Toxikus elemek felvételének, mozgásának és átalakulásának vizsgálata nehézfémterheléses kísérletben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
38450
típus K
Vezető kutató Kovács Béla
magyar cím Toxikus elemek felvételének, mozgásának és átalakulásának vizsgálata nehézfémterheléses kísérletben
Angol cím Examination of the uptake, movement and transformation of toxic elements in the heavy-metal-load experiment
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely MÉK Élelmiszertudományi Intézet (Debreceni Egyetem)
résztvevők Simon László
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.700
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Meghatároztuk a Nagyhörcsöki Nehézfém Terheléses Kísérlet növény- (kukorica, sárgarépa, borsó, őszi búza) és talajmintái (az As, Cd, Mo, Pb és Se elemekkel kezelt parcellák) elemtartalmát. Az analízishez multielemes analitikai módszert dolgoztunk ki Optima 3300 DV típusú ICP-OES készülékre. Megállapítottuk a multielemes mérési módszer paraméterei kompromisszumos optimális értékeit. Induktív csatolású plazma tömegspektrométert (ICP-MS) (Thermo Elemental gyártmányú X7 típusú ICP-MS berendezést) alkalmazva mérési módszert dolgoztunk ki a fenti 5 elem multielemes vizsgálatára. Vizsgáltuk a vízoldható C-tartalmú oldószerek hatását a különböző elemek ICP-MS-sel mért intenzitására, ezáltal nagymértékben csökkentettük a mérés során felmerülő hiba nagyságát. Mérési módszert dolgoztunk ki (és alkalmaztuk) szelén specieszek vizsgálatára IC-ICP-MS (ionkromatográf-induktív csatolású plazma tömegspektrométer) csatolást alkalmazva.
kutatási eredmények (angolul)
The element contents of different plants (wheat, carrot, peas, wheat) and soil samples (plots treated with As, Cd, Mo, Pb and Se elements) were determined from Nagyhörcsök Experimental Station Heavy Metal Load Experiment. For analysis a multielement analytical method was elaborated using an Optima 3300 DV type Perkin-Elmer ICP-OES instrument and the compromised values of the parameters also were determined. A multielement analytical method was elaborated applying an inductively coupled plasma mass spectrometer (ICP-MS) (X7 type Thermo Elemental ICP-MS instrument) for analyses of As, Cd, Mo, Pb and Se elements. The effect of different water soluble solvents (carbon content) were determined on changes of intensity (concentration) of the above 5 elements (As, Cd, Mo, Pb, Se) using ICP-MS instrument, so we could decrease the magnitude of error of analysis. A speciation analytical method was elaborated applying an ionchromatograph inductively coupled plasma mass spectrometer (IC-ICP-MS) coupled system for analysis of selenium species.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/594/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
L. Czeglédi, B. Kovács, J. Prokisch: Influence of animal trampling on soil physical properties, Biology Annual Volume, Oradea, Romania, 2004
Czeglédi L., Kovács B., Prokisch J., Béri B.: A szarvasmarha legeltetés hatása a talaj és a növény magnézium koncentrációjára, Innováció, a Tudomány és a Gyakorlat Egysége az Ezredforduló Agráriumában. Debrecen, 2004
Prokisch József, Kovács Béla, Pákozdy Hajnalka, Horváthné Rácz Mónika, Szegvári Ildikó, Győri Zoltán: A standard anyagminták új típusa, a QC (quality control) minta előállítása és alkalmazása a mezőgazdasági analitikában, MTA Spektrokémiai Munkabizottság kétnapos ankétja. DAB Székház. Debrecenben., 2004
Kovács Béla, Prokisch József, Széles Éva, Győri Zoltán: Az ICP-OES és ICP-MS alkalmazása növény és talajminták elemzésében, MTA Spektrokémiai Munkabizottság kétnapos ankétja. DAB Székház. Debrecenben., 2004
Széles Éva, Kovács Béla, Győri Zoltán, Harald Berndt: Nagynyomású porlasztás alkalmazása lángatomabszorpciós spektrometriához széndioxid vivőfázis felhasználásával, MTA Spektrokémiai Munkabizottság kétnapos ankétja. DAB Székház. Debrecenben., 2004
Prokisch J., Szegvári I., Kovács B., Széles É., Győri Z.: Szilárd minták inhomogenitásának hatása a mérés szórására mezőgazdasági minták mérésénél, 47. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés, Balatonföldvár, MKE Program és Előadásösszefoglalók, 206-208., 2004
