Agroökológiai tényezők hatása az őszi búza (Triticum aestivum L.) termés minőségére és szermaradvány tartalmára  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42522
típus K
Vezető kutató Jolánkai Márton
magyar cím Agroökológiai tényezők hatása az őszi búza (Triticum aestivum L.) termés minőségére és szermaradvány tartalmára
Angol cím Agroecological impacts on quality and pesticide residue characteristics of winter wheat (triticum aestivum L.) grain yield
zsűri Növénytermesztés, állattenyésztés
Kutatóhely Növénytermesztési Intézet (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem)
résztvevők Szentpétery Zsolt
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.768
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás tárgya a termesztés-ökológiai tényezők hatásának vizsgálata az őszi búza termésének minőségére és szermaradvány tartalmára és termesztéstechnikai, ezen belül fajtaspecifikus eljárások kidolgozása volt. A hároméves kísérlet eredményei alapján az alábbi következtetések vonhatók le. A késői posztemergens herbicid használat általában pozitív hatással volt a szemtermésre. A hatás egyrészt az adott évjárat herbológiai viszonyaival, másrészt az alkalmazott szer típusával volt összefüggésbe hozható. Egyes hatóanyagtípusok, így a dikamba, illetve az MCPA egyes esetekben termésdepressziót eredményeztek. A legnagyobb mértékű termésbefolyásoló hatást az emelkedő adagú, valamint az növekvő megosztottságú N fejtrágyázás váltotta ki. Ugyanakkor a növekvő komplexitású növényvédelmi kezelések (insecticid, fungicid, ill. azok kombinációja) nem, vagy csak szerény mértékben hatottak a búza termésére. Az alkalmazott nitrogén ellátás, valamint a növényvédelmi kezelések megbízható módon hatotttak a búza minőségi mutatúinak alakulására. A hatás mértéke azonban az évjárat, és fajtaspecifikus tényezők függvénye volt. A kísérletekben vizsgált minden agrokémiai kezelés kimutatható szermaradvány tartalmat eredményezett. Meghatározásra kerületek a vizsgált herbicidek, fungicidek és insecticidek kiürülési dinamikai tulajdonságai. A kapott eredmények kvantitatív indikátorokat adnak a jelenleginél biztonságosabb és hatékonyabb élelmezésbiztonsági idő meghatározásához.
kutatási eredmények (angolul)
The aim of the research was to evaluate agronomic and production-ecological impacts of crop production applications regarding milling and baking quality and pesticide residues of winter wheat.. Main results of the three years’ field trials are as follows. Late postemergent herbicide applications were proved to have positive effect on crop yield, however the effect was influenced by the herbological state of a given crop year. Some substaces, eg dicamba and MCPA have resulted yield depression in some cases. Ascending doses and split applications of N topdressing were proved to have the strongest impact on yield improvement. Increasing levels of comprehensive plant protection treatments (insecticides, fungicides and their combinations) had less effects on yield. Milling and baking quality could be influenced by both nitrogen supply and plant protection applications. The magnitude of this contribution was subject of crop year and variety specific features. All chemical applications were proved to induce detectable pesticide residue levels in wheat crop. Pesticide discharge dynamics’ patterns were determined for all herbicides, fungicides and insecticides studied. The results obtained supply quantitative indicators for establishing more precise and efficient food safety duration deadlines.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/646/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szentpétery Z. - Jolánkai M. - Szöllősi G.: Nitrogénfejtrágyázás hatása a búza termésmennyiségére és minőségére. In: Korszakváltás a hazai mezőgazdaságban: a modern növénytermesztés alapjai, DE Debrecen, 37-42, 2005
