Dél-Alföldi Ifjúságkutatás: életmód, szabadidő, értékorientációk, egészségmagatartás  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42490
típus K
Vezető kutató Fuzné dr. Pikó Bettina Franciska
magyar cím Dél-Alföldi Ifjúságkutatás: életmód, szabadidő, értékorientációk, egészségmagatartás
Angol cím Youth Study in the Southern Plain: Lifestyle, Leisure Time? Value Orientations, Health Behavior
zsűri Társadalom
Kutatóhely Magatartástudományi Intézet (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Lencsés Gyula
Piczil Márta
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 1.880
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Rövid összefoglaló A Dél-alföldi Ifjúságkutatás célja, hogy bemutassa a régióban élő fiatalok (N = 2426; 8-21 évesek) viselkedésének társadalmi-kulturális hátterét, annak a kornak ismeretében, amelyben élünk. Az elemzések egyrészt érintették a fiatalok problémaviselkedésének elemeit (depresszió, káros szenvedélyek), valamint a befolyásoló, rizikó- és protektív tényezők rendszerét (értékek, normák, attitűdök, társadalmi helyzet, preventív egészségmagatartás). Megállapítottuk, hogy a depresszió, a pszichoszomatikus tünetek és a káros szenvedélyek a korral emelkednek, a preventív magatartásformák (pl. sportolás) viszont lényegesen csökkennek. A materialisztikus beállítottság növeli, a posztmateriális értékek elfogadása viszont csökkenti a káros szerfogyasztást. A régió megyéi eltérő rizikóprofilt mutattak, s ugyancsak eltérés tapasztalható a település jellege (nagyváros, kisváros, falu) tekintetében. A társadalmi helyzet okozta egyenlőtlenségek a serdülők egészségi állapotát nem egyértelműen befolyásolják: a depresszió, a pszichoszomatikus tünetképzés a magasabb társadalmi helyzetűek körében ritkább, és egészségüket is jobbnak értékelik. A káros szerfogyasztás viszont nem mutat egyértelmű összefüggést a társadalmi helyzettel. Kutatásunk rámutat arra, hogy a posztmodern kor jellemzői hatással vannak a fiatalok egészségére, egészségmagatartására.
kutatási eredmények (angolul)
Summary The main goal of the Southern Plain Youth Study has been to detect the social and cultural patterns of youth’s (N = 2426, aged between 8-21 years) behaviors in the region, in the frame of the time period we live in. The analyses primarily involve the elements of youth’s problem behavior (depression and harmful habits) as well as the structure of their influencing, risk and protective factors (values, norms, attitudes, socioeconomic status, preventive health behavior). As it has been argued, there is an increase in the amount of depression, psychosomatic symptoms and harmful habits by age, whereas there is a significant decrease in preventive health behaviors such as sports activity. Materialistic attitudes increase, whereas the acceptance of postmaterialistic values decreases substance use. Each county of the region reflects different risk profiles, likewise, there is a difference according to the type of residence (county center, small town, village). Th relationship between social inequalities and adolescent health is not well defined. The levels of depression and psychosomatic symptoms are lower among upper and upper middle class students, and they report a better self-perceived health. On the other hand, substance use does not show a clear relationship with SES. The study draws our attention to the fact that the features of the postmodern age have an impact on youth’s health and health behaviors.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/624/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Pikó BF; Keresztes N; Pluhár Zs.: Aggression and psychosocial health among children, Personality and Individual Differences, 40, 885-895., 2006
Pluhár Zs; Keresztes N; Pikó B: Ép testben ép lélek - Középiskolások értékrendje fizikai aktivitásuk tükrében, Magyar Sporttudományi Szemle 2: 29-33., 2003
