For the Development of Ukrainistics and Rusynistics in Hungary  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
42458
Type K
Principal investigator Zoltán, András
Title in Hungarian A hazai ruthenisztika (ukrainisztika és ruszinisztika) fejlesztéséért
Title in English For the Development of Ukrainistics and Rusynistics in Hungary
Panel Linguistics
Department or equivalent Szlavisztika Intézet Ukrán és Ruszin Filológiai Intézeti Tanszék (College of Nyíregyháza)
Participants Abonyi, Andrea
Antonenko, Miklós
Bárány, Erzsébet
Feketéné Priszlupszky, Valéria
Hegyes, Angéla
Káprály, Mihály
Kótyuk, István
Musketik, Leszja
Ramacs, Jankó
Rományuk, Renáta
Starting date 2003-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 14.196
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az Udvari István által kezdeményezett és eredetileg 2003-2006-ra szóló kutatási terv irányítását az ő 2005-ben bekövetkezett halála után vettem át, amikor félállásban a Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin FilológiaiTanszékére kerültem. Az átmenet nehézségeinek az áthidalására 1 év haladékot kértem és kaptam, így a kutatás 5 évre húzódott el (2003-2007). Úgy vélem, e haladékkal több kutatási eredmény készülhetett el a források jobb kihasználásával. Az egész periódus legfontosabb eredménye az Ukrán-magyar szótári adatbázis (1-6. köt., Nyíregyháza, 2000-2003) befejezése, valamint a Magyar-ukrán szótár (1-2. köt., Nyíregyháza, 2005-2006) befejezése; mindkét hiánypótló mű főszerkesztője Udvari István volt. Ezek munkálatai mellett folytatódott a történelmi Magyarország ruszin vonatkozású nyelvi és irodalmi emlékeinek publikálása, a hazai ruthenisztika történetének feldolgozása, a magyar-ruszin, magyar-ukrán nyelvi, irodalmi és művelődési kapcsolatok feldolgozása.
Results in English
The research plan, initiated by István Udvari and originally planned for 2003-2006, took I over from him after his death in 2005, when I was employed part-time by the Department for Ukrainian and Ruthenian Philology of the College of Nyíregyháza. I requested and I was granted 1 year respite for surmounting the difficulties of the transition, therefore the research lasted 5 years (2003-2007). I think that this respite made it possible to have more results of research with better profiting of the resources. The most important result of the whole period is the completing of the Ukrainian-Hungarian Dictionary Database (Vol. 1-6, Nyíregyháza, 2000-2003) and the completing of the Hungarian-Ukrainian Dictionary (Vol. 1-2, Nyíregyháza, 2005-2006). The editor-in-chief of both long-needed works was István Udvari. In addition to these works we continued the publication of the Ruthenian linguistic and literature memorials of historical Hungary, the working up of the history of Ruthenian studies in Hungary and of the Hungarian-Ruthenian, Hungarian-Ukrainian linguistic, literary and cultural connections.
