Funkcionális genomikai rendszer kidolgozása gyermekkori acut lymphoid leukémiában DNS és cDNS chip analízis valamint immunfenotipizálás alapján  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42500
típus K
Vezető kutató Falus András
magyar cím Funkcionális genomikai rendszer kidolgozása gyermekkori acut lymphoid leukémiában DNS és cDNS chip analízis valamint immunfenotipizálás alapján
Angol cím Development of a novel functional genomic system in pediatric acute lymphoid leukemia based on DNA and cDNA chip analysis as well as immunophenotyping
zsűri Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
Kutatóhely Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet (Semmelweis Egyetem)
résztvevők Erdélyi Dániel
Fekete György
Kovács Gábor
Pállinger Éva
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 22.796
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Olyan molekuláris markerek genomikai identifikálását tűztük ki célul, melyek a gyermekkori akut limfoid leukémia (ALL) patomechanizmusának felderítésében, osztályzásának pontosításában és a kezelésre adott válasz predikciójában szerepet játszhatnak. A blaszt-minták gyűjtésének akadályozottsága miatt projektünkben a génpolimorfizmusok vizsgálata kapott fő hangsúlyt. Létrehoztunk egy nemzetközi viszonylatban is kimagaslóan nagynak számító biobankot ALL-es és osteosarcomás gyermekek továbbá egészséges véradók genomi DNS-mintáiból. Az ABCB1 1236C/T, 2677G/T,A és 3435T/C, ABCC1 2012G/T, ABCC2 1249G/A és 3563T/A, ABCC3 -211C/T, ABCG2 34G/A és 421C/A, SLC19A1 80G/A és GGH -401C/T génpolimorfizmusok meghatározását végeztük, és korreláltattuk a betegek adataival. Eredményeink szerint az ABCB1 és ABCG2 vizsgált polimorfizmusai nem hajlamosítanak ALL kialakulására. Megállapítottuk, hogy az ABCB1 3435T/C genotípus prediktív értékkel bír a vizsgált kemoterápiás protokoll kapcsán kialakuló immunszuppresszió vonatkozásában. Az ABCB1 3435TT genotípus és az ABCG2 421A allél hordozása szinergisztikus interakció révén hajlamosít a citosztatikus szerek központi idegrendszeri mellékhatásaira ALL esetében. A GGH 401TT genotípusú betegek metotrexát-eliminációja gyorsabbnak bizonyult mind az ALL-es, mind az osteosarcomás betegek adagolási sémája esetén, és súlyos szövődmények is ritkábban lépnek fel. Ezen eltérések alapját képezhetik a terápia-individualizációt előkészítő további tanulmányoknak
kutatási eredmények (angolul)
Our objective was to identify molecular markers in the genome that play important role in the pathomechanism, accurate classification and response to therapy in childhood acute lymphoblastic leukemia (ALL). Given the fact that the collection of malignant blast samples was highly hampered, we mainly concentrated on studying somatic gene polymorphisms. A large DNA-biobank was established consisting of samples from pediatric ALL, osteosarcoma and healthy blood donors. The ABCB1 1236C/T, 2677G/T,A and 3435T/C, ABCC1 2012G/T, ABCC2 1249G/A and 3563T/A, ABCC3 -211C/T, ABCG2 34G/A and 421C/A, SLC19A1 80G/A, GGH -401C/T polymorphisms were genotyped and the association of genotype and clinical data were examined. In our study, the polymorphisms of ABCB1 and ABCG2 were not related to susceptibility to ALL. We found that the ABCB1 3435T/C genotype is predictive for the severe immunosuppression developed during the given ALL chemotherapy protocol. The ABCB1 3435TT genotype and carrying ABCG2 421A allele exert synergistic interaction in predisposing patients to the central nervous system adverse effects of cytostatic drugs in ALL. The elimination of methotrexate proved to be faster in patients of GGH -401TT genotype in case of both chemotherapy regimens used in ALL and osteosarcoma, and severe side effects of methotrexate was also more rare in this group. These results may lay the foundation of further studies to develop individual drug dosing protocols.