Az MTA Irodalomtudományi Intézet története és dokumentumai  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42497
típus K
Vezető kutató Bodnár György
magyar cím Az MTA Irodalomtudományi Intézet története és dokumentumai
Angol cím Documents of the establishment and thi history of Institute of Litarary Studies of H.A.S.
zsűri Irodalom
Kutatóhely MTA Irodalomtudományi Intézet
résztvevők Simon Zsuzsanna
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.760
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az MTA Irodalomtudományi Intézete, 1955. decemberétől oly hosszú idő óta működik, hogy tevékenysége akarva-akaratlanul - történelmi és tudománytörténeti mérlegre kerül. 1990-ben. Az Intézet fennállásának negyvenedik évfordulóján hosszú előadás készült történetéről, ami azt fejezte ki, e mérlegelés is tudománytörténeti érdekű. Később Glatz Ferenc MTA elnök kérésére el kellett elkészítenünk az Irodalomtudományi Intézet rövid történetét is, amely külön füzetben meg is jelent. Már e munkák folyamán megmutatkozott azonban, hogy részletesebb intézettörténetet akkor lehet rekonstruálni, ha feltárjuk, rendezzük és közzé tesszük a témára vonatkozó dokumentumokat. Ehhez mindenekelőtt az Intézet Archívumát kellett rendezni, mert a munkatársak ugyan korábban is átadták dokumentumaikat, ezek azonbanrendezetlenek voltak. Az Archívum vezetője, jelen OTKA-program munkatársa, Simon Zsuzsanna kiemelte az intézettörténeti anyagot, s a rendezést ezzel indította meg. Párhuzamosan folytatta a kutatást – immár nemcsak módszertani szempontból – a többi nagy levéltársban is. Az így feltárt dokumentumok lehetővé tették az intézettörténet írója számára, hogy személyes emlékeit alátámassza és kibővítse. Emellett a kutatás külön-külön is figyelembe vette a téma részterületeit, s ezeket igyekeztünk nyomtatásban vagy interneten közülni.
kutatási eredmények (angolul)
In the Institut of Literary Studies is more than fifty years old. In the spirit of this recognition of the fortieth anniversary the Institute began to value its own achievement in connection of a conference on the history of criticism. In 2000 the president of HAS established a special committee which decided to make to write the histories of the academic research institutes. Within the framework of this program a short history of the Institute of Literary Studies was published. In the process of this work the author understood that the condition of a complete history of this institute is the collection, the systematisation and the edition of documents connected with the spiritual, social and political background. For this purpose first we had to order the material of the Archives of the Institute and parallelly we had continue the research in those institutions where the existence of the Institute was decided. The greatest and most valuable part of the freshly discovered documents are concerning about the years between 1950 and 1956. For thus reason the previous history of the Institute is widened chiefly in its prehistory and in the chapter about the revolution. This type of work of course cannot be finished. So we recon on hidden treasures in the archives, and we know that we have to continue to write up the documents in the history of the Institute of Literary Studies. (http://archivum.iti.mta.hu)
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/630/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Simon Zsuzsanna: Az MTA ITI Archívuma feldolgozott dokumentumainak adatbázisai, http://archivum.iti.mta.hu, 2006
Simon Zsuzsanna: Az MTA Irodalomtörténeti Intézet első éve - 1956, http://archivum.iti.mta.hu, 2005
Simon Zsuzsanna: Irodalomtörténet - két korszakhatáron. A hatkötetes irodalomtörténeti szintézis története, Az Archívum honlapja: http://archivum.iti.mta.hu, 2006
Simon Zsuzsanna: Összegyűjtött adatok a Baumgarten Alapítványról, Az Archívum honlapja: http://archivum.iti.mta.hu, 2005
Bodnár György: Az MTA Irodalomtudományi Intézetének története és dokumentumai, az MTA ITI Archívumának (http://archivum.iti.mta.hu), 2006
Simon Zsuzsanna: Az MTA ITI megalakulásának előtörténete 1949-1955-ig, http://archivum.iti.mta.hu, 2005
Simon Zsuzsanna: Élt tíz évet - dokumentumok a régi Kritika történetéből az MTA ITI Archívumának tükrében, ItK, 2004 [2005], 5-6.sz., 697-713.l., 2005
Simon Zsuzsanna: A Kritika felelős szerkesztőjének levelezéséből, ItK, 2004 [2005], 5-6.sz., 713-728.l., 2005
Simon Zsuzsanna: Válogatott bibliográfia a Kritika történetéhez, Az Archívum honlapja: http://archivum.iti.mta.hu, 2004
Simon Zsuzsanna: A történelmi távlat műfaja - közelharcok idején - a '45 utáni irodalmat feldolgozó kézikönyv törtéente, Az Archívum honlapja: http://archivum.iti.mta.hu, 2006
Simon Zsuzsanna: Kánonok és kanonizálók - a Pesti Hírlap népszerű kiadványainak szerepe, Az Archívum honlapja: http://archivum.iti.mta.hu és: Emlékkötet Szörényi László 60. születésnapjára, Universita megjelenés folyamatban), 2006
Simon Zsuzsanna: Egy elfelejtett felmérés kiadatlan kéziratos könyvsorozata - A határon túli magyarságról 1960-1975 között, Az Archívum honlapja: http://archivum.iti.mta.hu, 2004
Simon Zsuzsanna: 'Pium corpus pia causa' - Kegyes személy egy kegyes ügyért. A baumgarten Alapítvány Alapító Oklevele, Az Archívum honlapja: http://archivum.iti.mta.hu, 2005
Simon Zsuzsanna: A rovatvezető újságbirodalma - dokumentumok az Est-lapok történetéből - Kislexikon a századforduló sajtótörténetéhez, Az Archívum honlapja: http://archivum.iti.mta.hu, 2004
Simon Zsuzsanna: Közelképek a magyar sajtó történetéből - 20. századi levelek és írások, Mikes Lajos kiadatlan feljegyzéseivel, Az Archívum honlapja: http://archivum.iti.mta.hu, 2004
Simon Zsuzsanna: Szemelvények az Est-lapok történetéhez, Az Archívum honlapja: http://archivum.iti.mta.hu, 2004
Simon Zsuzsanna: Mikes Lajos két kiadatlan írása, Az Archívum honlapja: http://archivum.iti.mta.hu, 2005
Simon Zsuzsanna: Mikes Lajos bibliográfiája, Az Archívum honlapja: http://archivum.iti.mta.hu, 2005
Simon Zsuzsanna: Az MTA ITI Archívumának honlapja, Az Archívum honlapja: http://archivum.iti.mta.hu, 2005
Simon Zsuzsanna: Napi operatív jelentés - szemelvények az Intézetről, munkatársairól, munkáiról és az irodalom köreiről szóló ''SzT felügyelők'' jelentéseiből, Az Archívum honlapja: http://archivum.iti.mta.hu, 2006
Bodnár György - Simon Zsuzsanna: Az MTA Irodalomtudományi Intézet története és dokumentumai - kötetvázlat, Az Archívum honlapja: http://archivum.iti.mta.hu, 2006
vissza »