Összehasonlító karacsáj-balkár-kirgiz-azeri-magyar népzene és szövegkutatás  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42461
típus K
Vezető kutató Sipos János
magyar cím Összehasonlító karacsáj-balkár-kirgiz-azeri-magyar népzene és szövegkutatás
Angol cím Comparative research on Karachay-Balkar-Kyrgyz-Azeri-Hungarian folk music and texts
zsűri Kultúra
Kutatóhely Kőrösi Csoma Társaság
résztvevők Csáki Éva
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.640
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt





 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
2003-2006 között nyolc expedíció során összesen 2750 dallamot gyűjtöttünk törökországi bektasik, kirgizek, kaukázusi és törökországi karacsájok, anatóliai törökök valamint dakota és navahó indiánok között. Az összes gyűjtött dallam hangját valamint a 2003 előtti gyűjtések 380 CD-nyi anyagát is digitalizáltuk és a gyűjtésekhez alapkatalógust készítettünk. Felvételről lejegyeztünk 2300 dallamot (azeri - 600, karacsáj - 400, kirgiz - 500, dakota - 450, karacsáj - 250) és leírtunk 2200 strófányi szöveget (azeri -1200, trákiai bektasi - 1000, karacsáj - 500). Az eddigi gyűjtések révén a tervezett monográfiákhoz az azeri, és kirgiz anyag teljesen, a bektasi és karacsáj anyag nagy részben rendelkezésre áll, ezeket a kutatásokat (az amerikai indián kutatással együtt) a jövőben is folytatni szándékozzuk. Kutatásainkról számos tanulmányban és nemzetközi konferencián is beszámoltunk. A négyéves periódusban gyűjtött anyagon alapuló három angol nyelvű egy azeri nyelvű könyvet jelentettünk meg Wiesbadenben, Ankarában, Bakuban illetve Budapesten.
kutatási eredmények (angolul)
Between 2003 and 2003 in eight expedition we collected 2750 melodies among Bektashis in Thrace, Karachays living in the Caucasus Mountains and Turkey, Anatolian Turks, and Dakota and Navaho Indians. We digitized the sound of these recordings together with the sound material we had collected before 2003 (some 600 CD together), and made a basic catalogue to them as well. We transcribed 2300 melodies (Azeri - 600, Karachay - 650, Kyrgyz - 500, Dakota - 450) and trascribed some 2200 strophes of the collected texts (Azeri -1200, Bektashi - 1000, Karachay - 500). With these recordings and works we have the material needed for the Azeri and Kyrgyz monographs, and the majority of the material for the Bektashi and Karachay (as well as Dakota and Navaho) monographs. We have been reporting on these researches in several studies and international congresses. Based on the material we collected in the 2003-2006 period we published three books and a DVD-book in English and one in Azeri language in Wiesbaden, Ankara, Baku and Budapest
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/608/
döntés eredménye
igen





 

