The vegetative incompatibility system of Giberella fujikuroi, plant pathological and toxicological aspects  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
38428
Type K
Principal investigator Kerényi, Zoltán
Title in Hungarian A Gibberella fujikuroi vegetatív inkompatibilitási rendszere, növénykórtani és toxikológiai következmények
Title in English The vegetative incompatibility system of Giberella fujikuroi, plant pathological and toxicological aspects
Panel Complex agricultural sciences
Department or equivalent Agricultural Biotechnology Institute (ABC) (National Agricultural Research and Innovation Centre)
Participants Giczey, Gábor
Jeney, Apor
Starting date 2002-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 7.520
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Kutatómunkánk során a növénykórokozó, toxintermelő fonalasgomba Fusarium proliferatum vegetatív inkompatibilitási rendszerének megismerését tűztük ki célul. Munkánk során azonosítottuk és jellemeztük a F. proliferatum het-C homológ génjét (fphch). Megállapítottuk, hogy a gén egy kópiában van jelen a gomba genomjában, transzkripciója egyenletes, a növekedés során nem változik. Az fphch génen azonosítottuk azt a szakaszt, amely megfelel a Neurospora crassa het-C gén hipervariábilis doménjének. Nyolcvankét F. proliferatum és a Gibberella fujikuroi fajkomplex párosodási típus teszter törzseit analizálva megállapítottuk, hogy az fphch gén egyik esetben sem mutatott jelentős mértékű polimorfizmust, tehát ellentében a N. crassa-val és hasonlóan a P. anserina-hoz valószínűleg nem vesz részt a faj vegetatív inkompatibilitási rendszerében. Erre utal továbbá a mesterséges allélekkel végzett transzformációs kísérletek eredménye is. Az fphch gén kiütésével próbáltunk meg következtetni a gén funkciójára. A vizsgált fenotípusok (morfológia, növekedési erély, konídium képzés) megfigyelése során nem találtunk különbséget a vad típusú és a Δfphch transzformánsok között, tehát a gén nem befolyásolja lényegesen a gomba életét laboratóriumi körülmények között. Nem találtunk különbséget továbbá a vegetatív kompatibilitási tesztek során sem. Egyedül a párosodást vizsgáló kísérletek hoztak eredményt: Δfphch transzformánsok sokkal kevésbé voltak képesek párosodni, mint a vad típusú egyedek.
Results in English
Our scientific goal was the better understanding of the vegetative incompatibility system of the plant pathogenic and toxin producing fungus Fusarium proliferatum using molecular biological techniques. In the course of our experimental work we identified and characterised the het-C homologue gene from F. proliferatum (fphch). We established that this is a one copy gene and its transcription is uniform during the life of the fungus. We analyzed 82 F. proliferatum strains and the mating type tester strains of the Gibberella fujikuroi species complex, but we could not find any significant polymorphism. This result suggests that fphch does not have a vegetative incompatibility function like to the hch gene of Podospora anserina and different from the het-C genes of Neurospora crassa. We got further evidence from the transformation experiment using wild type and artifical fphch alleles. We tried to get information about the function of the fphch gene by gene knock out. All Δfphch mutants grew normally without observable differencies in morphology or sporulation. However, when the sexual fertility was investigated, a significant losses of the female fertility of the Δfphch mutants was observed.
Full text http://real.mtak.hu/590/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Kerényi Zoltán, Molnár Máté és Hornok László: A het-c gén szerepe a Gibberella fujikuroi vegetatív inkompatibilitási rendszerében, 50. Növényvédelmi Tudományos Napok, 88. oldal, 2004
Kerényi, Z., Oláh, B., Jeney, A., Hornok, L. and Leslie, J.F.: The het-C homologue is highly conserved and plays no role in vegetative incompability in the Gibberella fujikuroi species complex, Proc. Natl. Acad. Sci. USA (submitted for publication), 2006

 

Events of the project

 
2014-01-02 14:47:08
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ), Új kutatóhely: Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ).
Back »