Synthesis of galanthamine and its derivatives  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
42491
Type K
Principal investigator Hazai, László
Title in Hungarian Galanthamin és származékai szintézise
Title in English Synthesis of galanthamine and its derivatives
Panel Chemistry 2
Department or equivalent Department of Organic Chemistry and Technology (Budapest University of Technology and Economics)
Participants Gorka, Álmos
Szabó, Lajos
Starting date 2003-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 5.640
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az Amaryllidacea alkaloid (-)-galanthamin szelektív acetilkolinészteráz inhibítor. Az Alzheimer-kór kezelése során pozitív hatással van a kognitív teljesítményre (tanulás, emlékezés folyamata), a mindennapi élet tevékenységeire és magatartási zavarokra. Korábban nárciszból vagy a hóvirág hagymájából izolálták, ma már számos kutatócsoport végez kutatásokat a hatékony ipari szintézismódszerek kidolgozására. Az eddig leírt szintézisek többsége során kulcslépés a biomimetikus intramolekuláris fenolos oxidatív kapcsolás. A Szántay Csaba akadémikus irányításával működő kutatócsoportunk új, egyszerű reakciókat alkalmazó flexibilis szintézismódszer kidolgozását tervezte meg galanthamin előállítására. Kereskedelemben kapható modelvegyületek alkalmazásával sikerült olyan, az eddigiektől eltérő szintézismódszert kidolgozni, mely a célvegyületekhez megfelelő kiindulási anyagok alkalmazása esetén már lehetővé teheti a galanthamin ill. származékai, pl. a demetoxi-galanthamin szintézisét. A kapott új származékok megfelelő kulcsintermedierekként szolgálhatnak a fontosabb Amaryllidaceae alkaloidokra jellemző tetraciklus kialakításához. Munkánk során sikerült olyan új azepin-nitrogénen alkanon-oldallánccal szubsztituált galanthamin-származékot is előállítani, mely a farmakológiai vizsgálatok során a galanthaminnál egy nagyságrenddel nagyobb acetil-kolinészteráz gátlást mutatott (IC50=0,154 μM).
Results in English
(-)-Galanthamine, one of the Amaryllidaceae alkaloids has selective acetylcholinesterase inhibition activity. Using in the treatment of Alzheimer desease this compound shows a positive effect to the cognitive functions (learning, process of memory), to the activities of everyday life and to improve the behaviour disorders. Galanthamine was formerly isolated from narcissus or from the bulb of snowdrop, at the present time, however, a number of research groups are working to elaborate new syntheses for galanthamine or to synthesize new derivatives based on galanthamine as a lead molecule. In most of the known procedures the key step is a biomimetic intramolecular phenolic oxidative coupling. In our research group, headed by Professor Csaba Szántay, a new synthetic method using simple reactions was planned for the preparation of galanthamine. The reaction steps were developed by means of model compounds. Using suitable intermediates galanthamine or other derivatives, e.g. demethoxygalanthamine can be synthesized by this method. New derivatives of galanthamine prepared by us are useful for preparation of the characteristic tetracycle revealing the most important Amaryllidaceae alkaloids. During this project a new derivative of galanthamine substituted on the azepine nitrogen by an alkanone side chain could be prepared with one order higher acetylcholinesterase inhibition activity (IC50=0,154 μM) than the galanthamine.
Full text http://real.mtak.hu/625/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Hazai L; Gorka Á; Milen M; Mándi M; Czuczai B; Szabó L; ifj. Szántay Cs; Szántay Cs: Kísérletek galanthamin-típusú vegyületek előállítására, Bruckner-termi előadások, ELTE, 2004
Gorka A; Milen M; Mándi R; Czuczai B; Hazai L; Szabó L; ifj. Szántay Cs; Szántay Cs: Kísérletek a galanthamin és származékai előállítására, MTA Alkaloidkémiai Munkabizottság ülése, Balatonfüred, 2004
Álmos Gorka, László Hazai, Csaba Szántay, Jr., Viktor Háda, Lajos Szabó, Csaba Szántay: Synthesis ofspiro-substituted benzo[c]azepinones, Heterocycles, Vol. 65, pp. 1359-1371, 2005
Á.Gorka, B. Czuczai, P. Szoleczky, L. Hazai, Cs. Szántay, Jr., V. Háda, Cs.Szántay: Convenient synthesis of 7,8-dimethoxytetralin-2-one, Synthetic Communications, Vol.35, pp. 2371-2378, 2005
Back »