Az Andrássy úti villanegyed - monográfia előkészítő munkáinak folytatása és lehető befejezése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42484
típus K
Vezető kutató Gábor Eszter
magyar cím Az Andrássy úti villanegyed - monográfia előkészítő munkáinak folytatása és lehető befejezése
Angol cím The Villa Area of Andrássy Avenue - Contiuation and possible completion of the research for a monography
zsűri Kultúra
Kutatóhely Szépművészeti Múzeum (Szépművészeti Múzeum)
résztvevők Csáki Tamás József
Ritoók Pál
Vadas Ferenc
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.640
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A jelenlegi projekt egy hosszabb ideje folyó kutatás része. Tárgya a 19. század utolsó harmadában, az Andrássy út építése során létrejött villanegyed építészettörténeti – és az ezzel szorosan összefüggő társadalomtörténeti hátterének – vizsgálata és feldolgozása. Művészettörténeti és történeti módszerek együttes alkalmazásával. A projekt keretében az elmúlt 4 évben – az előzetes terveknek megfelelően – a levéltári kutatások és helyszíni, dokumentáló fotózások folytak. A párhuzamosan folyó feldolgozás során elkészült több részlettanulmány és a Városligeti fasor 1800–1873 közötti építéstörténetének teljes feldolgozása. Megjelent nyolc kisebb írás, egy nagyobb tanulmány a Városligeti fasorról, valamint a készülő monográfia egy fejezete. Megjelenés alatt a Városligeti fasorral foglalkozó tanulmány külföldi kutatók érdeklődéséhez igazodó változata németül, és egy további kisebb írás. Elkészült a tervezett monográfia további két fejezete, amelyek megjelentetésére csak a későbbiek során kerül sor. (Részletesen ld. a Közlemények jegyzékében.) A megjelent írások többek között az egyes épületek értékeinek számbavételét és esetleges védetté nyilvánítását szolgálják a Világörökség részévé nyilvánított területen. A Városligeti fasor tanulmány összesen 36 oldal terjedelmű négy függeléke a további kutatások bázis anyagát is közreadja. Eltérés a szerződésben foglaltaktól, hogy a külföldi utakra rendelkezésre álló összeget fotóztatásra fordítottuk
kutatási eredmények (angolul)
The current project is a part of a long-term ongoing research. The researchers examined and interpreted the building history and, in close connection to that, the socio-historical background of the villa region, which came to life in the course of the realisation of Andrássy Avenue in the last third of the 19th century. The research applied historical and art historical methods at the same time. In the last four years, in accordance with the preliminary plans, archival research and on site photo-documentation was undertaken. Research carried out in a parallel way produced some studies on specific topics and a comprehensive study of the building history of Városligeti Avenue from 1800 to 1873. Eight short essays, a long study on Városligeti Avenue, and one chapter of the monograph were published. A German version of the study on Városligeti Avenue tailored for foreign researchers and a short essay are to be published soon. Two further chapters of the monograph have been finished. These will be published later. (For details see the List of Publications.) The published studies can be used for listing buildings in the area which became declared World Heritage by UNESCO. The altogether 36 page-long, four-part Appendix of the study on Városligeti Avenue comprises basic material for further research. There is a deviation from the contract, namely that the budget planned for study-tours abroad was spent on photo-documentation.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/623/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Gábor E (Csáki T; Ritoók P; Vadas F közreműködésével): Stadtwäldchen Allée - Városligeti fasor (1800 - 1873), Magyar Műemlékvédelem. XIII. pp. 7–139. (megjelenés alatt), 2006
Gábor E: Miként fogyott el a villanegyedből a zöld?, In: P Csendes, Sipos A (ed.) Bécs – Budapest. Műszaki haladás és városfejődés a 19. században, Budapest – Bécs: BFL- WSLA, pp. 45–64., 2005
Gábor E: Tornyos villák a Városligeti fasorban, In: Vadas F (ed.) Romantikus kastély. Tanulmányok Komárik Dénes tiszteletére, Budapest: Hild-Ybl Alapítvány, pp. 209-217., 2004
Vadas F: Városrendezés Budapesten a 19. században, In: P Csendes, Sipos A (ed.) Bécs – Budapest. Műszaki haladás és városfejődés a 19. században, Budapest - Bécs: BFL - WSLA, pp. 21–33., 2005
Gábor E: A XXXII. csoport. Az Andrássy úti villanegyed történetéből, BUKSZ 2005 tél 17. évf. 4. sz. pp. 343–350., 2005
Gábor E: A „Grűnwald testvérek és Schiffer”, In: András E (ed.) Angyalokra szükség van. Tanulmányok Bernáth Mária tiszteletére, Budapest: MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, pp. 127-140., 2005
Ritoók Pál: .: Az epreskerti kálvária a források tükrében., Művészettörténeti Értesítő LII (2003) 1–2. sz. 1–25., 2003
Gábor Eszter: Stadtwäldchen Allée., Acta Historiae Artium 48. (megjelenés alatt), 2007
Gábor Eszter: Czobor Béla háza a Lendvay utcában., Tanulmányok Passuth Krisztina tiszteletére. (megjelenés alatt), 2007

 

Projekt eseményei

 
2013-01-15 15:24:11
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (Szépművészeti Múzeum), Új kutatóhely: Szépművészeti Múzeum (Szépművészeti Múzeum).
vissza »