Idő-frekvencia és nemlineáris rekonstrukciós módszerek alkalmazása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
38440
típus K
Vezető kutató Kolláth Zoltán
magyar cím Idő-frekvencia és nemlineáris rekonstrukciós módszerek alkalmazása
Angol cím Application of time-frequency and nonlinear reconstruction methods
zsűri Fizika
Kutatóhely Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet (HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
résztvevők Csubry Zoltán
Pataki László
Szabó Róbert
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 11.200
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Olyan adatfeldolgozó módszereket dolgoztunk ki melyekkel a szabálytalan fénygörbék elemezhetők. Félszabályos, RV Tauri és Mira csillagok fényggörbéit elemeztük. Az idő-frekvencia analízis segitségével kimutattuk, hogy a legtöbb esetben a domináns pillanatnyi frekvenciák nem stabilak, és a harmonikus csúcsok nem a domináns frekvenciával szinkronban változnak. Minez arra a következtetésre vezet, hogy ezek a csillagok a klasszikus értelemben nem multiperiodikusak. Hosszú fotoelektromos adatsor létezik 5 csillagra. A fázistér globális rekonstrukciója megerősítette, hogy ezen csillagok fénygörbéje jellegzetességei alacsony dimenziójú, kaotikus dinamika eredményeként jöttek létre. Ez a viselkedés két rezonáns módus nemlineáris kölcsönhatásából és a pulzáció erős nemadiabatikusságából származik. Bevezettünk egy hatásos módszert a csillagmodellezéshez szükséges hidrokódok fejlesztésére. A numerikus modellezés, az analitikus jelre épülő idő-frekvencia analízis és az amplitúdó egyenletek módszereit kombinálva kidolgoztunk egy hatékony eljárást, amivel vizsgálható a modell csillagpulzáció változása az instabilitási sávot átszelő fejlődési utak mentén. Ennek a rendszernek az első alkalmazásaként, részleteiben elemeztük az RR Lyrae instabilitási sáv topológiáját és a módusszelekció mechanizmusát. Eljárásunk lehetőséget ad arra, hogy a nagyon keskeny kétmódusú tartományokat egyszerűen megtaláljuk és behatároljuk.
kutatási eredmények (angolul)
We developed and combined data processing tools to investigate irregular light variations. We analyzed the observed light-curves of semiregular, RV Tauri and Mira stars. With time-frequency analysis we demonstrated that in most cases the dominant instantaneous frequencies are not steady, and that the 'harmonic peak' does not vary synchronously with the dominant one. This has led to the conclusion that these stars are not multi-periodic in the usual sense of the word. Long term photoelectic data exist for 5 stars. The results of a global flow reconstruction technique give strong evidence that the light-curves of these stars are generated by a low dimensional chaotic pulsation dynamics. This behaviour arises from the nonlinear interaction of two resonant modes, and the high nonadiabaticity of the pulsations. We developed an efficient way for building hydrocodes for stellar modelling. Based on a mixture of numerical modeling, analytical signal time-series analysis, and amplitude equations, we intoduced a powerful methodology for studying the evolution of the pulsations of a given stellar model along its evolutionary track through the instability strip. As a first application of this system we analyzed in detail the modal topology and modal selection of the RR~Lyr instability strip. Our methodology allows us to find and delineate the very narrow double mode regimes very effectively.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/593/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Buchler JR; Kolláth Z; Beaulieu JP: Magellanic Cloud Cepheids, Pulsational and Evolutionary Modelling vs. Observations, Astron. Astrophys. 423: 643-650, 2004
Buchler JR; Kolláth Z: Mode Switching Time-Scales in the Classical Variable Stars, Astrophys. J. 573: 324-329, 2002
Buchler JR; Kolláth Z; Cadmus R: Evidence for Low-Dimensional Chaos in Semiregular Variable Stars, Astrophys. J. 613: 532-547, 2004
Szabó R; Kolláth Z; Buchler JR: Automated nonlinear stellar pulsation calculations: Applications to RR Lyrae stars. The slope of the fundamental blue edge and the first RRd model survey, Astron. Astrophys. 425: 627-639., 2004
Paparó M; Szeidl B; Saad SM; Kolláth Z; Abu Elazm MS: Behaviour of the periods in double mode RR Lyrae, V26 in M15, Astron. Astrophys. 391: 633-639, 2002
Csubry Z: Time-frequency Analysis of Variable Star Light Curves - The Program Package TiFrAn, In: 2nd Workshop of Young Researchers in Astronomy and Astrophysics - PADEU 12: pp 117-122, 2002
Buchler JR; Kolláth Z: Nonlinear Properties of Semiragular Variable Stars, In Mass-Losing Pulsating Stars and Their Circumstellar Matter ASSL 283: pp 59-66, 2003
Szabó R: Numerical modelling of the RR Lyrae instability strip, Communications in Asteroseismology 145: 21-23, 2004
Csubry Z; Kolláth Z: Scriptable Processing Tool for Variable Stars: MuFrAn, SOHO14/GONG2004 Workshop Helio- and Asteroseismology: Towards a Golden Future, ESA SP-559: pp 396-399, 2004
Kolláth Z; Keuler J: Stellar acoustics as input for music composition, Musicae Scienciae (in press), 2006
Buchler JR; Kolláth Z; Beaulieu JP: Magellanic Cloud Cepheids, Pulsational and Evolutionary Modelling vs. Observations, Astron. Astrophys. 423: 643-650, 2004
Kolláth Z; Csubry Z.: TiFrAn: a new tool for analyzing light-curves, Mem.S.A.It. (in press), 2006
Kolláth Z: Public Outreach in Asteroseismology Pulsations, ASP Conf. Ser. 349: 421-435, 2006
Csubry Z.; Kolláth Z:: A New Tool in the Modelling of Stellar Pulsations, ASP Conf. Ser. 349: 215-218, 2006

 

Projekt eseményei

 
2012-01-04 06:35:44
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont), Új kutatóhely: Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont).
vissza »