A növényvédőszer használat kockázat csökkentés üzemi szintű mérésére szolgáló ökonómiai módszerek Magyarországi alkalmazhatóságának vizsgálata (az ültetvényágazatokban)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42503
típus K
Vezető kutató Takácsné György Katalin
magyar cím A növényvédőszer használat kockázat csökkentés üzemi szintű mérésére szolgáló ökonómiai módszerek Magyarországi alkalmazhatóságának vizsgálata (az ültetvényágazatokban)
Angol cím Examination of adaptaion of economic methods for measuring pesticide risk reduction in Hungary at farm level (in horticultural branch)
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely Üzemtani Tanszék (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem)
résztvevők Györök Balázs
Kovács Attila
Takács István
Vágány Judit Bernadett
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.140
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A fenntartható mezőgazdaság alapvető feladatai közé tartozik, hogy adott ökológiai és társadalmi feltételek mellett megtalálja és alkalmazza azokat a technológiákat, eljárásokat, amelyekkel egyidejűleg válik megvalósíthatóvá a környezet fenntartása és a gazdaságos termelés, ami megteremti az egyszerű újratermeléshez szükséges feltételrendszert a környezetbe kerülő mesterséges kemikáliák mennyiségének korlátozásával. A kutatás során vizsgáltuk a csökkentett növényvédő szer felhasználás lehetséges alternatíváinak gazdálkodásra gyakorolt hatását, üzemi szinten.. A lehetséges vizsgálati módszerek közül a költség-haszon elven alapuló mérési módszerek, a rész költségtervezés, a sztochasztikus szimulációs és ökonometriai módszerek alkalmasak a fenti hatások vizsgálatára. Szimulációs modell segítségével elemeztük az átállás következményeit. Üzemi szinten jelentősen megváltozik a jövedelemtermelő képesség, megnő a termelési és a fedezeti küszöb, leszűkül az a tartomány, amelyen belül jövedelem érhető el, másrészt csökken az elérhető jövedelem abszolút nagysága is. A kockázat növekedés, a rugalmatlanság növekedése miatt ezen a módon nem minden esetben szabad vállalni a kemikália használat csökkentést. Üzemi szinten három fő alternatíva – az intenzív, illetve az organikus gazdálkodás és a precíziós növényvédelem – alakítható ki, amely stratégiák választása egyedi helyzetelemzésen kell, hogy alapuljon, mást követelve meg az üzemektől, és természetesen mást is eredményezve számukra.
kutatási eredmények (angolul)
One of the basic tasks of sustainable agriculture is to find and apply technologies and methods at given ecologic and social circumstances that make possible the maintenance of environment and economical production at the same time, which creates the conditions necessary for simple reproduction parallel with the reduction of the quantity of artificial chemicals. During the research, we have examined the farm level effects of possible alternatives of reduced chemical use on farming. When a system changes its former operations, the conditions for profitability are also changed. Cost-benefit examinations, partial cost planning, stochastic simulation and econometric methods are suitable for the examination from the many available methods. We have analyzed the outcomes of changes with the aid of a simulation model. Farm level profitability changes significantly, the minimum size of production increases, the profitable range becomes narrower, and the absolute extent of profits also decreases. Because of the increase in risk and inflexibility the reduction of chemical use cannot be undertaken in every case. Three main alternatives can be formed – intensive, organic and precision farming – at farm level, these strategies are to be chosen based on the condition analysis, as they differ as for what they require from the farms, and of course, their outcomes.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/633/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Takácsné György K.: Gazdaságilag optimális növényvédő szer használat modellezése. „Agrárgazdaság, Vidékfejlesztés, Agrárinformatika” Nemzetközi konferencia. AVA 2., Konferencia CD/presentations/vallalatgazdasagtan_2/1.pdf. 10 pp., angol nyelvű összefoglalóval, 2004
Takácsné György K. – Kis S.:: Növényvédelemmel kapcsolatos gazdasági döntések üzemi szintű hatásának vizsgálata, XLVI. Georgikon Napok. Konferencia CD. 2004. ISBN 963 9096962. o_Taka_K, 6 p., angol nyelvű összefoglalóval, 2004
K. Takács-György: Effects of Pesticide Use Reduction on Farm Level in Rural Areas, Ekonomistów Rolnictva I Agrobizneszu. Roznicki Naukowe. 2004. Tom VI. Annals 6. 74-78 pp. ISSN 1508-3535, 2004
K. Takács-György – I. Takács: Ecological farming as an alternative for a Transylvanian rural agricultural community, International Symposium Specialisation, Integration and Development. Cluj-Napoca. 14-15 November, 2003. Session Regional and Rural Development. 123-132. pp. ISBN 973-86547-4-2, 2003
