A kereskedelem koncentrációs folyamatának jellemzői és hatása a termelő és kereskedelmi kisvállalkozásokra  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42469
típus K
Vezető kutató Seres Antal
magyar cím A kereskedelem koncentrációs folyamatának jellemzői és hatása a termelő és kereskedelmi kisvállalkozásokra
Angol cím The characteristics of the retailing consolidation process and the effects on the small size producing and retailing enterprises
zsűri Gazdaság
Kutatóhely Közgazdaság-tudományi Intézet (HUN-REN Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
résztvevők Juhász Anikó
Radnóti Éva
Stauder Márta
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.792
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kereskedelmi koncentráció módszertanának átfogó elemzésével és rendszerezésével, továbbá a koncentráció vizsgálatára alkalmas elemzési módok feltárásával igyekeztünk hozzájárulni a módszertan fejlesztéséhez. Létrehoztunk egy olyan adatbázist és módszert, amely lehetővé teszi a hazai kereskedelem vállalati, bolthálózati és települési koncentrációjának vizsgálatát. A koncentráció folyamatában a legnehezebb helyzetben a termelő és kereskedelmi kisvállalkozások, kisboltok vannak, mert csökken a piaci pozíciójuk. Mivel nem tudják megváltoztatni a koncentráció tendenciáját, ezért ahhoz alkalmazkodniuk kell. A társulás jóval nagyobb biztonságot jelent számukra a fennmaradás szempontjából, mit a társulás nélküli lét. A társulásokhoz nem tartozó, színvonalas kisárutermelők és kereskedelmi kisvállalkozások, kisboltok részére lehetőséget jelent a nagy termelő és kereskedelmi vállalatok által szabadon hagyott piaci rések kihasználása. Feltártuk ezeket a lehetőségeket. A túlzott mértékű koncentráció kialakulása és annak hatásaként a termelő és kereskedelmi kisvállalkozások jelentős részének ellehetetlenülése a foglalkoztatottságban betöltött szerepük miatt a munkanélküliség növekedését valószínűsíti. Ennek elkerülése alapvető érdeke a gazdaság- és társadalompolitikának. Ezért a kis méretből erdő hátrányok mérséklésére, versenyképességük növelésére és az alkalmazkodásuk segítésére makroszintű és önkormányzati eszközökre is szükség van. Ezekre javaslatokat tettünk.
kutatási eredmények (angolul)
By the comprehensive analysis and systematisation of the present methodology we attempted to contribute to the methodology development of the retailing concentration. We developed a database, which enables us to analyse the concentration of the Hungarian retailing by companies, stores and settlement. In the concentration process the small enterprises and stores are in the most difficult situation as their market position is decreasing. They are not able to change the tendency of concentration, therefore, they have to adapt. Regarding sustainability association provides them more security than operating without association. An opportunity is provided for the independent small size commercial farms and retailing enterprises producing at a high level by making use of the market segments left by the large production and commercial companies. We made use of these opportunities. The excessive concentration and consequently the hopeless situation of the majority of the production and commercial small size enterprises will probably lead to increasing unemployment due to their significant role in the employment. It is the fundamental interest of the economic and social policy to avoid this situation. Measures at macro and local governmental levels are required to decrease the disadvantages deriving from the small sizes, to increase their competitiveness and to assist their adaptation. We made recommendations for all of these.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/614/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Seres Antal: Kisvállalkozó-barát óriások, Mai Piac, 2003/6. 56-58. old, 2003
Juhász Anikó - Seres Antal: A kereskedelmi koncentráció néhány kérdése, Marketing & Menedzsment, 2003/4. 67-74. old, 2003
