A lángkemencés atomabszorpciós spektrometriás detektálás on-line összekapcsolása elválasztástechnikai módszerekkel (HPLC, GC, CE) környezeti kémiai és speciációs analitikai vizsgálatokhoz  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
40468
típus F
Vezető kutató Gáspár Attila
magyar cím A lángkemencés atomabszorpciós spektrometriás detektálás on-line összekapcsolása elválasztástechnikai módszerekkel (HPLC, GC, CE) környezeti kémiai és speciációs analitikai vizsgálatokhoz
Angol cím The on-line conpling of flame furnace atomic absorption spectrometry with separation techniques (HPLC, GC, LE) for environmental and speciatism analytical determinations
zsűri Kémia 1
Kutatóhely TTK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék (Debreceni Egyetem)
résztvevők Dombovári János
Kiss Attila Péter
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 2.725
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A speciációs analitikai vizsgálatok eredményessége azon múlik, sikerül-e a legjobb hatékonyságú elválasztási módszert az adott elemre legérzékenyebb detektorral megfelelő módon összekapcsolni. Munkánk célja az volt, hogy az általunk kidolgozott lángkemencés atomabszorpciós spektrometriás módszerek (BIFF-AAS, TSFF-AAS) esetén lehetővé tegyük mikroliter térfogatú minták érzékeny elemzését. Tanulmányoztuk a szerves oldószerek alkalmazásának hatását a lángkemencés detektáló módszerrel kapott jelekre. A kidolgozott nagy érzékenységű AAS technikákat a nagyteljesítőképességű folyadékkromatográfiás (HPLC) módszerrel on-line módon összekapcsoltuk. Higanyvegyületek vizsgálatán keresztül igazoltuk, hogy a kapilláris elektroforézis különböző technikái kiváló felbontóerejüknek köszönhetően jól használhatóak fémspeciációs analitikai célokra. A kimutatási képesség javítása mellett fontos törekvésünk volt, hogy az adott mérési módszerrel nagyon kis térfogatú (akár 1 µL-nél kisebb térfogatú) mintából is kellően nagy érzékenységgel lehessen az adott komponenst meghatározni. A kidolgozott analitikai módszereket környezeti, biológiai és klinikai minták elemzéséhez alkalmaztuk.
kutatási eredmények (angolul)
The successfulness of the speciation analysis strongly depends on how effectively the coupling of separation techniques and the most sensitive element-selective detector can be implemented. The aim of our work was to enable the developed flame furnace atomic absorption methods (BIFF-AAS, TSFF-AAS) for sensitive determination of microliter volume of samples. We studied the effect of the applied organic solvents on the the analytical response obtained by flame furnace AAS. The developed highly sensitive AAS techniques were on-line hyphenated with high performance liquid chromatography. Through the analysis of mercury compounds, it was proved that the different methods of capillary electrophoresis are excellently usable for elemental speciation analysis due to the very good separation power of these methods. Besides improving the analytical performance of the developed procedures we made efforts to dramatically reduce the volume of the sample to a minute extent (even smaller than 1 μL) and to analyze these samples sensitively. The developed analytical methods were applied in environmental, biological and clinical samples.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/595/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
G.Vasas, A.Gáspár, C.Páger, G.Surányi, C.Máthé, M.M.Hamvas, G.Borbély: Application of capillary electrophoresis in analysis of cyanobacterial toxins (Anatoxin-a, Cylindrospermopsin, Microcystin-LR), Electrophoresis, 2004, 25, 108-115, 2004