Takácsné György K. – Takács I.:: Növényvédelemmel kapcsolatos gazdasági döntések üzemi szintű hatásának vizsgálata, IV. Alföldi Tájgazdálkodási Napok. Mezőtúr. Konferencia CD/szovegek/eloadasfull/TakacsneGyorgyK.-TakacsI ISBN 963 217 060 1. 6 p., angol nyelvű összefoglalóval, 2004
Takácsné György K.:: Precíziós gazdálkodásra történő átállás üzemgazdasági értékelése, IX. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok. 2004. március 25-26. Gyöngyös. Konferencia CD. Üzemtan és üzemgazdaság szekció. CD/Konferencia_2004/Üzemtan és Üzemgazdaság//6/Takácsné György, Katalin 6 p., angol nyelvű összefoglalóval, 2004
Takácsné György Katalin: Kemikália felhasználás racionalizálása, MTA-AMB XXVIII. Tanácskozás. 2004. január 20-21. Gödöllő. Nr 28. Konferencia kiadvány 2. kötet. ISBN 963 611 410 2 ö ISBN 963 611 412 9. 242-246 pp., 2004
Takácsné György Katalin: Alternatív gazdálkodási stratégiák és gazdasági értékelésük lehetősége a növényvédő szer alkalmazás szempontjából, Keszthely. 2003. szeptember 25-26. XLV. Georgikon Napok. Keszthely. „Új stratégiák az agrárgazdaságban. EU csatlakozás 2004” tudományos konferencia kiadványa. Angol és magyar nyelvű absztrakt. 172. p. ISBN 963 9096 81 4 CD: \\GN2003\\Vidék- és területfejlesztés, ökogazdálkodás\\ea\\Takácsné.pdf. 5 p. (Angol nyelvű összefoglalóval, 2003
K. Takács-György - B. Györök - A. Kovács: The effects of precision farming on the use of chemicals. Xth Congress of European Association of Agricultural Economists (EAAE). Exploring Diversity in the European Agri-Food System., Congress CD:poster presented\004-p010_Takacs_Gyorgy.pdf, 2002
K. Takács-György: Precíziós növényvédelem, mint alternatív gazdálkodási stratégia., Gazdálkodás. 2003. XLVII. évf. 3. sz. 18-24 pp. ISSN 0046-5518. Megjegyzés: A kézirat leadás idején még nem volt OTKA nyilvántartási szám., 2003
Takácsné György Katalin: Gazdaságilag optimális növényvédő szer használat modellezése., AVA 2. Konferencia CD/presentations/vallalatgazdasagtan_2/1.pdf. 10 pp., angol nyelvű összefoglalóval, 2005
Takácsné György K. - Barkaszi L.: A precíziós gyomszabályozás lehetőségének gazdasági értékelése, mint gyomirtási technológiai alternatíva, XLVII. Georgikon Napok. Konferencia CD/GN2005/Teljes anyagok/Takacsne-Barkaszi 7 p. ISBN 963 9639 03 6, angol nyelvű összefoglalóval, 2005
Takácsné György Katalin: A növényvédelem gazdasági szerepe eltérő gazdálkodási stratégiák mellett az éghajlatváltozásra tekintettel., Erdei Ferenc III. konferencia „A vidék jövőjéért, a jövő vidékéért“ Kecskemét. Konferencia kiadvány I. kötet. 42-46 pp. ISBN 963 7294, 2005
Takácsné György Katalin: Eltérő növényvédő szer használatra alapozott technológiák ökonómiai hatása a gazdálkodásra., X. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok. Konferencia Gyöngyös. 2006. CD Agrárközgazdaság és ágazati ökonómia\krf276.doc 8 p. ISBN 963229623 , angol nyelvű összef, 2006
Katalin Takács-György: Main Characteristics of Hungarian Agriculture – What Strategies to Choose?, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictva I Agrobizneszu. Roznicki Naukowe. 2005. Tom VII. Annals 6. 108-126 pp. ISSN 1508-3535, 2005
Sándor Kis - Katalin Takács-György: Modeling Economic Effects of chemical Use Reduction regarding to Multifunctional Role of Agriculture., Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictva I Agrobizneszu. Roznicki Naukowe. 2005. Tom VII. Annals 6. 58-64 pp. ISSN 1508-3535, 2005
L. Barkaszi - K. Takács-György: Economic Role of Precision Weed Controll in Preventing Rural Areas, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictva I Agrobizneszu. Roznicki Naukowe. 2006. Tom VIII. Annals ISSN 1508-3535, 2006
Kis Sándor: Kemikália használat változása a növénytermelésben, eltérő gazdálkodási alternatívák (1980-2003), X. NATN. Gyöngyös 2006. Konferencia Kiadvány CD:\Természeti erőforrások és környezetgazdálkodás\krf12.doc, 2006
Kis Sándor - Takácsné György Katalin: A kemikáliák csökkentésének gazdasági hatásai a mezőgazdasági vállalkozások döntéseiben, Gazdálkodás. 2006. L. évf. 4. sz. ISSN 0046-5518, 2006
Takácsné György Katalin: A növényvédő szer használat csökkentés gazdasági hatásainak vizsgálata - milyen irányok lehetségesek? in A növényvédő szer használat csökkentés gazdasági hatásai, Szent István Egyetemi Kiadó 7-30 pp. ISBN 963-9483-64-8, 2006
Takácsné György Katalin (szerkeszetette): A növényvédő szer használat csökkentés gazdasági hatásai, Szent István Egyetemi Kiadó 164 p. ISBN 963-9483-64-8, 2006
Kis Sándor: Kemikália csökkentés gazdasági hatásainak értékelése in A növényvédő szer használat csökkentés gazdasági hatásai, Szent István Egyetemi Kiadó 87-99 pp. ISBN 963-9483-64-8, 2006
vissza »