The personal and sociable (gregorious) forms of mental (intellectual) creation in the life sciences, in marketing and in the postgradual lecturing of the genearal research methodology.  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
42519
Type K
Principal investigator Tomcsányi, Pál
Title in Hungarian A szellemi alkotás egyéni és társas formái az élettudományokban, marketingben és az általános kutatásmódszertan oktatásában.
Title in English The personal and sociable (gregorious) forms of mental (intellectual) creation in the life sciences, in marketing and in the postgradual lecturing of the genearal research methodology.
Panel Complex agricultural sciences
Department or equivalent National Food Chain Safety Office
Starting date 2003-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 7.520
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A szellemi alkotás egyéni és társas formáinak fejlesztése az élettudományokban, marketingben, és az általános kutatásmódszertan oktatásában. Szellemi alkotásként bevezeti az egyéni tanulás gondolatképző folyamatait. A szimultán csoportdinamikát kiegészíti az aszinkron „testületivel”. Az élettudományok tényfeltárásra, kevésbé a publikált megállapítások kreatív szintetizálására törekednek. A marketing a kreatív eredményeit üzleti titokként kezeli. A kreatívitást segiti a szakmai újdonságok figyelemmel kisérése, a brain storming és a logikai feladatok megoldása. A problémamegoldást aszociációkkal és analógiákkal tartja növelhetőnek. Javasolt alap törvényszerüségei alapján ajánlja az analógiák felkutatását. A távoktatásban az ütemezhető táv-tanulást a tankönyv és CD-ROM kombinációja könnyíti meg. E jelenséget Neumann-Guttenberg szinergiának nevezi. Javasolja, az analitikus tárgykör szerinti és a szintetizált időfolyamat szerinti oktatás megkülönböztetését és együtt alkalmazását. Online szinkron távoktatást végzőknek a vizuális szereplést tanulni kell, különösen a „lencsekontaktust”, a body language megszokottól eltérő formái lehetnek indokoltak. A hazai marketing meta-kutatásban gyenge a problémamegoldás fejlesztése, a szakkönyvek többsége idegen források adaptálása. Az egzakt információ sem igény a marketing-kutatásban, de újabban megkérdezéses formában megkívánt. Áttekinti a marketing tevékenység általa javasolt irányait.
Results in English
Development of intellectual creativity as individual and group activity in the biological sciences, marketing and the teaching of general research methodology The report introduces the creative thinking processes acquired by individual learning. Simultaneous of group dynamics are enhanced by asynchronous “committee” activities. Biological sciences are focused on fact-finding, with less emphasis on creative synthesis of published data. Creative results of marketing are usually commercial secrets. Creativity keeping up with scientific and technical developments, brainstorming and logic training. Problem solving ability can be improved by associative connections and analogies. Suggested basic laws is to look for analogies. Both textbook and CD-ROM assist home study. This is defined as the Neumann-Gutenberg synergy. Study vary analytically by subject area and synthesised by time flow, these should be distinguished and used together. Tutors in real-time remote study in the form of on-line conferencing have to learn skills of visual participation, in particular, eye-camera contact, which demands intensive body language not experienced in ordinary communication. Problem solving approach is missing from our marketing meta-research, as the majority of marketing books are mere adaptations from abroad. Accuracy of information formerly not considered essential is now demanded by inquiries. New ways for the marketing were outlined by the project leader.
Full text http://real.mtak.hu/643/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Tomcsányi Pál: Mediális szolgáltatások — a távoktatás és csomagolás — mint iparvállalati funkciók, A VIII. Ipar- és Vállalatgazdasági Konferencia előadásai. MTA Ipar- és Vállalatgazdasági Bizottsága, Pécs, 356-362. olda, 2004
Tomcsányi Pál: Általános kutatásmódszertan a doktorképzésben, távoktatási, szaknyelvi, tananyag-fejlesztési tapasztalatok és testamentum., In „A kutatási eredmények fejlesztése a piactudományok tapasztalatai alapján” MTA Marketing Bizottsága, Budapest, 2004. 9—19. oldal, 2004
Tomcsányi Pál: Kutatói kreativitás, Személyiségek a magyar agráriumban I.. Debreceni Egyetem. Agrártudományi Centrum. 129-148. p., 2005
Tomcsányi Pál: Kutatói kreativitás, Személyiségek a magyar agráriumban I.. Debreceni Egyetem. Agrártudományi Centrum. 129-148. p., 2005
Back »