Full text http://real.mtak.hu/606/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Udvari István: Szöveggyûjtemény a ruszin írásbeliség tanulmányozásához III. Sztripszky Hiador, néprajztudós, bibliográfus, nyelvész, mûfordító. Szerkesztette és az elõszót írta: Kercsa Igor. Nyíregyháza: Nyíregyházi Fõiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke, 2007. – 260 p. (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyh, Nyiregyházi Főiskola és a haza jelentősebb könyvtárai, 2007
Káprály Mihály, Zoltán András (szerk.): Baleczky Emil, Irodalmi örökség. Szerkesztette Káprály Mihály és Zoltán András. Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, 2007 (= Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 20). —178 p., Nyiregyházi Főiskola és a haza jelentősebb könyvtárai, 2007
Kótyuk István: Kótyuk István, Az ungi magyar nyelvjárás ukrán jövevényszavai. Szerkesztette és az előszót írta Zoltán András. Nyíregyháza: Nyíregyházi Fõiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke, 2007. – 338 p. (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 22), Nyiregyházi Főiskola és a haza jelentősebb könyvtárai, 2007
Udvari István (szerk.): Ukrán-magyar szótári adatbázis I.: A-G / Udvari István. – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke és a Veszprémi Egyetem Tanárképző Kara, 2003. – 379 p. – (Glossarium Ukrainicum; 2.), Nyiregyházi Főiskola és a haza jelentősebb könyvtárai, 2003
Király Péter: A kelet-közép-európai helyesírások és irodalmi nyelvek alakulása: a budai Egyetemi Nyomda kiadványainak tanulságai: 1777-1848 / szerk. és az előszót írta Udvari István – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke, 2003. – 666 p. – (Dimensiones Culturales et Urbariales Hung, Nyiregyházi Főiskola és a haza jelentősebb könyvtárai, 2003
Bevka Olexa: Emlékszótár: a Máramaros megyei Havasmező nyelvjárási szótára / szerk. és az előszót írta Udvari István, Nyíregyháza, 2004. – 178 p., Nyiregyházi Főiskola és a haza jelentősebb könyvtárai, 2004
Hollós Attila: Csopey László élete és művei /Udvari István bevezető tanulmányával Nyíregyháza, 2004. – 26 p. – (Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae, 5.), Nyíregyházi Főiskola és a haza jelentősebb könyvtárai, 2004
Medve Zoltán: Petőfi a ruszin nép nyelvén. Petőfi Sándor kárpátaljai ruszin fordításainak antológiája. / szerk. és az elősz. írta:Udvari István–Nyíregyháza, 2005. – 175p., Nyíregyházi Főiskola és az haza jelentősebb könyvtárai, 2004
Medve Zoltán: Az Alföld poétája a zordon Kárpátokban: Petőfi Sándor kárpátaljai és galíciai recepciója/szerk. Udvari István. Nyíregyháza, 2004. 194 p., Nyíregyházi Főiskola és az haza jelentősebb könyvtárai, 2004
Udvari István: Szöveggyűjtemény a ruszin Írásbeliség tanulmányozásához II. Blazsovszky Gábor, Olsavszky Mihály Manuel, Bradacs János püspökök és koruk./szerk.Kercsa Igor,/Nyh., 175p., Nyíregyházi Főiskola és az haza jelentősebb könyvtárai, 2005
Udvari István: Magyar–ukrán szótár.I. A-Ly Glossarium Ukrainicum 8. – Nyíregyháza, 2005.–916p., Nyíregyházi Főiskola és az haza jelentősebb könyvtárai, 2005
Hodinka Antal: Az árvíznél is rettenetesebb az idő… Ruszin nyelvű szövegek./szerk.: Káprály Mihály. /az elősz. írta: Udvari István –Nyíregyháza, 2005. 199p., Nyíregyházi Főiskola és az haza jelentősebb könyvtárai, 2005
Udvari István: Magyar–ukrán szótár.II. M-Zs. Glossarium Ukrainicum 9. – Nyíregyháza, 2006.–716p., Nyíregyházi Főiskola és az haza jelentősebb könyvtárai, 2006
Hodinka Antal: Hogyan éltek papjaink... Ruszin nyelvű szövegek II. A válogatást összegyűjtötte, szerkesztette, a bevezető tanulmányz írta: Káprály Mihály. Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Tanszéke, 2006. - 164 p. (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 19.), Nyiregyházi Főiskola és a haza jelentősebb könyvtárai, 2006
Zoltán András (szerk.): Nyagovai Posztilla. A. Petrov szövegkiadásának fakszimile kiadása Dezső László bevezető tanulmányával. A kötetet szerkesztette és az előszót írta Zoltán András. Nyíregyháza, 2006. — LXXIV + VI + 226 p., Nyiregyházi Főiskola és a haza jelentősebb könyvtárai, 2006
Back »