stories and myth of young drugabuser`s narratives
Panel Psychology and Education
Department or equivalent Institute of Psychology (University of Pécs)
Participants Révész, György
Starting date 2002-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 4.104
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kötődés elméletek és a tárgykapcsolat elméletek a transzgenerációs hatást az interaktív történések és mikro történések szintjén azonosítják. 20 droghasználó és 20 életkorban és társadalmi helyzetben megfeleltetett fiatallal végzett kutatásunkban a transzgenerációs hatást érvényesítő interaktív szabályozási mechanizmusokat a családtörténetek nyelvi markereinek révén kíséreltük meg azonosítani. A droghasználók esetében az eredmények azt mutatják, hogy ezek a személyek az érzelmek átélésben és megnevezésében valamint a mentalizáció szintjében mutatnak deficitet, amit a családtörténetekben kibontakozó érzelemszabályozási mechanizmusok tartanak fenn. A droghasználat így a szabályozathatatlanság elkerülésére tett kísérletnek értelmezhető, a megküzdési stratégiák nyelvén negatív elkerülési stratégiának tekinthető.
Results in English
Attachment theories and object relations theories idntify transgenerational effects on the level microevents in early infant-care giver interaction. In our study we attempted to reserach these phenomena through analysis of linguestic markers of family stories. Our results showed that young drug abusers showed deficit in experiencing and expressing emotions as well a sin mentalisation. This deficit is maintained by emotion regulation patterns int he family. Results support conceptions that conceive drug abuse as attemt to avoid emotion regulation failures.
Full text http://real.mtak.hu/575/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Péley Bernadette: A szereplők pszichológiai funkciói az elbeszélésekben, XVI. Országos Pszichológiai Tudományos Nagygyűlés, Debrecen, 2004
Péley Bernadette: A játék szerepe a külső és belső valóság szerveződésében, In: Kállai János- Kézdi Balázs (szerk.) Új távlatok a klinikai pszichológiában. Budapest Új Mandátum, 2003
Péley Bernadette (válogatás és bevezetők): Winnicott: A kapcsolatban bontakozó lélek, Új Mandátum. 7-12, 14-18, 38-42, 92-95, 148-151, 188-190, 216-221, 2004
Péley Bernadette: A korai kapcsolatok és az élettörténeti elbeszélések néhány összefüggése, Erős F. (szerk): Az elbeszélés az élmények kulturális és klinikai elemzésében. Pszichológiai Szemle Könyvtár 8. Akadémiai Kiadó, 137-152, 2004
Péley Bernadette: A korai kapcsolatok és az élettörténeti elbeszélések néhány összefüggése, Magyar Pszichológiai Szemle, 59. évf., 3. szám, 137-152, 2004
Péley Bernadette: A szereplők pszichológiai funkciói az elbeszélésekben, XVI. Országos Pszichológiai Tudományos Nagygyűlés, Debrecen, 2004
Péley Bernadette: "Érzések és tudások" - korai interakciók és pszichoterápiás folyamat. A beszéd és az elbeszélés szerepe a szabályozási folyamatokban, XVI. Országos Pszichológiai Tudományos Nagygyűlés, Debrecen, 2004
Péley Bernadette: A LAS Verticum szereplő-funkció modulja, A Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia előadásai, Szeged, 265-268, 2004
Péley Bernadette - László János: Linguistic markers of characters’ psychological, Discourse Processes (közlésre benyújtva), 2006
Péley Bernadette: Mother as mirror of life history., Journal of Community and Applied (közlésre benyújtva), 2006
Péley Bernadette: A „bontakozás” mint alapelv az egészséges fejlődésben., In.: Kállai-Kopp-Oláh (szerk): Egészségpszichológia a gyakorlatban. Megjelenés alatt, 2006
Péley Bernadette: A beszéd és az elbeszélés szerepe a belső állapotok, Pszichoterápia. XIV. évfolyam, 5. szám, 2005
Péley Bernadette: A reprezentációk narratív terjedése a családi rendszerben., Pszichoterápia. megjelenés alatt, 2006
Back »