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/631/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Erdélyi Dániel J: MDR1-génpolimorfizmus összefüggése gyermekkori ALL és osteosarcoma kezelésének mellékhatásaival., Magyar Gyermekorvosok Társasága Gyermekonkológiai Szekciójának XXXIII. Ülése, : 2004. május 27-29, Kiskunmajsa, 2004
Erdélyi Dániel J, Kámory Enikő, Kovács Gábor, Pállinger Éva, Zalka Anna, Falus András: A gyermekkori antraciklin-kezelés késői kardiotoxicitásának előrejelzése ABC1 génpolimorfizmus vizsgálatával., Semmelweis Egyetem PhD napok, 2004. április 8-9, Budapest, 2004
Dániel J Erdélyi, Enikő Kámory, Anna Zalka, Ágnes Félné-Semsei, Béla Csókay, Hajnalka Andrikovics, Attila Tordai, Gábor Borgulya, Edina Magyarosy, Ilona Galántai, György Fekete, András Falus, Csaba Sz: ABC-transporter gene polymorphisms in chemotherapy induced immunosuppression, a retrospective study in childhood acute lymphoblastic leukaemia., Cellular Immunology, 2007 in press, 2007
Erdélyi Dániel J, Kámory Enikő, Kovács Gábor, Zalka Anna, Fekete György, Falus András, Szalai Csaba: MDR1 génpolimorfizmusok és a gyermekkori citosztatikus kezelés egyes toxikus mellékhatásainak összefüggése, Magyar Humángenetikusok V. Munkakonferenciája, 2004 november 11-13, Szeged, 2004
Erdélyi Dániel, Kámory Enikő, Csókay Béla, Zalka Anna, Tordai Attila, Semsei Ágnes, Falus András, Fekete György, Szalai Csaba, Kovács Gábor: Multi-drog-rezisztencia gének szerepe az acut lymphoid leukaemiás gyermekek kemoterápiája során jelentkező toxicus encephalopathiában., 2006 október 6-7. Siófok, Magyar Gyermekorvosok Társasága 2006. évi Nagygyűlése, 2006
Dániel J Erdélyi, Enikő Kámory, Anna Zalka, Béla Csókay, Geza Borbulya, András Falus, György Fekete, Gábor Kovács: ABCB1 gene polymorphisms predict the immunosuppressive side effect of chemotherapy in childhood acute lymphoblastic leukemia, Leukemia, submitted, 2006
Dániel Erdélyi, Enikő Kámory, Anna Zalka , Béla Csókay, Ágnes Semsei, András Falus, Gyorgy Fekete, Gabor Kovacs, Csaba Szalai: MDR1 3435TT genotype is associated with increased occurrence of acute encephalopathy during chemotherapy of acute lymphoblastic leukemia, Eur J Cancer, in preparation, 2006
Erdélyi, DJ; Kámory, E; Csókay, B; Zalka, A; Semsei, Á; Ónozó, B; Nagy, K; Tordai, A; Kovács, G; Szalai C; Falus, A: The association of ABC-transporter gene polymorphisms with the acute immunosuppressive side effects of chemotherapy in childhood acute lymphoblastic leukemia, 2006 október 8-12., Budapest, International Congress of Immunogenomics and Immunomics, 2006
DJ Erdélyi: BCRP 34G>A, 421C>A génpolimorfizmusok és a metotrexát-kinetkika, -toxicitás összefüggései ALL-ben, 2005 május 26-28, Kőszeg: Magyar Gyermekonkológiai Munkacsoport Tudományos Ülése, 2005