Kovács B., Széles É., Prokisch J., Győri Z.: Ütközési cella (CCT) alkalmazása az ICP-MS technikában., 47. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés, Balatonföldvár, MKE Program és Előadásösszefoglalók, 213-214., 2004
L. Czeglédi, J. Prokisch, B. Kovács, I. Komlósi, M. Árnyasi, B. Béri: Concentration of magnesium in soil-plant-animal systems under different grazing intensities, 55th Conference of European Association for Animal Production (EAAP), 2004
Széles Éva, Kovács Béla, Győri Z. és Harald Berndt: Nagynyomású porlasztás alkalmazása lángatomabszorpciós spektrometriához CO2-vivőfázis felhasználásával, 47. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés, Balatonföldvár, MKE Program és Előadásösszefoglalók, 220-225., 2004
É. Széles, B. Kovács, R. Tornai, Z. Győri and H. Berndt: HHPN for sample introduction in Flame AAS using subcritical CO2 as liquid/gas pressure pump, 4th Aegean Analytical Chemistry Days. Kusadasi, Aydin, Turkey, Proceedings 584-586., 2004
József Prokisch, Béla Kovács, Éva Széles, Ákos Zubor, Zoltán Győri: Separation and measurement of chromium(III)-complexes with gel-electrophoresis-ICP-OES hyphenated system, 4th Aegean Analytical Chemistry Days. Kusadasi, Aydin, Turkey, Proceedings 587-589., 2004
Péter Sipos, Béla Kovács, Árpád Tóth and Zoltán Győri: Determination of element content in flour from different ear parts of winter wheat, 4th Aegean Analytical Chemistry Days. Kusadasi, Aydin, Turkey, Proceedings 596-598., 2004
Béla Kovács, Éva Széles, József Prokisch, Zoltán Győri: Application of collision cell (CCT) in ICP-MS analytical system, 4th Aegean Analytical Chemistry Days. Kusadasi, Aydin, Turkey, Proceedings 590-592., 2004
Árpád Tóth, Péter Sipos, Béla Kovács, Zoltán Győri: Effect of fraction size on the chemical composition of winter wheat flours, 4th Aegean Analytical Chemistry Days. Kusadasi, Aydin, Turkey, Proceedings 593-595., 2004
József Prokisch, Béla Kovács, Zoltán Győri: Metrological problems and solutions in the measurement of the chromium content of winter wheat, International Workshop on Modelling Quality Traits and Their Genetic Variability for Wheat, INRA, Clermont-Ferrand, France., 2004
Levente Ceglédi, József Prokisch, Béla Kovács, István Komlósi, Mariann Árnyasi, Béla Béri: Concentration of magnesium in soil-plant-animal system, 55th Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Bled, Slovenia., 2004
L. Czeglédi, B. Kovács, J. Prokisch: Influence of animal trampling on soil physical properties, Biology Annual Volume, Oradea, Romania. 32, 2004
Domokos-Szabolcsy Éva - Kovács Béla - Veres Zsuzsanna - Dudás László - Koroknai Judit - Zsila-André Anikó - Holb Imre – Fári Miklós Gábor: Kísérletek zöldségfélék szelenizálására, VI. Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencia. Szeged, Előadások és poszterek összefoglalói 275-276., 2004
Czeglédi L., Győri Z., Kovács B., Prokisch J., Béri B.: A magnézium-koncentráció változása különböző intenzitású legeltetés hatására, DE ATC Agrártudományi Közlemények. (megjelenés alatt), 2004
Kovács Béla, Vajas Klára: Növény- és talajminták szeléntartalmának meghatározásához analitikai módszer fejlesztése, II. Növénytermesztési Tudományos Nap. Procedings. Budapest. 277-284., 2002
Kovács Béla, Prokisch József, Győri Zoltán: A szelén mérésének problémái és megoldásának lehetőségei, "Az agrokémia időszerű kérdései" tudományos ülés. Lícium-Art Kft. Debrecen. 181-191., 2002
Széles É., Kovács B., Prokisch J. Győri Z.: Ütközési cella (CCT) alkalmazása az ICP-MS technikában, Agrártudományi Közlemények (Acta Agraria. Debreceniensis), 2005/16 különszám, 120-125., 2005
Prokisch József, Szegvári Ildikó, Várallyai László, Kovács Béla: Talajok krómtartalma Magyarországon, speciáció és normalizációs eljárások, Analitikai Napok. Budapest. Programfüzet.16., 2003
Uri Zsuzsanna, Simon László, Kovács Béla: Szudánifű nehézfém akkumulációjának vizsgálata szennyvíziszapokkal kezelt talajból, Mikroelemek a táplálékláncban tudományos ülés Dr. Pais István emeritus professzor 80. születésnapja tiszteletére. Nyíregyháza., 2003
Prokisch József, Szegvári Ildikó, Győri Zoltán, Kovács Béla: A minimális szórás becslésének módszere hiteles standard anyagminták előállításkor, Mikroelemek a táplálékláncban tudományos ülés Dr. Pais István emeritus professzor 80. születésnapja tiszteletére. Nyíregyháza., 2003