Pikó B: Adolescents' health behaviors in the light of their value orientations, Substance Use and Misuse 40: 735-742., 2005
Keresztes N;, Pluhár Zs;, Pikó B: A fizikai aktivitás gyakorisága és sportolási szokások általános iskolások körében, Magyar Sporttudományi Szemle 4: 43-47., 2003
Keresztes N; Pluhár Zs; Pikó B: Társas hatások a serdülők fizikai aktivitási magatartásában, Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 40: 735-742., 2005
Piko B; Luszczynska A; Gibbons FX; Teközel M: A culture-based study of personal and social influences of adolescent smoking, European Journal of Public Health 15: 393-398., 2005
Pikó B; Pluhár Zs; Keresztes N: Külső kényszer vagy belső hajtóerő? Serdülőkori fizikai aktivitásának motivációs tényezői, Alkalmazott Pszichológia 6: 40-54., 2004
Pikó B (szerk.): Ifjúság, káros szenvedélyek és egészség a modern társadalomban, L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2005
Pikó B: Satisfaction with life, psychosocial health and materialism among Hungarian youth, Journal of Health Psychology 11: 827-831., 2006
Pikó B: Adolescent smoking and drinking: The role of communal mastery and other social influences., Addictive Behaviors 31: 102-114., 2006
Pikó B; Keresztes N: Physical activity, psychosocial health and life goals among youth, Journal of Community Health 31: 136-145., 2006
Pikó B: Középiskolás fiatalok szabadidő-struktúrája, értékattitűdjei és egészségmagatartása., Szociológiai Szemle 15: 88-99., 2005
Bak J; Pikó B: Smoke-free world for children’s welfare: Perceptions of smoking in preadolescence, Child and Youth Services Review (in press), 2007
Pikó B; Keresztes N: Self-perceived health among early adolescents: The role of psychosocial factors, Pediatrics International (in press), 2007
Pikó B; Keresztes N: Pszichoszomatikus tünetképzés mint egészségindikátor a korai serdülőkorban: Magatartás-epidemiológiai elemzés, Orvosi Hetilap 147: 819-825., 2006
Pikó B: A szubjektív jóllét egészségpszichológiai vizsgálata fiatalok körében: Az élettel való elégedettség és az egészség összefüggése, Alkalmazott Pszichológia 7: 87-99., 2005
Pikó B; Vazsonyi AT: Leisure activities and problem behaviours among Hungarian youth, Journal of Adolescence 27: 717-730, 2004
Keresztes N; Makó M; Klembucz E; Hanusz K; Pikó B: Magatartási kockázati tényezők összehasonlító vizsgálata a Dél-alföldi régió ifjúsága körében, Magyar Epidemiológia 3: 195-208., 2005
Keresztes N; Pikó B: Pszichoszociális egészségfaktorok összehasonlító epidemiológiai vizsgálata a Dél-alföldi régió ifjúsága körében, Magyar Epidemiológia 3: 217-228., 2005
Keresztes N; Pikó B: A dél-alföldi régió ifjúságának fizikai aktivitását meghatározó szociodemográfiai változók, Magyar Sportudományi Szemle 7: 7-12., 2006
Skultéti D; Pikó B: Fiatalkori alkoholfogyasztás: A szocio-ökonómiai háttér és a szociális hatások szerepe, Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 7: 75-94., 2006
Skultéti D; Pikó B: Szocioökonómiai és társas hatások szerepe a serdülők dohányzásában, Addiktológia 5: 59-77., 2006
Pikó B; Bak J: Children’s perceptions of health and illness: Images and lay concepts in preadolescence, Health Education Research 21: 643-653., 2006
Pikó B: Self-perceived health among adolescents: The role of gender and psychosocial factors, European Journal of Pediatrics (in press), 2007
Pikó BF; Fitzpatrick KM: Socioeconomic status, psychosocial health and health behaviors among Hungarian adolescents, European Journal of Public Health (in press), 2007
Keresztes N; Pikó B; Pluhar Zs; Page RM: Social influences of leisure time sports activity among early adolescents, Journal of the Royal Society for the Promotion of Health, 2007
Pikó B; Keresztes N: Sport, lélek, egészség, Akadémiai Kiadó, Budapest (in press), 2007
vissza »