Döntéstámogatás fuzzy módszerekkel, optimalizálással  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42448
típus K
Vezető kutató Borgulya István
magyar cím Döntéstámogatás fuzzy módszerekkel, optimalizálással
Angol cím Decision support with fuzzy methods and optimization.
zsűri Gazdaság
Kutatóhely KÖZGAZDASÁGTAN ÉS ÖKONOMETRIA INTÉZET (Pécsi Tudományegyetem)
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-06-30
aktuális összeg (MFt) 1.880
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
2003 és 2006 közt kutatásokat két irányban folytattam: fuzzy osztályozás és optimalizálás evolúciós algoritmussal (EA). A fuzzy témakörben egy EA alapú fuzzy osztályozó algoritmust publikáltam. Az optimalizálás témakörben több algoritmust fejlesztettem, melyek különböző EA struktúrákat, ill. memória alapú technikákat alkalmaztak. Több skalár optimalizálás algoritmust publikáltam: nem-lineáris problémák, kombinatorikus optimalizálás (QAP, 3-SAT, BQP, TSP). Vektoroptimalizálás témakörben algoritmusaim: nem-lineáris optimalizálás, kombinatorikus problémák (QAP, TSP). Több algoritmusom eredménye hasonló, vagy jobb minőségű, mint a megjelenéskor ismert más EA módszerek eredménye.
kutatási eredmények (angolul)
Between 2003 and 2006 my research had two directions: fuzzy classification and optimization with evolutionary algorithm (EA). In the fuzzy topic I published a fuzzy classification algorithm based on EA. In the optimization topic I developed algorithms with different EA structures and used memory based techniques. I published more single-objective algorithms, e.g. non-linear optimization with parallel EAs, combinatorial optimization (QAP, 3-SAT, BQP, TSP). I published some multi-objective algorithms: a non-linear optimization method and combinatorial optimization (QAP, TSP). By some of my published algorithms the results had similar or better quality than the other EA in the same topics.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/601/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Borgulya István: Evolúciós algoritmusok, Dialóg Campus Kiadó Budapest-Pécs, 303.old., 2004
Borgulya István: Egy heurisztika a bináris kvadratikus hozzárendelési problémára., In: Pethő A., Herdon M.(eds): Informatika a felsőoktatásban konferencia, DE Informatika Kar, Debrec CD kiadás, 6 old, 2005
Borgulya István: An Evolutionary Algorithm for the TSP, 6th Joint Conference on Mathematics and Computer Science, Pécs, Hungary 2006. Abstracts pp. 20, 2006
Borgulya István: Egy algoritmus a járatszervezés úthossz kiegyenlítéssel problémára, XXVII. Magyar Operációkutatási konferencia, Balatonöszöd, 2007. Absztrakt, 2007
Borgulya István: A Heuristic Method for the Quadratic Assignment Problem, Central European Journal of Operations Research. 2003. 11 (1) 3-16., 2003
Borgulya István: A Multi-objective Evolutionary Algorithm with a Separate Archive., Central European Journal of Operations Research. 13 (3) 233-254, 2005
Borgulya István: An Evolutionary Algorithm for the unconstrained Binary Quadratic Problems, in: Rausch B (ed): Computational intelligence Theory and Applications, Springer "Advances in Soft Computing" 2005. pp. 3-16., 2005
Borgulya István: An Evolutionary Algorithm for the biobjective QAP, B. Reusch (ed): Computational Intelligence, Theory and Applications „Advances in Soft Computing” Springer series. 2006. 577-586, 2006
Borgulya István: An Evolutionary Framework for 3-SAT, Journal of Computing and Information Technology 2003. 11. (3) 185-192., 2003
Borgulya István: A Hybrid Evolutiomary Algorithm for the p-Median Problem., Proceedings of the 2005 conference on Genetic and evolutionary computation, Washington DC, USA . ACM Press.. pp 649-650, 2005
Borgulya István: An EC-memory based method for the multi-objective TSP, Proceedings of the 9th annual conference on Genetic and evolutionary computation GECCO '07 Publisher: ACM Press p. 903., 2007
Borgulya István: EF-SAT: a SAT solver with EC memory, Proc. of the Kalmár Workshop on Logic and Computer Science, Szeged 2003 177-188., 2003
Borgulya István: Classification with a Fuzzy Evolutionary Algorithm, Proc. of the Central and East European Conference in Business information Systems, Cluj-Napoca, Romania. 18-27, 2004
Borgulya István: A parallel evolutionary strategy for continuous optimazation, Proc. of the International Conference „The impact of European integration on the national economy”. Cluj-Napoca 110-117., 2005
vissza »