Széles É., Kovács B., Prokisch J. Győri Z.: Ütközési cella (CCT) alkalmazása az ICP-MS technikában, Agrártudományi Közlemények (Acta Agraria. Debreceniensis), 2005/16 különszám, 120-125., 2004
J. Prokisch, É. Széles, B. Kovács, Z. Győri: Ionkromatográffal összekapcsolt induktív csatolású plazma tömegspektrométer (IC-ICP-MS) alkalmazása élelmiszer alapanyagok vizsgálatában, Lippay János-Ormos Imre-Vas Károly Tudományos Ülésszak (L-O-V Scientific Symposium), 19-21., October, 2005, Budapest, Hungary, Abstrack book, 222-223., 2005
Széles É., Kovács B., Prokisch J. Győri Z.: Szelén-speciációs vizsgálatok talajmintákból Ionkromatográffal összekapcsolt Induktív Csatolású Plazma-Tömegspektrométer (IC-ICP-MS) alkalmazásával, A jövő tudósai, a vidék jövője, doktoranduszok konferenciája, DE ATC, Debrecen, 2005
Domokos-Szabolcsy Éva, Prokisch József, Kovács Béla, Veres Zsuzsanna, Marosi Sándor, Holb Imre, Fári Miklós: Szelén hatása a növények in vitro tenyészeteire. Termékpálya, élelmiszer- és környezetbiztonság az agráriumban, Gödöllő.Program összefoglalók 29., 2005
Kovács B.: Kádár I., Győri Z.: Examination of the uptake and movement of toxic elements in a long-term field experiment, SETAC Europe 12th Annual Meeting. Vienna. Austria. Abstracts 8., 2002
B. Kovács, I. Kádár, Z. Győri, J. Prokisch: Relationship between concentrations of toxic elements of soil and plant in a long-term field experiment, Natural resources and sustainable development. Oradea. Abstracts 48-49., 2003
Béla Kovács, Imre Kádár, Zoltán Győri, József Prokisch: Investigation of the toxic element contents in soil and plant samples in a long-term field experiment, 2nd Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry. Sile-Istanbul, Turkey. Book of Abstract. 45., 2003
Béla Kovács, József Prokisch, Éva Széles, Zoltán Győri: Contribution of the Optima 3300DV ICP-OES to the Centre of Agricultural Sciences Research, 10th biennial European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry. Perkin-Elmer User Meeting. Budapest, 2005
Domokos-Szabolcsy É., Kovács B., Holb I. J., Fári M. G.: Effect of sodium-selenate on the in vitro growth and development of selenium accumulator and non accumulator species. Recent advances in plant biotechnology, 6th International Symposium in the Series. Èeské Budìjovice, Chech Republic. Book of Abstracts 36., 2005
Béla Kovács: Examination of plant-soil systems in a long-term field experiment, COST 631 Meeting "Understanding and Modelling Plant-Soil Interactions In the Rhizosphere Environment. Programs. 4., 2002
É. Széles, B. Kovács, R. Tornai, Z. Győri and H. Berndt: HHPN for sample introduction in Flame AAS using subcritical CO2 as liquid/gas pressure pump, 9th International Symposium on Soil and Plant Analysis. Cancun, Mexico, Program and Abstract 43., 2005
Béla Kovács, Éva Széles, József Prokisch, Zoltán Győri: Selenium and arsenic analysis using ICP-MS with collision cell technology (CCT) in plant and soil samples, 9th International Symposium on Soil and Plant Analysis. Cancun, Mexico, Program and Abstract 45., 2005
József Prokisch, Béla Kovács, Zoltán Győri: Chromium speciation in the soil-plant system, 9th International Symposium on Soil and Plant Analysis. Cancun, Mexico, Program and Abstract 44., 2005
Béla Kovács, Éva Széles, József Prokisch, Zoltán Győri: Effect of different chemicals on the signal of different elements using ICP-MS instrument, 10th biennial European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry. Budapest. Programme and Abstracts (CD) T38., 2005
Béla Kovács, Imre Kádár, Éva Széles, József Prokisch, Zoltán Győri, László Simon: Investigation of selenium using soil and plant samples from a long-term field experiment, Twenty years of selenium fertilization. Helsinki. Finland. Proceedings. 79., 2005
Béla Kovács, Éva Széles, József Prokisch, László Simon, Imre Varga, Zoltán Győri: Effect of different solvents on the signal of different elements using ICP-MS instrument, 5th International symposium on trace elements in human: new perspectives. Athens, Greece. Abstracts. 127-128., 2005
vissza »