Kelet-Európa közlekedésének átalakulása a rendszerváltás nyomán és a térszerkezetet befolyásoló fejlődésének kilátásai  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42447
típus K
Vezető kutató Erdosi Ferenc
magyar cím Kelet-Európa közlekedésének átalakulása a rendszerváltás nyomán és a térszerkezetet befolyásoló fejlődésének kilátásai
Angol cím The Transformation of Transport Structure in Eastern Europe after the Change of the Economic and Political System with Special Regard to its Future Impact on Spatial Structure
zsűri Gazdaság
Kutatóhely Dunántúli Tudományos intézet (MTA Regionális Kutatások Központja)
résztvevők Jakab Péter Pál
Komlós Attila
Lesznyák Mátyásné
Varga Lajos
Zsom Eszter
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.322
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Megtörtént a Kelet-Európa közlekedésében 1990 óta bekövetkezett modális, relációk szerinti és területi változások méretének és más jellemzőinek kimutatása mind az infrastruktúra, mind a forgalom tekintetében. A változások főbb tényezőinek területi súlypontjai: – a szállítani valót csökkentő ipari szerkezetváltás főként Lengyelországot és Ukrajnát érintette; – a külgazdasági orientációváltás Nyugat-Európa felé Csehországban és Magyarországon volt a leglátványosabb; – az államhatárok változása leginkább az új balkáni országok nemzetközi közlekedését érintette; – Oroszország export kikötő építései kedvezőtlen hatása a balti országokra; Részletes monográfia (könyv) készült a Balkán és a Baltikum közlekedéséről, elkészült egy monográfia kézirata a volt szocialista országok légi közlekedésének átalakulásáról (várható megjelenése 2007. szeptember), továbbá befejezés előtt áll a visegrádi országok közlekedéséről szóló kézirat, dolgozom a FÁK-térség közlekedéséről szóló kéziraton, továbbá a Dialóg Campus által 2007/2008 fordulóján kiadandó „Kelet-Európa közlekedése és a területi fejlődés” c., mintegy 300 oldalasra tervezett könyv kéziratán.
kutatási eredmények (angolul)
An analysis has been prepared on changes in East European transport since 1990 by modal, relational and spatial dimensional changes with the description of other features both in infrastructural and traffic aspects have been carried out. The major factors of changes are covering the areas as follows: - Poland and Ukraine were mostly affected by industrial restructuring reducing radically the amount of transportation goods; - The reorientation of foreign economy towards West-Europe was the most spectacular in the Czech Republic and Hungary; - Border changes had the strongest impact on the interstate traffic of the Balkan states - The building of new Russian ports for goods exportation were disadvantageous for the Baltic states; A detailed monograph (book) has been prepared on the transport issues of the Balkan and the Baltic states and also a manuscript has been prepared to a book on the transformation of air traffic in the former socialist countries (the expected date of publication is September 2007). At present a manuscript is also under preparation on the transportation system of Visegrád countries and I am intensively working on a monograph on the transport issues of CIS countries and I am writing a book of 300 pages titled ‘Transport in Central Europe and Regional Development’ to be published by Dialóg Campus at the turn of years 2007/2008.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/600/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Erdősi Ferenc: Közlekedés és távközlés., In Horváth Gy. (szerk.): Székelyföld. Bp.-Pécs:MTA RKK, Dialóg Campus, 279-304.p. (A Kárpát-medence régiói I.), 2003
Erdősi Ferenc: Oroszország nemzetközi közlekedési infrastruktúráinak kényszerei, globális és regionális szerepei, Tér és Társadalom, 2005
Erdősi Ferenc: A horvát–magyar közlekedési kapcsolatok – különös tekintettel az É–D korridorokra, Varasd, 2005
Erdősi Ferenc: Oroszország mint a transzeurázsiai logisztika főszereplője, Magyar Közlekedés, 2005
Erdősi Ferenc: Közlekedés, In Horváth Gy. (szerk.): Dél-Szlovákia. Bp.-Pécs:MTA RKK, Dialóg Campus, 353-370.p. (A Kárpát-medence régiói II.), 2004
Erdősi Ferenc: A közlekedési és kommunikációs rendszerek interregionális hatása Közép-Európában. (Adottságok-esélyek-lehetőségek-veszélyek), In A nagytérségi együttműködés közlekedési és kommjunikációs és hálózatai. Bp. Magyar Mérnöki Kamara, 1-17. p., 2005
Erdősi Ferenc: A Baltikum közlekedése és a kapuszerep, Pécs, MTA Regionális Kutatások Központja, 2005
Erdősi Ferenc: The Croation-Hungarian transport relations, with special regard to the north-south corridors, In Traffic Links Between Croatia and the European Countries Encouraging... Zagreb-Varazdin:Croatian Academy of Sciences and Arts, 59-75.p., 2005
Erdősi Ferenc: A Balkán közlekedésének főbb földrajzi jellemzői, Pécs, PTE TTK Földrajzi Intézet Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja (Balkán Füzetek 3.) 124 p., 2005
Erdősi Ferenc: Az M9 mint az "új Selyemút" része?, Tranzit 7. 24-26. p., 2005
Erdősi Ferenc: Oroszország mint a transzeurázsiai logisztika főszereplője, Navigátor, április, 30-33. p., 2005
Erdősi Ferenc: Ororszország tengeri kapuinak térbeli áthelyeződése. I. rész., Közlekedéstudományi Szemle, 55. 2005.6. 211-217. p., 2005
Erdősi Ferenc: Oroszország tengeri kapuinak térbeli áthelyeződése, II. rész., Közlekedéstudományi Szemle, 55. 2005.7. 245-254. p., 2005
Erdősi Ferenc: Oroszország nemzetközi közlekedési infrastruktúráinak kényszerei, globális és regionális szerepei, Tér és Társadalom, 19. 2005. 1. 1-20. p., 2005
Erdősi Ferenc: Közlekedés, In Horváth Gy. (szerk.): Északnyugat-Erdély. Bp.-Pécs:MTA RKK, Dialóg Campus, 297-309.p. (A Kárpát-medence régiói I.), 2006
Erdősi Ferenc: A Kárpát-medence közlekedése, In Győri R.,Hajdú Z. (szerk.): Kárpát-medence: Települések, tájak, régiók, térstruktúrák. Bp.-Pécs:MTA RKK, Dialóg Campus, 239-267.p., 2006
Erdősi Ferenc: A politikai földrajzi helyzet által befolyásolt közlekedésfejlesztések Görögországban, In Kiss A.,Mezősi G.,Sümeghy Z. (szerk.): Táj, környezet és társadalom. Ünnepi tanulmányok. Szeged, SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tsz. 167-178.p., 2006
Erdősi Ferenc: A szintetikus államalakulatok létrejöttének és szétesésének vasúthálózati problémái Európa keleti felében I. rész, Közlekedéstudományi Szemle, 56 42-52. p., 2006
Erdősi Ferenc: A szintetikus államalakulatok létrejöttének és szétesésének vasúthálózati problémái Európa keleti felében. II. rész, Közlekedéstudományi Szemle, 56. 94-103. p., 2006
vissza »