Közleményjegyzék

 
Sipos János: The Central Style of the Azeri Folksongs, Journal of the Turkic Civilization, Biskek, 2005
Sipos János: Egy most felfedezett belső-mongóliai kvintváltó stílus és magyar vonatkozásai, Ethnographia 112. évf., 1-2. szám, p. 1-80, 2004
Sipos János: Néhány megjegyzés a magyar népzene török-mongol kapcsolataihoz, Az Idő rostájában, tanulmányok Vargyas Lajos 90. születésnapjára, L’Harmattan Kiadó, I. kötet, Budapest, 2004, pp. 235-269, 2004
Sipos János: A zene kezdeteinél - azeri népzene, Zenetudományi Dolgozatok 2003, pp. 547-601, MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 2004
Sipos János: A Few Words about the Musical Structure of the Western Mongolian Epic Üülng Tiw, Central Asian Journal 48 (2004) 1, pp. 38-49., 2004
Sipos János: Néhány gondolat az ázsiai zenei kutatással kapcsolatban, Emlékülés Mándoky Kongur István születésének 60. évfordulója alkalmából, ELTE Belső-Ázsiai Tanszék, Birtalan Ágnes, 2004, 2004
Sipos János: Macarlarin Türk Halklari Arasinda Gerçeklestirdigi Halk Müzigi Arastirmalari, Hacý Bektaþ Veli Research Quarterly (ed. A. Yalçýn and G. Aytaþ), pp. 165-187, Ankara, 2004
Sipos János: An Inner Mongolian pentatonic fifth-shifting style and its relevance to Hungarian and Volga-Region folk music, Sipos János - Yalcin Tura - Ali Ucan, TÜRK-MACAR HALK MÜZIGININ KARSILARTIRMALI ARASTIRMASI, Ankara, 2005
Csáki Éva: Macarlar\'in eski tarihine, eski Türk-Macar iliskilerine dair, TÜRK-MACAR HALK MÜZIGININ KARSILARTIRMALI ARASTIRMASI, Ankara, 2005
Sipos János: Kazakh Folksongs, Sipos János - Yalcin Tura - Ali Ucan, TÜRK-MACAR HALK MÜZIGININ KARSILARTIRMALI ARASTIRMASI, Ankara, 2005
Sipos János: Azeri Folksongs, Sipos János - Yalcin Tura - Ali Ucan, TÜRK-MACAR HALK MÜZIGININ KARSILARTIRMALI ARASTIRMASI, Ankara, 2005
Sipos János: Report on my Expedition in the Caucasus, Sipos János - Yalcin Tura - Ali Ucan, TÜRK-MACAR HALK MÜZIGININ KARSILARTIRMALI ARASTIRMASI, Ankara, 2005
Sipos János: Comparative Research on the Folk Music of Turkic and Hungarian People, A török TIKA és az Ankarai Magyar Nagykövetség kiadványa, Ankara, 2006
Csáki Éva: Armut aðacý inancýnýn Kafkasya’daki izleri., Hacý Bektaþ Veli Araþtýrma Dergisi 2004/30 pp. 213-222., 2004
Sipos János: A sziú indián dalok ázsiai kapcsolatairól, Tanulmánykötet Kara György születésének 70. évfordulója tiszteletére, Belső-ázsiai Tanszéke, Budapest, 2005
Csáki Éva: Középmongol jövevényszavak a karacsáj-balkárban 2 - A lótartás szavai, Tanulmánykötet Kara György születésének 70. évfordulójára, ELTE Belső-Ázsia Tanszék, Budapest, 2005
Sipos János: A musical Analysis of Bayir’s Song, In Shaman Vol 12, Numbers 1 & 2 Spring/Autumn 2005, Molnár & Kelemen Oriental Publishers, Budapest, pp. 51-62, 2004
Sipos János: Néhány gondolat az ázsiai zenei kutatással kapcsolatban, Emlékülés Mándoky Kongur István születésének 60. évfordulója alkalmából, ELTE Belső-Ázsiai Tanszék, Birtalan Ágnes, 2004, 2004
Sipos János: Azeri Folksongs - At the Fountainhead of Music, Akadémiai Kiadó, 2004
Sipos János: A musical Analysis of Bayir’s Song, In Shaman Vol 12, Numbers 1 & 2 Spring/Autumn 2005, Molnár & Kelemen Oriental Publishers, Budapest, pp. 51-62, 2004
Sipos János: Néhány kaukázusi nép zenéjéről, Magyar Zene XLIII. évfolyam, 2. szám, 2004 május, pp. 193-212 , Budapest, pp. 51-62, 2004
Éva Csáki: Middle-Mongolian loan verbs as they appear in Karachay-Balkar, Inner Asian Survey No.2. pp. 7-35, 2005
János Sipos: In the Wake of Bartók in Anatolia, CD-ROM-on: Az Európai Folklór Intézet Kiadványai; Európai Folklór Intézet, Budapest, 2005
Sipos János: Azerbaycan El Havalari - Musiqinin Ilkin Qaynaqlarinda, Ebilov, Zeynalov ve ogullari, Baku, Azerbajdzsán, 2006
Sipos János: The Central Style of the Azeri Folksongs, Journal of the Turkic Civilization, Biskek, 2005
Csáki Éva: Török-Magyar szótár, 3., bővített kiadás, Balassi Kiadó (kiadás alatt), 2006
Éva Csáki: Macarlarin eski tarihine, eski Türk-Macar iliskilerine dair,, Haci Bektas Veli Arastirma Dergisi, 2004/30 pp. 213-222, 2004
Csáki Éva: Middle Mongolian Loan Words in Volga Kipchak Languages, Turkologica 67, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2006
Csáki Éva: ªaman inancının hatıraları: Türk halkları. Molnár Á. (ed.) (2003): A sámánhit emlékei. Török népek, Hacı Bektaº Veli Araºtırma Dergisi. 2004/30. pp. 441-2., 2004
Csáki Éva: The International Congress on Religious Centres in Turkish World 23-28 Sept. 2002 Mersin., Acta Orientali 56: 1 p. 87, 2003
Sipos János (Somfai K. Dáviddal és Kunkovács Lászlóval): Egy kazak sámán a mongóliai Altaj hegységből, Csodaszarvas, őstörténet, vallás és néphagyomány, pp. 157-176, Molnár Kiadó, Budapest, 2006
Sipos János: Similar Melody Styles in Kazakh and Hungarian Folk Music, Traditional Music of Turkic people: Present and Future, pp. 249-266, Kazak Kulturális Minisztérium, Kizilorda, Kazakisztán, 2006
Sipos János: Bir Ezgi Üslubu Avrupa’da, Anadolu’da ve Asya’da (Egy zenei stílus Európában, Anatóliában és Ázsiában), Müzik Sanatımız ve AB Süreci, pp. 311-319, Sevda ve Cenap And Müzik Vakfı, Ankara, Törökország, 2006
Sipos János: Beszámoló karacsáj-balkár népzenei gyűjtéseimről, Zenetudományi Dolgozatok 2004-2005, pp. 217-242, MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 2005
Sipos János: A few words about the ‘psalmodic’ style of Turkic people, Congress of Turkic Civilisation, Manas University, Türk Uygarlı, Biskek, 2004
Sipos János: A zene kezdeteinél – azeri népzene, Zenetudományi dolgozatok 2003. Tanulmányok az MTA Népzenekutató Csoport megalakulásának 50. évfordulójára. I–II. kötet. MTA ZTI 2004. 2: 547–601., 2004




vissza »