Heterogén katalitikus enantioszelektív hidrogénezés mechanizmusa.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42466
típus K
Vezető kutató Felföldi Károly
magyar cím Heterogén katalitikus enantioszelektív hidrogénezés mechanizmusa.
Angol cím Mechanism of enantioselective heterogeneous catalysed hydrogenation.
zsűri Kémia 1
Kutatóhely Szerves Kémiai Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Balázsik Katalin
Bartók Mihály
London Gábor
Sutyinszky Mária
Szőllősi György
Szőri Kornél
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 7.452
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Piroszőlősav etilészter enantioszelektív hidrogénezését vizsgáltuk Pt-alfa- és béta-izocinkonin katalizátorral. Ecetsavban az alfa-izocinkonin esetén 93-94 %, béta-izocinkonin esetén 70-72 % ee-t értünk el. Toluolban a béta-izocinkonin esetén az enantioszeletivitás iránya megfordult. Vizsgálatuk aril-trifluormetil ketonok és trifluormetil-ciklohexil keton enantioszelektív hidrogénezését Pt-cinkonidin katalizátorral. Trifluorecetsav adalék jelenlétében az enantioszelektivitás megnő. Az oldószertől függően az enantioszelekció iránya változott. Elsőként sikerült enol észtert (2-acetoxiakrilsav etil észtert) 50-60 % enantioszelektivitással hidrogénezni. Alfa-ketoészter funkciót tartalmazó szteroid (3-acetoxi-23-ketolitokolsav metilészter) ketocsoportját 78 %-os enantioszelektivitással sikerült hidrogénezni. Fenilglioxilsav észterek enantioszelektív hidrogénezését vizsgáltuk. Pt-cinkonidin esetén jó enantioszelektivitást találtunk, míg Pt-béta-izocinkonin esetén az enantioszelekció inverzióját észleltük toluolban. Vizsgálatokat végeztünk a vinil oldalláncon átalakított cinkonidinokkal.. Az új vegyületek a piroszőlősav etil észter enantioszelektív hidrogénezésében a cinkonidinhez hasonló eredményeket adtak. Vizsgáltuk Pt-C9-O-szubsztituált cinkona alkaloid (éterek és észterek) katalizátor hatását piroszőlősav etilészter enantioszelektív hidrogénezésében. Az enantioszelektivitás viszonylag alacsony értékű nagy térkitöltésű C9-O-szubsztituens esetén és iránya sokszor eltérő a várttól.
kutatási eredmények (angolul)
The enantioselective hydrogenation of ethyl pyruvate was studied on Pt-alumina catalysts modified by alfa- and beta-isocinchonine. In the case of beta-isocinchonine an inversion of enantioselectivity was observed. The enantioselective hydrogenation of aryl-trifluoromethyl ketones and trifluoro-methylcyclohexyl ketone on Pt-cinchonidine catalyst has been investigated. The achieved ee was 67-85% and 48%.Depending on solvents the inversion of enantioselectivity was observed. We used the Pt- and Pd-cinchonidine systems succesfully for the asymmetric hydrogenation of an enol esters. The oxo function of methyl 3alfa-acetoxy-23-oxo-5beta-cholan-24-oate was hydrogenated with 78% enantioselection over Pt-cinchonidine catalyst . Enantioselective hydrogenation of phenylglyoxylic acid esters was investigated.The formation of R-mandelic acid esters was 79-94% with Pt-cinchonidine. On Pt-beta-isocinchonine catalyst inversion of enantioselectivity occured. The enantioselective hydrogenation of ethyl pyruvate was studied on Pt catalysts modified by C3-modified cinchonidine. The achieved ee was similar to that of parent cinchonidine (79-91%). The effect of the structure of C9-O-substituted cinchona alkaloids (ethers and esters) on the enantioselectivity of the Pt-alumina-catalyzed hydrogenation of ethyl pyruvate was investigated.The ee values observed were still low and even opposite to that expected. The inversion of enantioselectivity can explain by tilted adsorption of chiral modifiers.