A fogyasztói árindex mérésének problémái  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
38433
típus K
Vezető kutató Molnár Ferencné Kovács Ilona
magyar cím A fogyasztói árindex mérésének problémái
Angol cím Problems and consequences of consumer price measures
zsűri Gazdaság
Kutatóhely Közgazdaság-tudományi Intézet (HUN-REN Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
résztvevők Élteto Ödön
Marton Ádám
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.888
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az amerikai szenátus CPI Bizottsága szerint a fogyasztói árindex (CPI), az átlagosan évi 3 százalékos mért inflációs ráta mintegy évi 1,1 százalékponttal felülbecsüli a megélhetési költségek változását (Boskin jelentés). Munkánkat e jelentés motiválta. Kutatásunkat a KSH fogyasztói árindexeire és háztartásástatisztikai adataira alapozva arra a következtetésre jutottunk, hogy a magyar adatok minden közgazdasági és indexelméleti megalapozottság ellenére sem mutatnak szignifikáns eltérést a Laspeyres és a Paasche indexek között. Ezért fokozott figyelmünket az okok keresésénrk szenteltük. Ezt alapvetően abban véltük megtalálni, hogy a fogyasztóiár-statisztikai osztály minden évben felülbirálja a háztartásstatisztikai felmérésekből származó fogyasztási (mennyiségi) adatokat, valamint minden évben átdolgozza a reprezentánsok súlyrendszerét. Ez az eljárás a Laspeyres-típusú árindexet lefelé nyomja. Kérdéses: amikor a legalacsonyabb szinten, a reprezentánsok szintjén, átdolgozzák a háztartás-statisztikai kiadási részarányokat, miközben elfogadjuk e korrekció mellett felsorakoztatott érvek egy részét, a gyakorlatban a reprezentánsok súlyarányának megállapításakor az alkalmazott ''szakértői'' becslés erőteljes szubjektív megfontolásokat takar. Az árosztály által módosított kiadási hányadok évenkénti változásainak követnie kellene a háztartás-statisztikából származó súlyadatok változását, ennek pedig ellentmond a változások között mért korreláció abszolút lazasága.
kutatási eredmények (angolul)
The CPI Commission of the USA Senate concluded that the change in the Consumer Price Index running 3 per cent per year overstates the change in the cost of living by about 1.1 percentage points per year (Boskin report). Our research was motivated by this finding. Based on consumer price indices and household budget data of HSO we concluded that Hungarian data inspite of every economic and indextheoretical logic dont show any significant discrepancy between Laspeyres and Paasche indices. Therefore our attention was strongly devoted to search causes. We think to find reason in the following: the Consumer Price Department overwrites the consumption data coming from household budget surveys and modify the weight-system of representants in every year. This method is pushing down the Laspeyres-type price index. While accepting part of the arguing to correct household budget weight-system, strong subjective reasoning prevail in ''expertiese'' estimation and it remains questionable why changes in modified weight-system of representants dont follow changes in real household budget data weights. This is proved by the absolut looseness of correlation between changes in representants weight-system and changes in household budget data weight-system.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/591/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Ödön Éltető - Éva Havasi: Income or Expenditure? Their competing role to characterize the living conditions of households, Hungarian Statistical Review, Vol. 82. Special No. 9, 2004
Éltető Ödön-Szilágyi György: A Nemzetközi Jövedelem- és Vagyonkutató Társaság (IARIW) 28. konferenciája, Statisztikai Szemle, okt-nov., 2004
Éltető Ödön: A minőségi változások figyelembevételére alkalmazható eljárások a fogyasztói árindex számításánál, tanulmány, 2004
Marton Ádám: A fogyasztói árindex néhány módszertani kérdéséről, tanulmány, 2004
Kovács Ilona: A fogyasztói árindex torzító tényezői, MTA KTI Műhelytanulmányok-Discussion papers 2003/10, 2003
Kovács Ilona: Biasing factors of consumer price index, MTA KTI Discussion Paper, 2003/12, 2003
Marton Ádám: Konzisztens értékelés és egységes viszonyítási alap a valódi értékek számbavételénél, Statisztikai Szemle, 2006
Kovács Ilona: A fogyasztói árindex torzító tényezői, MTA KTI szemináriumi előadás, 2004
Kovács Ilona: A fogyasztói árindex torzító tényezői, Közgazdasági Szemle, 2003
Marton Ádám: A fogyasztói árindex koncepcionális és gyakorlati kérdéseiről, Statisztikai Szemle, 2003
Kovács Ilona-Marton Ádám: A hazai fogyasztói árindex, MTA KTI tanulmány, 2005
Marton Ádám: A mintavételi hiba felhasználása és kiszámítása a hivatalos statisztikában, Statisztikai Szemle, 2005
Marton Ádám: Az árindexek minősőgét befolyásoló tényezőkről, Statisztikai Szemle, 2004
Marton Ádám: Az árindexek minősőgbiztosítása az Egyesült Királyságban, Statisztikai Szemle, 2004

 

Projekt eseményei

 
2011-12-21 09:12:50
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Közgazdaságtudományi Intézet), Új kutatóhely: Közgazdaság-tudományi Intézet (MTA Közgazdaságtudományi Intézet).
vissza »