Lipoxigenáz enzimrendszert gátló anyagok előállítására alkalmas új eljárások kidolgozása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42515
típus K
Vezető kutató Novák Lajos
magyar cím Lipoxigenáz enzimrendszert gátló anyagok előállítására alkalmas új eljárások kidolgozása
Angol cím Elaboration of new methods for the preparation of lipoxygenase enzyme inhibitors
zsűri Kémia 2
Kutatóhely Szerves Kémia és Technológia Tanszék (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
résztvevők Fekete Melinda
Hornyánszky Gábor
Kovács Péter
Orovecz Olivér
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 7.520
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Lypoxigenáz enzimgátló hatás elérésének reményében eljárásokat dolgoztunk ki egy sor új heterociklusos rendszer racionális szintézisére. Allil-aril-éterek termikus szigmatróp átrendeződésével és azt követő intramolekuláris gyűrűzárással elkészítettük az alább felsorolt új heterociklusos gyűrűrendszereket és származékaikat: nafto[2,1-b]furán, dibenzo[a,j]xantén, ciklopenta[a,h]naftalin, nafto[1,2-b]furan, dibenzo[c,h]xantén, furo[3,2-f]izokinolin, furo[2,3-f]kinolin, benzofuro[2,3-f]izokinolin. Vizsgáltuk a feltárt összetett szigmatróp átrendeződések lejátszódását és valószínűsitettük mechanizmusukat. Suzuki típusú reakció alkalmazásával megoldottuk a vindolin alkaloid 10-es helyzetében történő szubsztitucióját. Hasonló reakciókkal végeztük a triptamin származékok 5-ös helyzetben megvalósított helyettesitését. Az előállított nagyszámú vegyület közül több jelentős enzimgátló hatást és/vagy sejtnövekedést gátló hatást mutatott.
kutatási eredmények (angolul)
In the hope of lipoxigenase enzyme inhibitory effect, we elaborated novel methods for the rational synthesis of a series of new heterocyclic systems. With the thermal rearrangement of allyl-aryl ethers followed by intramolecular ring closure we have prepared the following new heterocyclics and their derivatives: naphtho[2,1-b]furan, dibenzo[a,j]xanthen, cyclopenta[a,h]naphthalene, naphtho[1,2-b]furan, dibenzo[c,h]xanthen, furo[2,3-f]isoquinoline, furo[3,2-f]isoquinoline, furo[2,3-f]quinoline, benzofuro[2,3-f]isoquinoline. We had investigated these new sigmatropic rearrangements and gave plausible mechanisms for them. With the application of Suzuki type reaction, we elaborated method for the substitution of vindoline alkaloid in position 10. We applied the same method for the substitution of tryptamine’s position 5. Among the numerous prepared compounds some had significant enzyme inhibitory and/or cell growth inhibitory effect.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/641/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Tőke E.R., Kolonits P., Novák L., Poppe L.:: Lipase mediated enantiomer and diastereomer separation of 2,2'-[1,2- and 1,3-phenylenebis(oxy)]dicyclohexanols, Tetrahedron:Asymmetry, 2006
Tőke E.R., Kolonits P., Novák L., Poppe L.:: Lipase mediated enantiomer and diastereomer separation of 2,2'-[1,2- and 1,3-phenylenebis(oxy)]dicyclohexanols, Tetrahedron:Asymmetry, 2006
G. Szatzker, I. Móczár, P. Kolonits, L. Novák, P. Huszthy, L. Poppe: Chemoenzymatic Preparation of all the stereoisomers of 2- (1-hydroxyethyl)- and 2,6-bis(1-hydroxyethyl)pyridines and their acetates., Tetrahedron ; Asymmetry 15, 2483-2490, 2004
Dianóczki Cs., Kővári J-né, Novák L., Poppe L., Recseg K.:: Eljárás konjugált linolsav előállítására, Magyar szabadalmi bejelentés, PO304112, 2004
Dianóczki Cs., Kővári J-né, Novák L., Poppe L., Recseg K.:: Method for the preparation of conjugated linoleic acid, PTC bejelentés, PTC/HU04/00124, 2004
M. Fekete, P. Kolonits, L. Novák: Preparation of new Vindoline Derivatives by Palladium-Catalyzed Crposs-Coupling Reaction, Heterocycles, 65, 165-171, 2005
M. Tőrincsi, P. Kolonits, E. Pálosi, L. Novák: Synthesis of Furo[2,3-f]isoquinolines by Aromatic Claisen Rearrangement and Subsequent Cyclization, SYNTHESIS 2007, 284-288, 2007
vissza »