A. Gáspár, P.Juhász, K.Bágyi: Application of capillary zone electrophoresis to the analysis and to a stability study of nitrite and nitrate in saliva, J.Chromatography A, 2005, 1065, 327, 2005
G. Vasas, D. Szydlowska, A. Gáspár, M.Welker, M.Trojanowicz, G. Borbély: Direct Determination of Microcystins in Environmental Samples Using Capillary Electrophoresis, J.Biochem. Biophys.Meth., közlésre elfogadva, 2006
Andrási M., Gáspár A.: Kefalosporinok meghatározása és orvosdiagnosztikai célú vizsgálata kapilláris elektroforézis módszerrel, Bioanalitika Szimpózium, 2004 június - 30 július 2, Balatonföldvár, Konferencia összefoglaló, 59 o, 2004
Vasas G., Gáspár A., Surányi Gy., M-Hamvas M., Máthé Cs., Bácsi I.,: Cianobakteriális toxinok (anatoxin-a, cilindrospermopszin, mikrocisztin-LR) együttes analízise kapilláris elektroforézissel,, Bioanalitika Szimpózium, 2004 június - 30 július 2, Balatonföldvár, Konferencia összefoglaló, 39 o., 2004
Gáspár A., Lipcsei J., Braun M.: Kísérletek a lángspektrometria miniatürizálására termospray mintabevitel alkalmazásával, Bioanalitika Szimpózium, 2004 június 30-július 2, 47. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés, Balatonföldvár, Konferencia összefoglaló, 237 o., 2004
A.Gáspár, J.Lipcsei: Determination of mercury compounds using on-line combination of liquid chromatography and thermospray flame furnace atomic absorption techniques, Microchem.J. előkészületben, 2006
A.Gáspár, É. Széles, H.Berndt: Analysis of submicroliter samples using thermospray flame furnace atomic absorption spectrometry, Anal.Bioanal.Chem. 2002, 372, 136, 2002
I.Bácsi, G.Vasas, G.Surányi, M.Hamvas, C.Máthé, E.Tóth, I.Grigorszky, A.Gáspár, S.Tóth, G.Borbély: Aleration of cylindrospermopsin production in sulfur and phosphorus starved Aphanizomenon ovalisporum, a cyanobacterium, FEMS Microbial Ecology, közlésre beküldve, 2006
A.Gáspár, S.Kardos, M.andrási, Á.Klekner: Direct deterination of cephalosporins in clinical samples using capillary electrophoresis, Chromatographia, 2002, 54, 109, 2002
A.Gáspár, M.Andrási, S.Kardos: Application of capillary zone electrophoresis in analysis and stability study of cephalosporins, J.Chromatogr. B., 2002, 775, 239, 2003
G.Vasas, A.Gáspár, G.Surányi, G.Batta és mts-ai: Capillary electrophoretic assay and purification of cylindrospermopsin, a cyanobacterial toxin from Aphanizomenon ovalisporum by plant test, Anal.Biochem. 2002, 302, 95, 2002
A.Gáspár C.Páger: Determination of mercury compounds by capillary electrophoresis, Chromatographia, 2002, 54, 115, 2002
A.Gáspár C.Páger: Possibilities of determination of mercury compounds using capillary zone electrophoresis, Microchem.J., 2002, 73, 53, 2002
A.Gáspár: A kapilláris elektroforézis alkalmazása szervetlen vegyületek meghatározására, Anyagvizsgálók lapja 2003, 391, 2003
Á.Klekner, A.Gáspár, S.Kardos, J.Szabó, G.Csécsei: Cephazolin prophylaxis in neurosurgery monitored by capillary electrophoresis, J.Neurosurgical Anesthesiology, 2003, 15, 249, 2003
A.Gáspár, L.Gábor: Quantitative determination of traces using capillary electrophoresis with electrokinetic injection and indirect UV detection, J.Chromatogr. A., 2005, 1091, 163, 2005
A.Gáspár, E.Dudás: Internal universal calibration for determination of inorganic anions in capillary electrophoresis using UV detection, J.Chromatogr. A., közlésre elfogadva, 2006
G.Hancu, A.Gáspár, Á.Gyéresi: Separation of 1,4-Benzodiazepines by micellar elektrokinetic capillary chromatograpy, J.Biochem.Biophys.Meth., közlésre elfogadva, 2006
