A humán papillomavírusok expressziójának szerepe a laphámsejtek neopláziás elváltozásaiban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
38416
típus K
Vezető kutató Kónya József
magyar cím A humán papillomavírusok expressziójának szerepe a laphámsejtek neopláziás elváltozásaiban
Angol cím Role of human papillomaviral expression in the neoplastic process of squqmous epithelial cells
zsűri Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
Kutatóhely ÁOK Orvosi Mikrobiológiai Intézet (Debreceni Egyetem)
résztvevők Hernádi Zoltán
Sápy Tamás
Szőke Krisztina
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 7.883
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A magas kockázatú humán papillomavírusok (HPV) közül a 16. genotípus onkológiai kockázata mintegy háromszorosan meghaladja az egyéb genotípusokét. Az epidemiológiai módszerekkel meghatározott különbség igen jól közelítette mások elméleti számításait. Kutatásaink hozzájárulnak az egyenlőre még potenciálisan onkogénnek tekintett HPV genotípusok daganatkeltő szerepének igazolásához. Egyidejűleg több HPV genotípussal történő fertőzés onkológiai kockázata nem nagyobb, mint ha csak egy magas kockázatú HPV genotípus mutatható ki. Az életkor és a szülészeti kórelőzmény kofaktor szerepének ismeretében a nullipar nők HPV fertőzéseiben az életkortól függetlenül jobban vállalható az alapos konzervatív nyomonkövetéses ellenőrzés, mint a multipar nőkben. Ez összhangban van a nullipar nők reprodukciós esélyeinek megőrzését célzó irányelvekkel. A molekuláris Koch-posztulátumok reverzibilitási feltételének megfelelően diagnosztikusan is felhasználható szoros összefüggést mutattunk ki a sikeres terápia és a magas kockázatú HPV eradikációja között. A TT vírus képes perzisztáló fertőzést kialakítani és a HPV-hez kapcsolódó megbetegedésekben is okozhat társfertőzést. HPV fertőzésre szisztémás immunválasz csak részlegesen alakul ki. A lokális citokin hálózatban egyéni változékonyság figyelhető meg. A kofaktorként vizsgált IL-10 promóter nt-1082 polimorfizmusa nem befolyásolja a cervikális carcinogenezist, de befolyásolhatja a HPV-től független hámdiszpláziák kialakulását.
kutatási eredmények (angolul)
Among the high-risk human papillomaviruses (HPV), the oncogenic risk of genotype 16 is approximately 3 times higher than that of the other genotypes according to our epidemiologic analysis. This result has also been confirmed by a mathematical model. The genotypes designated as potentially oncogenic were also found to exert a significant oncogenic effect. Multiple infections by high-risk HPV did not increase the oncogenic risk compared to single high-risk HPV infections. According to the risk analysis of age and parity, a thorough conservative follow up is preferable in nullipar women regardless to their age. This agrees well with the guidelines of maintaining the reproductive ability of nullipar women. The post excision HPV testing has diagnostic utility in evaluating the success of the therapy. TT virus can establish persisting infection and can co-infect with HPV. Systemic immune responses against HPV infection develop only in part. Local cytokine network reveals individual heterogeneity. The nt-1082 polymorphism of the human IL-10 promoter had no influence on the early phase of cervical carcinogenesis but may determine susceptibility to cervical abnormalities unrelated to HPV infection.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/587/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szoke K, Szalmas A, Szladek G, Veress G, Gergely L, Toth FD, Konya J: . IL-10 promoter nt -1082A/G polymorphism and human papillomavirus infection in cytologic abnormalities of the uterine cervix., J Interferon Cytokine Res. 2004 Apr;24(4):245-51., 2004
Hernadi Z, Szoke K, Sapy T, Krasznai ZT, Soos G, Veress G, Gergely L, Konya J.: Role of human papillomavirus (HPV) testing in the follow-up of patients after treatment for cervical precancerous lesions, Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2005 Feb 1;118(2):229-34, 2005
Szoke K, Sapy T, Krasznai Z, Hernadi Z, Szladek G, Veress G, Dillner J, Gergely L, Konya J: Moderate variation of the oncogenic potential among high-risk human papillomavirus types in gynecologic patients with cervical abnormalities, J. Med. Virol. 71 (4): 585-592 DEC 2003, 2003
Szladek G, Juhasz A, Kardos G, Szoke K, Major T, Sziklai I, Tar I, Marton I, Konya J, Gergely L, Szarka K: High co-prevalence of genogroup 1 TT virus and human papillomavirus is associated with poor clinical outcome of laryngeal carcinoma, J Clin Pathol 58:402-405, 2005
Szladek G, Juhasz A, Asztalos L, Szoke K, Murvai M, Szarka K, Veress G, Gergely L, Konya J: Persisting TT virus (TTV) genogroup 1 variants in renal transplant recipients, Arch. Virol. 148 (5): 841-851 MAY 2003, 2003
Kónya J, Szőke K, Fehér E, Szalmás A.: Prevalence of Chlamydia trachomatis and oncogenic human papillomavirus types in cytologic atypia of the uterine cervix, 5th Meeting of the European Society for Chlamydia Research 2004 September 1-4, Budapest, Hungary, 2004
Kónya J: A genomika jelentősége az STD kórokozók kimutatásában., KLINIKAI ÉS KÍSÉRLETES LABORATÓRIUMI MEDICINA 31(1): 9, 2004, 2004
Kónya J, Szalmás A,: Humorális és celluláris immunitás rekombináns humán papillomavírus antigének ellen, Magyar Mikrobiológiai Társaság 2004. évi Nagygyűlése, 2004
Szalmás A, Bánáti F, Koroknai A, Salamon D, Veress G, Minárovits J, Gergely L, Kónya J.: Interleukin-10 promóter metiláció és humán papillomavírus infekció humán keratinocita sejtvonalakban., Magyar Mikrobiológiai Társaság 2004. évi Nagygyűlése, 2004
Hernadi Z, Gazdag L, Szoke K, Sapy T, Krasznai ZT, Konya J.: Duration of HPV-associated risk for high-grade cervical intarepithelial neoplasia., Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. in press, E-pub: 2005.10.24, 2006
Murvai M, Borbely AA, Kónya J, Gergely L, Veress G.: Effect of human papillomavirus type 16 E6 and E7 oncogenes on the activity of the transforming growth factor-beta2 (TGF-beta2) promoter., Arch Virol. 2004 Dec;149(12):2379-92, 2004
vissza »