Typographic research of 16-17th century printed and illustrated books with Hungarian relevance  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
42468
Type K
Principal investigator Vizkeletyné Ecsedy, Judit
Title in Hungarian 16-17. századi magyar vonatkozású nyomtatott és illusztrált könyvek tipográfiai feltárása
Title in English Typographic research of 16-17th century printed and illustrated books with Hungarian relevance
Panel Literature
Department or equivalent National Széchényi Library
Participants Berkes, Katalin
Pavercsik, Ilona
Stemler, Ágnes
Wojtilla, Gyuláné
Starting date 2003-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 7.520
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A 16-17. századi magyar vonatkozású nyomtatott és illusztrált könyvek tipográfiai feltárása -- a pályázati munkatervben szereplő célkitűzésnek megfelelően -- megtörtént. Elkészült a fenti időkörbe tartozó magyarországi betűtípus- és dísz-repertórium, teljes körű nyilvántartással és reprodukciókkal, és elkészült a magyar vonatkozású, külföldön készült metszetek leírása, képi megjelenítéssel együtt. A 16. századi magyarországi betűtípus- és dísz-repertórium nyomtatásban is megjelent, ugyanez a 17. századra vonatkozóan gyűjtés, nyilvántartások formájában valósult meg. A külföldön készült, mgyar vonatkozású metszetek leírása adatbázis formájában áll rendelkezésre.
Results in English
The typographical research of 16-17th century printed and illustrated works has been finished, according to the aims of the project. As a result of the researches, the complete repertory of the typographical elements, ornaments and illustrations produced in Hungary was collected with textual descriptions and reproductions, together with the wood-cuts, engravings and copper-plates of events and personalities of Hungarian relevance. The repertory of 16th century printing types, ornaments and illustations used in Hungary has been published, the same for the 17th century is in manuscript, together with the full descriptions and reproductions. The wood-cuts, engravings and copper-plates of Hungarian arelevance has been worked into and are at disposal in the form of a database.
Full text http://real.mtak.hu/613/
Decision
Yes

 

List of publications

 
V.Ecsedy Judit: Mesterkedő nyomdászok. A barokk kor különleges nyomtatványai, In: Magyar Grafika, 50 éves jubileum, 62-70., 2006
V.Ecsedy Judit: A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei 1473-1600., Budapest, 2004
W. Salgó Ágnes (szerk.): Elias Widemann, Icones hasonmáskiadás, OSzK, 2004
V.Ecsedy Judit: A brassói nyomda díszei Valentin Wagner és utódai idején., In: In honorem Gernot Nussbaecher., 2005
V.Ecsedy Judit: Bécs: 17.századi nyomdafelszereléseink egyik forrása, In: Magyar könyvszemle, 2005
V.Ecsedy Judit: Könyvnyomtatás az erdélyi fejedelemségben I. Apafi Mihály korában I.rész, In: Magyar könyvszemle, 2005
W. Salgó Ágnes: A Wesselényi-összeesküvés. Beszámoló a perről és kivégzésröl, Bécs 1671., Budapest, 2005
W. Salgó Ágnes -- Stemler Ágnes: A Batthyányak évszázadai., Szombathely, 2005
V.Ecsedy Judit: Wien und Ungarn - typographische Beziehungen im 17. Jahrhundert, In: Gutenberg Jahrbuch. 295-305., 2006
V.Ecsedy Judit: Könyvnyomtatás az erdélyi fejedelemségben I. Apafi Mihály korában II., In: Magyar Könyvszemle, 386-409, 2005
V.Ecsedy Judit: Trading printing types -- the evidence of imported printing material in Hungary in the 17th ct., In: Gutenberg-Jahrbuch (sajtó alatt), 2007
W. Salgó Ágnes: Magyar vonakozások Buno történeti munkájában, (sajtó alatt), 2007
Back »