A.Gáspár, C.Páger, F.Kilár: Applicability of capillary electrophoresis with laser induced fluorescence detection to mercury speciation, 15.International Symposium on Microscale Separations and Analysis HPCE, April 13-18 2002 Stockholm, Abstract Book pp. 332, 2002
A.Gáspár, C.Páger, F.Kilár: Application of capillary zone electrophoresis for speciation analysis, 3rd International Symposium and Course, CEEPUS H-76 project, 23-29 June 2002, Warsaw,, Abstract Book pp. 13, 2002
C.Páger, A.Gáspár: Determination of mercury compounds by capillary electrophoresis, 3rd International Symposium and Course, CEEPUS H-76 project, 23-29 June 2002, Warsaw, Abstract Book, pp. 43, 2002
Páger Cs., Gáspár A., Kilár F.: A kapilláris elektroforézis alkalmazása lézer indukált fluoreszcens detektálással higany speciációs vizsgálatokhoz, 45. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés, 2002. július 1-3, Siófok, MKE kiadvány, 172-175 o., 2002
Széles É., Gáspár A., H.Berndt: A folyadéksugárbevezetéses lángkemencés atomabszorpciós módszer (BIFF-AAS) alkalmazása szerves oldószerek esetén, 445. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés, 2002. július 1-3, Siófok, MKE kiadvány, 179-181 o., 2002
Széles É., Gáspár A., H.Berndt: A termospray lángkemencés atomabszorpciós spektrometriás módszer alkalmazása mikroliter térfogatú minták elemzéséhez., 45. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés, 2002. július 1-3, Siófok, MKE kiadvány, 86-89 o., 2002
A.Gáspár, Cs.Páger, F.Kilár: Speciation analysis of mercury compounds by capillary electrophoresis, Euroanalysis 12, 8-12 September 2002, Dortmund, Abstract Book, pp. 112, 2002
É.Széles, A.Gáspár, H.Berndt: The possibilities for analysis of submicroliter volume of samples using thermospray flame furnace atomic aborption spectrometry, Euroanalysis 12, 8-12 September 2002, Dortmund, Abstract Book, pp. 476, 2002
Gáspár A., H. Berndt: Lángkemencés technikák fejlesztése atomabszorpciós spektrometriás módszerhez, IX. Anyagszerkezet-kutatási Konferencia, 2002 december 18, Budapest, 2002
Gáspár A., Széles É., Berndt, H.: Lángkemencés technikák fejlesztése atomabszorpciós spektrometriás módszerhez, Analitikai Napok, 2003 január 29-30, Budapest, 2003
G.Vasas, A.Gáspár, C.Páger, G.Borbély: Determination of cyanobacterial toxins by HPLC and CE methods, 4th International Symposium and Course, CEEPUS H-76 project, 22-29 June 2003, Cluj Napoca, Abstract Book, L-7, 2003
M.Andrási, A.Gáspár: Application of capillary zone electrophoresis to the analysis and to a stability study of cephalosporins, 4th International Symposium and Course, CEEPUS H-76 project, 22-29 June 2003, Cluj Napoca, Abstract Book, pp. P-1, 2003
G.Vasas, A.Gáspár, C.Páger, G.Borbély: Determination of cyanobacterial toxins by HPLC and CE methods, 4th International Symposium and Course, CEEPUS H-76 project, 22-29 June 2003, Cluj Napoca, Abstract Book, L-7, 2003
Gáspár A.: Kapilláris elektroforézis alkalmazása fémionok meghatározására, 46. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés, 2003. június 30-július 2, Szeged, MKE kiadvány, 79-80 o., 2003
L.Gábor, A.Gáspár, M.Braun: Determination of inorganic anions using capillary electrophoresis with indirect UV detection, 6th International Symposium and Course, CEEPUS H-76 project, 29 May -4 June 2005, Prague, Abstract Book, pp. 70, P10, 2005
G.Vasas, S.Szydlowska, A.Gáspár, M.Welker, M.Trojanowicz, G.Borbély: Direct determination of microcystins in environmental samples using capillary electrophoresis, 6. Balaton Symposium, 7-9 September, 2005, Siófok, Book of Abstracts, P-134, 2005
vissza »