Genetikai és környezeti hatások kölcsönhatása a csecsemőkori kötődés alakulásában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
38407
típus K
Vezető kutató Gervai Judit
magyar cím Genetikai és környezeti hatások kölcsönhatása a csecsemőkori kötődés alakulásában
Angol cím Interaction of genetic and environmental influences in the development of infant attachment
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely MTA Pszichológiai Kutatóintézet
résztvevők Birkás Emma
Fenes Ditte
Lakatos Krisztina
Nemoda Zsófia
Sasvári Mária
Szöllősi Ágnes
Tóth Ildikó
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 10.245
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Vizsgáltuk a genetikai és a környezeti tényezők hatásait, valamint a gén-környezet kölcsönhatást a korai kötődés jellemzőire. Fontosabb eredményeink: 1. A családi genotípusok és az öröklésmenet vizsgálatával megerősítettük az elsőszülött csecsemők DRD4 genotípusának és anyához való kötődésének asszociációját. A kötődés és a szülői DRD4 genotípusok között nincs összefüggés (Gervai et al., 2005). 2. Kimutattuk, hogy a BCsV elsőszülött csecsemők szülőkhöz való kötődése között szignifikáns egyezés van, és az apához való kötődés biztonsága összefügg a csecsemő DRD4 genotípusával (Tóth et al., előkészületben). 3. Kimutattuk, hogy a szerotonin transzporter gén 5-HTTLPR genotípusa nem függ össze a kötődéssel, de a DRD4 genotípussal együtt hat az idegenfélelem mértékére (Lakatos et al., 2003). 4. Kidolgoztuk a magyar kisgyermekes családokban a jelentős életesemények súlyozásának módját (Danis et al., elfogadva). Becsültük a környezeti stressz mértékét a csecsemők első életévére (Danis et al., előkészületben). 5. Kimutattuk a dezorganizált kötődés és az atipikus anyai viselkedés kapcsolatát és felfedeztük a csecsemők DRD4 genotípusának módosító hatását. A DRD4 gén 7-ismétlésű változatának hiányában az anyai atipikus viselkedés összefügg a dezorganizált kötődéssel, a 7-ismétlésű változatot hordozó csecsemők azonban érzéketlenek az anyai viselkedés atipikusságára. Az eredményeket közlő cikket meghívták a Social Neuroscience különszámába (Gervai et al., közlésre benyújtva).
kutatási eredmények (angolul)
The research concerned genetic and environmental effects on infant attachment, and gene-environment interactions. 1. We confirmed the association of firstborn infants’ DRD4 genotype and attachment to the mother by examining family genotypes and the pattern of allele transmissions. Parental DRD4 genotypes were not associated with infant attachment (Gervai et al., 2005). 2. We found a significant association between infant attachment to the parents. Further, security of attachment to the father was associated with the infant’s DRD4 genotype (Tóth et al., in prep). 3. The 5-HTTLPR repeat polymorphism of the serotonin transporter promoter region was not associated with infant attachment, but together with the DRD4 genotype it affected the degree of stranger fear (Lakatos et al., 2003). 4. We obtained Hungarian weights for significant life events in families with young children (Danis et al., accepted). Using these, we estimated life-stress for the first year of infants’ life (Danis et al., in prep). 5. We found an association between disorganized attachment and atypical maternal behavior, which was moderated by infant genotype. In the absence of the DRD4 7-repeat allele, atypical maternal behavior was strongly related to infant disorganization, but infants with the 7-repeat allele were insensitive to maternal atypical behavior. The paper describing the results was invited for publication in Social Neuroscience (Gervai et al., submitted).
