Természetközeli erdőnevelési eljárások faterméstani alapjainak vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
38415
típus K
Vezető kutató Veperdi Gábor
magyar cím Természetközeli erdőnevelési eljárások faterméstani alapjainak vizsgálata
Angol cím Investigation of growth and yield foundations of close-to nature silvicultural treatments
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely Erdővagyon-gazdálkodási Intézet (Soproni Egyetem)
résztvevők Gál János
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 2.256
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Fatermési szempontból igen fontos a fatérfogat növedékének a meghatározása. A jelen kutatás keretében megvizsgáltuk, hogy a természetközeli kezelésű faállományokban miképpen alakul az egyes fák (és a faállományok) növedéke, illetve ez a növedék milyen tényezőktől és milyen mértékben függ. A Soproni Tanulmányi Erdőgazdaság ZRt (TÁEG) Hegyvidéki Erdészetének területén 4-szer 12 db, egyenként 0,25 hektár területű (összesen: 12 hektár) elegyes fafajösszetételű mintaterületet újítottunk fel. A mintaterületek természetvédelmi, illetve rekreációs funkciójú faállományokban kerültek kialakításra. A fenti erdőrészletekben összesen 4682 db mintafa újrafelvételét végeztük el, illetve e mintaterületek korábbi felvételi adatainak újrafeldolgozásakor 8745 db mintafával végeztük el az újraszámításokat. A felvételek közben eltelt évek figyelembe vételével kiszámítottuk minden mintafa fatérfogat- és átmérő korszaki átlagnövedékét, amelyet az adott időszakra vonatkoztatott éves folyónövedéknek tekintettünk. Kiszámítottuk továbbá azokat a tényezőket, amelyek függvényében elemezni kívántuk az egyes fák növedékének alakulását. Ezek: az egyes fák közötti, körlappal súlyozott átlagos távolság; az egyes mintafák növőtere; a növőtér index; a Hegyi-index. Az adatok kiértékelése során bebizonyosodott, hogy az egyes mintafák fatérfogatának éves folyónövedéke a körlappal súlyozott átlagos távolsággal, illetve az ebből számított növőtér-értékkel áll a legszorosabb összefüggésben.
kutatási eredmények (angolul)
In forest growth and yield studies it is important to determine the volume increment. Based on the methodology applied in the research single tree increment data were available for three remeasurement periods in two sample plots and for two periods in three sample plots. In these project we investigated what is the increment of single trees (and stands) using close-to-nature treatment, and what are the factors influencing this increment. We renewed 4 times 12 sample plots, 0.25 ha each, (total 12 ha) established in mixed stands. The sample plots were established - as indicated in the title - partly in nature protection areas and partly in recreational forests. On the plots we remeasured a total number of 4682 trees, and with recalculating old measurements we processed the data of 8745 trees. We calculated the mean periodic increment considering the time elapsed between the measurements for single stem volume and DBH, and this increment was considered as the current annual increment for the respective period. We also calculated factors we wanted to use to analyze increment such as average distance between trees weighted by the basal area of the stems, the growing space of the trees, the growing space index, and the Hegyi-index. In the analyses it turned out that average distance weighted by the basal area and the growing space index calculated from this has the closest relation to the current annual increment of the trees.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/586/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Veperdi Gábor: Faterméstan. Oktatási segédanyag., NyME EMK EVGI, Sopron, Erdőrendezéstani Tanszék, 2006
Uzonyi Ágnes: Elegyes erdők faterméstani és faállomány-szerkezeti vizsgálata, Erdészeti Lapok, Budapest, CXLI. évfolyam. 2006. február, 2006
Uzonyi Ágnes: Elegyes erdők faállomány-szerkezeti vizsgálata az Északerdő Rt. Répáshutai Erdészeti Igazgatóságának területén. Szakdolgozat., Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Erdővagyon-gazdálkodási Intézet, Erdőrendezéstani Tanszék. Sopron., 2005
Bogdán Balázs, Miklós Tamás, Rácz Károly: Elegyes erdők faállomány-szerkezeti vizsgálata a Tanulmányi Erdőgazdaság Rt. Soproni Erdészetének területén. Szakdolgozat., Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Erdővagyon-gazdálkodási Intézet, Erdőrendezéstani Tanszék. Sopron., 2006
Vitális Anikó, Zakariás Éva: A Hidegvíz-völgy Erdőrezervátum faállomány-szerkezeti felvétele és vizsgálata. Szakdolgozat., Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Erdővagyon-gazdálkodási Intézet, Erdőrendezéstani Tanszék. Sopron., 2006

 

Projekt eseményei

 
2008-10-29 12:00:56
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Matematikai Intézet (Nyugat-magyarországi Egyetem), Új kutatóhely: Erdővagyon-gazdálkodási Intézet (Nyugat-magyarországi Egyetem).
vissza »