Erdélyi, DJ; Kámory, E; Zalka, A; Semsei, Á; Andrikovics, H; Bárdi, E; Benyó, G; Fekete, G ; Szalai, C; Falus, A; Kovács, G: Association of drug transporter gene polymorphisms and acute side-effects of chemotherapy in childhood acute lymphoblastic leukemia., 2006. június 23, Innsbruck, Austria, 15th Meeting of Paediatric Research in Central European Countries, 2006
DJ Erdélyi, E Kámory, A Zalka, G Kovács, C Szalai, Gy Fekete, A Falus: MDR1 polymorphisms and myelotoxic side effects of chemotherapy in childhood ALL, 2005. május 5-7., Budapest: Molecular Genetics in Paediatric Haematology and Immunology, Biannual Meeting of European Society for Paediatric Haematology and Immunology, 2005
Enikő Kámory, Dániel J Erdélyi, Anna Zalka, Béla Csókay, András Falus: Studies on drug side effects based on MDR1 polymorphisms using Single Base Extension technology, International DNA Days, February 24-26. Budapest, 2004
Erlaky H., Tóth K., Szabolcs J., Horváth E., Kemény V., Müller J., Csóka M., Jókúti L., Erdélyi D., Kovács G.:: Az antraciklinek kardiotocikus hatásának kivédése gyermekekben., Magyar Onkológia 2006, 50(1):25-32., 2006
Gábor T. Kovács, Hajna Erlaky, Kornélia Tóth, Erzsébet Horváth, Judit Szabolcs, Monika Csóka, László Jókúti, Dániel Erdélyi, Judit Müller: Subacute cardiotoxicity caused by anthracycline therapy in children: can dexrazoxane prevent this effect?, European Journal of Pediatrics, 2007 in press, 2007
DJ Erdélyi, E Kámory, B Csókay, H Andrikovics, A Tordai, C Kiss, Á F. Semsei, I Janszky, A Zalka, G Fekete, A Falus, GT Kovács, C Szalai:: Synergistic interaction of ABCB1 and ABCG2 polymorphisms predicts the prevalence of toxic encephalopathy during anticancer chemotherapy., The Pharmacogenomics Journal 2007, under revision, 2007
Á F. Semsei, H Andrikovics, E Kámory, B Csókay, A Tordai, A Zalka, A Falus, DJ Erdélyi, C Szalai: Germline ABC-transporter genotypes do not effect susceptibility to pediatric acute lymphoblastic leukemia, under preparation, 2007
Erdélyi DJ: Helyzetkép a citosztatikum-farmakogenetikai kutatásokról és a munkacoportunk vizsgálati erednényeinek ismertetése., Tiszaparti esték 2004-2005. Gyermekgyógyászati továbbképző előadások (szerk.: Túri S.) Humán Rt. 57-62. 2005., 2005
Erdélyi, DJ; Kámory, E; Csókay, B; Semsei, Á; Müller, J; Masát, P; Bartyik, K; Kovács, G; Falus, A; Fekete, G:: ABCB1 3435C/T genotype is associated with the occurrence of acute toxic encephalopathy during the chemotherapy of childhood acute lymphoblastic leukemia., 2006. július 1-4., Budapest, 19th Meeting of the European Association for Cancer Research, 2006
Kovacs GT, Erdelyi DJ, Csoka M, Muller J, Jokuti L, Szabolcs J, Kemeny V, Fekete Gy:: Dexrazoxane and MDR1/BCRP gene polymorphism and anthracycline-induced cardiotoxicity., 2006. július 1-4., Budapest, 19th Meeting of the European Association for Cancer Research, 2006
Semsei, Á; Erdélyi, DJ; Kámory, E; Csókay, B; Zalka, A; Andrikovics, H; Szűcs, R; Rényi I; Kovács, G; Szalai C; Falus, A: The association of gene polymorphisms with methotrexate pharmacokinetics in childhood acute lymphoblastic leukemia, 2006 október 8-12., Budapest, International Congress of Immunogenomics and Immunomics, 2006
Semsei Ágnes, Erdélyi Dániel, Kámory Enikő, Csókay Béla, Zalka Anna, Tordai Attila, Fekete György, Falus András, Kovács Gábor, Dr. Szalai Csaba: ABC-transzporter gének szerepe az acut lymphoid leukaemia terápiás szövődményeként jelentkező toxicus encephalopathiában, . 2006 október 6-8., Győr, Magyar Humángenetikai Társaság VI. Kongresszusa, 2006
vissza »