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/584/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szöllősi ÁN, Tóth I, Fenes D, Gervai J.: Anya-csecsemő közös figyelmi helyzetének vizsgálata: kötődési, nemi és temperamentum hatások, MPT XVII. Tudományos Nagygyűlése, Budapest., 2006
Ronai Z; Guttman A; Nemoda Z; Gervai J; Sasvari-Szekely M: Direct haplotype detection of adjacent polymorphic sites in the regulatory region of the dopamine D4 receptor (DRD4) gene, Electrophoresis, 2002
Gervai J: Molekuláris genetika a pszichológiai kutatásban: A dopamin D4 receptor gén szerepe a korai kötődés dezorganizációjában, In: Czigler I, Halász L, Marton M (ed.) Az általánostól a különösig Budapest: Gondolat, 2002. pp. 228-250, 2002
Lakatos K, Nemoda Zs, Birkás E, Tóth I, Ney K, Gervai J.: Genetikai hatások, temperamentum és korai kötődés, MPT XVII. Tudományos Nagygyűlése, Budapest., 2006
Novák, A., Lakatos, K.: Atipikus anyai viselkedés elemzése: az AMBIANCE kódrendszer, Alkalmazott Pszichológia, VII/4, 49-58., 2005
Danis I, Tóth I, Lakatos K, Ney K, Gervai J.: Jelentős életesemények és a szülői distressz hatása a korai kötődés alakulására., MPT XVII. Tudományos Nagygyűlése, Budapest., 2006
Toth I; Kindler H; Grossmann K; Grossmann KE; Ney K; Gervai J: Cross-methodological comparison of father-infant interactions, In: 43. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychologie, Berlin: 2002, 2002
Lakatos K; Nemoda Z; Birkas E; Ronai Z; Kovacs E; Ney K; Toth I; Sasvari-Szekely M; Gervai J: Association of D4 dopamine receptor gene and serotonin transporter promoter polymorphisms with infants' response to novelty, Mol Psychiatry 8: 90-97, 2003
Lakatos K; Gervai J: A kötődés neurobiológiai háttere, In: Pléh Cs, Kovács Gy, Gulyás B (ed.) Kognitív idegtudomány, Budapest: Osiris, 2003. pp. 326-342, 2003
Danis, I., Szilvási T., Gervai, J.: Jelentős életesemények megítélése kisgyermekeket nevelő magyar anyák körében, Psychiatria Hungarica, közlésre elfogadva, 2006
Novak A, Birkas E, Szollosi A, Nemoda Z, Sasvari-Szekely M, Gervai J: Genetic effects on distress to limitations in infants, J Reprod Inf Psychol 21: 255, 2003
Danis I; Lakatos K; Ney K; Tóth I; Gervai J: Expectations from spouses and marital functioning in families with young children, In: XIth European Conference on Developmental Psychology, Milano: 2003. pp. 259, 2003
Gervai J, Novak A, Lakatos K, Toth I, Danis I, Ronai Z, Nemoda Z, Sasvari M, Bureau J-F, Bronfman E., Lyons-Ruth K.: Infant Genotype May Moderate Sensitivity to Maternal Affective Communications: Attachment Disorganization, Quality of Care, and the DRD4 Polymorphism, Social Neuroscience, submitted, 2006
Danis, I., Gervai, J.: Weighting life events for Hungarian mothers caring for young children: A cross-cultural comparison, 19th Biennial Meeting of the ISSBD, Melbourne, Australia, 2006
Oates, J., Gervai, J., Danis, I., Lakatos, K., Davies, J.: Mothers' Object Relations Scales: validity of a short-form, Attachment and Human Development, submitted, 2006
Ronai Z; Szantai E; Szmola R; Nemoda Z; Szekely A; Gervai J; Guttman A; Sasvari-Szekely M: A novel A/G SNP in the -615th position of the dopamine D4 receptor promoter region as a source of misgenotyping of the -616 C/G SNP, Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet 126B: 74-78, 2004
Szantai E; Kiraly O; Nemoda Z; Kereszturi E; Csapo Z; Sasvari-Szekely M; Gervai J; Ronai Z: Molecular haplotyping of the dopamine D4 receptor gene promoter region, Psychiatric Genetics 15: 259-270, 2005
Gervai J; Lakatos K: Comment on "No association of dopamine D4 receptor (DRD4) and -521 C/T promoter polymorphisms with infant attachment disorganization" by M.J. Bakermans-Kranenburg and M.H. van IJzendoorn, Attach Hum Dev 6: 219-222, 2004
Danis I., Lakatos K., Ney K., Tóth I., Gervai J.: A szülői és a tágabb családi környezet kérdőíves felmérése a Budapesti Családvizsgálatban., Alkalmazott Pszichológia, VII/4, 59-74., 2005
Oates, J., Gervai, J.: Mothers' Object Relations Scales: assessing mothers' models of their infants., Attachment and Human Development, submitted, 2006
Danis I., Oates J.M., Gervai J.: A szülő-gyermek kapcsolat kérdőíves vizsgálatának lehetőségei., Alkalmazott Pszichológia, VII/4, 27-37., 2005
Danis I; Lakatos K; Ney K; Toth I; Gervai J: Effects of stressful life events, parental distress and social support on mother-infant attachment, 18th Biennial Meeting of the ISSBD, Ghent: 2004. p. 308, 2004
Ney K., Szöllősi Á., Fenes D., Gervai J.: Megfigyelés természetes környezetben: szülő-gyerek interakciók finomelemzése az Observer Video-Pro program segítségével., Alkalmazott Pszichológia, VII/4, 38-48., 2005
Ney K; Toth I; Lakatos K; Fenes D; Gervai J: Behaviour of mother-infant dyads during teaching at 12 months of age and the quality of attachment, 18th Biennial Meeting of the ISSBD, Ghent: 2004. p. 352, 2004
Szöllősi Á; Tóth I; Gervai J: The effects of maternal stimulation on infant play, 18th Biennial Meeting of the ISSBD, Ghent: 2004. pp. 280-281, 2004
Gervai J; Nemoda Z; Lakatos K; Ronai Z; Toth I; Ney K; Sasvari-Szekely M: Transmission Disequilibrium Tests confirm the link between DRD4 gene polymorphism and infant attachment, Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet 132B: 126-130, 2005
Tóth I., Gervai J.: A kötődés minőségének mérése csecsemő és kisiskolás korban., Alkalmazott Pszichológia, VII/4, 14-26., 2005
Gervai J.: A Budapesti Családvizsgálat., Alkalmazott Pszichológia, VII/4, 5-13., 2005
vissza »