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/612/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bartók M; Sutyinszki M; Bucsi I; Felföldi K; Szöllősi Gy; Bartha F; Bartók T:: Enantioselective hydrogenation of ethyl pyruvate catalyzed by alfa- and beta-isocinchonine-modified Pt/Al2O3 in toluene: inversion of selectivity, J. Catal. 231:33-40, 2005
Varga T; Felföldi K; Forgó P; Bartók M: Heterogeneous asymmetric reactions Part 38. Enantioselective hydrogenation of fluoroketones on Pt-alumina catalyst, J Mol Catal A: Chemical 216: 181-187, 2004
Felföldi K; Varga T; Forgó P; Bartók M: Enantioselective hydrogenation of trifluoromethylcyclohexyl ketone on cinchona alkaloid modified Pt-alumina catalyst, Catal Letters 97: 65-70, 2004
Bartók M; Kele Z; Sutyinszki M; Bucsi I; Felföldi K: Investigation of chiral reactions: the structural detection of new hydrogenated isocinchona alkaloids from mixtures without isolation using electrospray ionization tandem mass spectrometry, Rapid Commun Mass Spectrom 18: 1352-1360, 2004
Szőri K; Szöllősi Gy; Felföldi K; Bartók M: A novel asymmetric heterogeneous reaction: hydrogenation of ethyl 2-acetoxyacrylate on cinchonidin modified Pd and Pt catalyst, React Kinet Catal Lett 84: 151-156, 2005
Sutyinszki M; Bucsi I:: Hydrogenation of alfa- and beta-isocinchonines on Pt-alumina catalyst in acetic acid, React Kinet Catal Lett 84: 157-165, 2005
Felföldi K; Bucsi I; Kazi B; Bartók M:: Hydrogenation of methyl 3alfa-acetoxy-23-oxo-5beta-cholan-24-oate cazalyzed by cinchona alkaloid-modified pt-alumina catalyst, React Kinet Catal Lett 86: 323-329, 2005
Szöllősi Gy; Bucsi I; Cserényi Sz; Bartók M:: Study of fragmentation pattern and adsorption of 9-O-(triphenylsilyl)-10,11-dihydrocinchonidine on platinum by hydrogen/deuterium exchange using electrospray ion-trap tandem mass spectrometry, Rapid Commun. Mass Spectrom., 19: 3743-3748, 2005
Bucsi I; Cserényi Sz; Felföldi K; Bartók M:: New chiral catalysts: synthesis and fragmentation pattern of C9-O-silanized cinchonidines, React Kinet Catal Lett 87: 281-289, 2006
Bucsi I; Sutyinszki M; Felföldi K; Bartók M:: Hydrogenation of beta-isocinchonicine in mild conditions on Pt and Pd catalysts using HPLC-ESI-ion-trap MS: New results on the role of structure of cinchona alkaloids in the Orito reaction, Catal. Commun., 7: 104-108, 2006
Cserényi Sz; Bucsi I; Felföldi K:: Role of the C3-substituted derivatives of cinchonidine in the enantioselective hydrogenation of ethyl pyruvate on Pt-alumina catalyst in AcOH, React. Kinet. Catal. Lett., 87: 395-403, 2006
Bartók M; Sutyinszki M; Felföldi K:: Enantioselective hydrogenation of ethyl pyruvate catalyzed by alfa- and beta-isocinchonine-modified Pt/Al2O3 in acetic acid., J. Catal. 220:207-214, 2003
Sz. Cserényi; K. Felföldi; K. Balázsik; Gy. Szöllősi; I. Bucsi, M. Bartók:: C9-O-substituted derivatives of cinchona alkaloids as chiral modifiers in the Orito-reaction:effects of structure of modifiers on sense of enantioselectivity., J. Mol. Catal. A: Chemical 247: 108-115, 2006
Szőri K; Balázsik K; Felföldi K; Bartók M:: Study of enantioselective hydrogenation of bulky esters of phenylglyoxylic acid on Pt-CD and Pt.beta-ICN chiral catalysts: Steric effect of ester groups and inversion of enantioselectivity, J. Catal. 241:149-154, 2006
vissza »