Seres Antal: A kistermelők nagyméretű kereskedelmi egységekbe történő beszállításának problémái a kereskedelem szemszögéből I., Marketing & Menedzsment, 2004/1. 52-61. old., 2004
Seres Antal: A kistermelők nagyméretű kereskedelmi egységekbe történő beszállításának problémái a kereskedelem szemszögéből II., Marketing & Menedzsment, 2004/2. 53-63. old., 2004
Juhász Anikó - Seres Antal - Stauder Márta: Relationships between SME food suppliers and relatiers in Hungary, Retailing and Producer-Retailer Relationships in the Food Chains. INRA, École Polytechnique, Párizs, 2004. május 5-6. 8 oldal, 2004
Seres Antal: A kereskedelmi koncentráció módszertanának néhány kérdése, Marketing & Menedzsment, 2005/2. 59-74.o., 2005
Seres Antal: A hazai kereskedelem vállalati koncentráltsága 1999 és 2002 között, Marketing & Menedzsment, 2005/3. 52-63.o. (A szerkesztőségnek megküldött kézirat tartalmazta az OTKÁ-ra történő hivatkozást.), 2005
Anikó Juhász - Márta Stauder: Hungarian food retailing: concentration, polarisation and a new entrant, IAMO-Forum 2005. Agricultural and food markets in Central and Eastern Europe. Halle, June 16-18, 2005., 2005
Seres Antal: Kisboltok jövője, Népszabadság, 2005. 11. 25. 15.o. Ismeretterjesztő cikk. (A szerkesztőségnek elküldött kézirat tartalmazta az OTKÁ-ra történő hivatkozást), 2005
Seres Antal - Stauder Márta: A koncentráció néhány tendenciája Németország és Ausztria kiskereskedelmében, Marketing & Menedzsment 2006/1. 52-63. o., 2006
Juhász Anikó - Seres Antal: A koncentráció külföldi tendenciái az élelmiszerek és napicikkek bolti kiskereskedelmében, Marketing & Menedzsment 2006/2-3. 65-80. o., 2006
Seres Antal: A hazai kiskereskedelem koncentrációja és az önálló mikrovállalkozások helyzete, jövője, Marketing & Menedzsment, 2006/5-6. 134-140. old, 2006
Seres Antal: A hazai kiskereskedelem bolthálózati és települési koncentrációja, Marketing & Menedzsment, 2007/1. 52-62. old, 2007
Seres Antal - Stauder Márta: A németországi élelmiszer-kereskedelem koncentrációjának következményei, Gazdálkodás, 51. évf., 2007/3. 77-80. old, 2007
Juhász Anikó - Seres Antal - Stauder Márta: A kereskedelmi koncentráció módszertana, Intézeti kiadvány. MTA Közgazdaságtudományi Intézet. 42.o., 2004
Anikó Juhász - Dr. Antal Seres - Dr. Márta Stauder: Methodological issues of retail concentration, Studies in Agricultural Economics No. 103. 2005. p. 71-91., 2005
Juhász Anikó - Seres Antal - Stauder Márta: A kereskedelmi koncentráció tendenciái, Intézeti kiadvány. MTA Közgazdaságtudományi Intézet. 97.o., 2005
Seres Antal: A hazai kereskedelem vállalati koncentrációja, Külgazdaság, XLIX. évf., 2005/9. 71-78.o., 2005
Juhász Anikó - Seres Antal - Stauder Márta: A kereskedelmi koncentráció hatásának egyes kérdései, Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005/10. 774-794.o., 2005
Seres Antal: Koncentráció a hazai kereskedelemben, Intézeti kiadvány. MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 2006/14. 31. o., 2006
Seres Antal: Kis boltok végveszélyben, Magyar Hírlap, 2006. november 17. 17. o. Ismeretterjesztő cikk. (A szerkesztőségnek megküldött kézirat tartalmazta az OTKÁ-ra történő hivatkozást), 2006
Seres Antal - Juhász Anikó - Stauder Márta: A kereskedelem koncentrációja, OTKA támogatásával készült könyv. 122 old. (közlésre elküldve), 2008
Anikó Juhász - Dr. Antal Seres - Dr. Márta Stauder: Concentration in the Hungarian food retailing and the adaptation of the micro enterprises and small stores, Studies in Agricultural Economics (közlésre elküldve), 2008
Seres Antal - Juhász Anikó - Stauder Márta: A kereskedelem koncentrációjának hatása a kistermelőkre, Gazdálkodás (közlésre elküldve), 2008

 

Projekt eseményei

 
2011-12-21 09:19:28
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Közgazdaságtudományi Intézet), Új kutatóhely: Közgazdaság-tudományi Intézet (MTA Közgazdaságtudományi Intézet).
vissza »