The quantitative paleoecological analysis of Badenian foraminifera and its stable isotope composition (d18O, d13C): peleooceanology of the Paratethys, paleoclimate  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
42191
Type PD
Principal investigator Báldi, Katalin
Title in Hungarian Bádeni foraminiferák kvantitatív paleökológiai vizsgálata és stabil izotópos (d18O, d13C) elemzése: Paratethys paleóceanológia, paleoklíma
Title in English The quantitative paleoecological analysis of Badenian foraminifera and its stable isotope composition (d18O, d13C): peleooceanology of the Paratethys, paleoclimate
Panel Earth sciences 1
Department or equivalent Department of Physical and Applied Geology (Eötvös Loránd University)
Starting date 2002-01-01
Closing date 2006-09-30
Funding (in million HUF) 19.002
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás célja a középső miocén Paratethys paleoóceanológiájának jobb megismerése volt a klímakutatásban használt proxik (angol proxy) segítségével. A levont következtetések nem csupán a foraminiferák kvantitatív vizsgálatára alapultak, hanem független geokémiai mérésekre. A bentosz foraminifera és a geokémia adatok (δ 18O, δ 13C foraminifera vázban mérve) alapján e beltenger áramlási rendszerét sikerült rekonstruálni. A feltételezett áramlási rendszer változása a bádeni folyamán magyarázta a tapasztalt eutrofizálódási trendet, a kora-bádeni fauna mediterrán jellegét és a középső bádeni sóképződést. Ennek az eutrofizációs trendnek köszönhetően a felső bádenire (szarmatára) szénhidrogén anyakőzetek keletkeztek a Pannon-medencében. Fény derült a bentosz foraminifera közösség váltások szoros kapcsolatára az üledékben felhalmozott szervesanyag mennyiségének (TOC), hidrogén gazdagságának (HI) és stabil karbon izotópos (δ 13Corg) összetételének változására.
Results in English
The aim was to contribute to the paleooceanography of the Paratethys with the help of proxies used in climate research. The conclusions were based on evidences from the field of paleoecology (quantitative analyses of foraminifera) and from geochemical measurements (δ 18O, δ 13C, analyses of organic matter). Based on these data the circulation system of this enclosed sea was reconstructed. The suggested circulation model explained well the eutrophic trend through Badenian time, the Mediterranean character of Early Badenian fauna and the Mid Badenian evaporite deposition. The observed eutrophication trend resulted the formation of hydrocarbon source rocks by Late Badenian (Sarmatian) in the Pannonian Basin. The shifts of benthic foraminiferal assemblages were found to be accompanied by changes in the amount of organic matter (TOC), its richness in hydrogen( HI), and carbon isotopic composition (δ13Corg).
Full text http://real.mtak.hu/599/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Báldi, K: Paleoceanography and climate of the Badenian Central Paratethys (Middle Miocene 16.4-13.0 Ma) based on foraminifera and stable isotope evidence., International Journal of Earth Sciences \ Geologische Rundschau, Springer, vol. 95 pp 119–142, 2006
Báldi, K: Paleohőmérséklet becslésére szolgáló korszerű módszerek („proxy”-k), a tengeri mikropalontológiában., Földtani Közlöny, 136/2 pp. 191-200, 2006
Báldi Katalin, Vető István: Bádeni foraminifera közösségek ökológia a Nagygörbő-1 sz. magfúrás összletében., Őslénytani Vándorgyűlés, Beremend, 2004
Báldi K., Vető I: Benthic foraminifera assemblages in borehole Nagygorbo-1., RCMNS Vienna, 2005
Báldi Katalin: Proxik: az egykori üledékből megismerhető számszerű környezeti változók a globális felmelegedés kutatásának szolgálatában., Magyar Ökológus Kongresszus, 2006
Báldi, K: Benthic foraminifera paleoecology and stable isotope analyses – reconstructing changes in stratification of water coloumn during Badenian (Mid Miocene)., Acta Mineralogica Petrographica. Abstract Series 4, Szeged Shallow Tethys Internat. Symposium. p. 7, 2003
Báldi, K, Vető I: Coupling of the benthic foraminifera species Cassidulina carinata and hydrogene rich, isotopically heavy organic matter marking algal blooms in the Mid Miocene Paratethys, EGU Vienna, 2007

 

Events of the project

 
2020-02-12 14:49:46
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Általános és Történeti Földtani Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem), Új kutatóhely: Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem).
Back »