Jolánkai M.: Búza. In: Szántóföldi növények vetőmagtermesztése és kereskedelme., Mezőgazda Kiadó, Budapest. 179-189, 2004
Jolánkai M: Tápanyagvisszapótlás a növénytermesztésben In: Környezetügy 2004, OKT Friedrich Ebert Alapítvány, Budapest. 153-160, 2004
Láng I - Jolánkai M - Kőmíves T: Pollution Processes in Agri-environment. A neew approach, AKAPRINT, Budapest, 2004
Jolánkai M: Mineral and organic fertilizers. In: Pollution processes in Agri-environment. A new approach, AKAPRINT, Budapest. 39-50, 2004
Jolánkai M. - Szentpétery Z. - Szöllősi G.: Az évjárat hatása az őszi búza termésére és minőségére., AGRO-21 Füzetek. 31. 74-82 pp., 2003
Szöllősi G - Ujj A - Szentpétery Zs - Jolánkai M: A szántóföldi növénytermesztés néhány agroökológiai aspektusa, AGRO-21 Füzetek 37.77-88, 2004
Jolánkai M - Láng I - Csete: Hatások és alkalmazkodás, Természet Világa, 135. 16-19, 2004
Jolánkai M.: Tápanyagvisszapótlás, tápanyagellátás a növénytermesztésben, In: Szántóföldi növények tápanyagellátása. Akaprint. Budapest. 16-21 pp., 2003
Jolánkai M.: Foresight in crop science, Shaping of our future. Proceedings of the Technology Foresight Summit 2003. UNIDO. Budapest. 134-141 pp, 2003
Jolánkai M. - Szentpétery Zs. - Máté A. - Szöllősi G.: A minőségorientált búzatermesztés agrotechnikája, In: Minőségi búzatermesztés a Pannon térségben. Artwind. Bükfürdő. 30-35 pp., 2003
Szentpétery Z. Hegedűs Z. - Jolánkai M.: Impact of agrochemicals on yield quality and pesticide residues of winter wheat varieties, Cereal Research Communications. 33.2-3. 635-640, 2005
Szentpétery Z. - Jolánkai M. - Kleinheincz C. - Szöllősi G.: Effect of nitrogen topdressing on winter wheat, Cereal Research Communications. 33.2-3. 619-626, 2005
Szentpétery Z. - Jolánkai M. -Szöllősi G.: Agronomic impacts on yield formation of wheat, Cereal Research Communications, 33.1. 45-48, 2005
Jolánkai M. - Szabó M.: Búza. In: Növénytermesztéstan, Mezőgazda Kiadó, Budapest. 183-204, 2005
Jolánkai M. - Máté A. - Nyárai H.F.: The carbon cycle: a sink-source role of crop plants, Cereal Research Communications, 33.1. 13-17, 2005
Szentpétery Z. - Kleinheincz C. - Szöllősi G. - Jolánkai M.: Effect of nitrogen topdressing on winter wheat yield, quantity and quality, Acta Alimentaria, 34.2. 177-185, 2005
Jolánkai M.: A talaj, a víz és a növény az agroökológia rendszerében. In: A talaj vízgazdálkodása és a környezet, MTA TAKI, Spácium Kiadó és Nyomda, Budapest 133-140, 2005
Szalay D. - Hárs T. - Jolánkai M.: Production, quality and marketing of grain crops in Hungary, Food Science and Technology. 19.4.39., 2005
Jolánkai P. - Szöllősi G. - Birkás M. - Jolánkai M.: Site specific plant nutrition agronomic impacts on maize and wheat crop, 40th Croatian Symposium on Agriculture. Opatija. 431-432, 2005
Jolánkai M.: Aspects of production, quality and marketing of grain crops in Hungary, 422. Getreide Tagung. Detmold. 11, 2005
Szentpétery Z. - Jolánkai M. - Sófalvy Z.: Növényvédelmi kezelések hatása mindennapi kenyerünkre. In: Egészségmegőrzés - jó közérzet - prevenció., XII. Primér Prevenciós Fórum. Budapest. 39, 2005
Szentpétery Z. - Jolánkai M.: Nitrogén fejtrágyázás és a jó minőségű kenyér, Agro Napló. 9. 2005/4. 11-13, 2005
Jolánkai M.: A kalászosok betakarítása. In: Kalászos aktuális 2005., Syngenta. Agroinform Kft Budapest. 78-81, 2005
Szentpétery Z. - Kleinheincz C. - Tarnawa Á. - Jolánkai M.: Herbicide residues' changes in wheat samples in late weed control, Acta Alimentaria, 2006
Jolánkai M. - Szentpétery Z. - Hegedűs Z.: Pesticide residues discharge dynamics in wheat grain, Cereal Research Communications, 34.1. 505-508, 2006
Kassai K. - Nyárai H.F. - Jolánkai M. - Szentpétery Zs.: Invesigating nutritional relationship among weediness, yield and quantity of winter wheat, Cereal Research Communications, 34.1. 533-536 pp, 2006
Jolánkai M. - Szentpétery Zs. - Nyárai H.F.: Gluten and protein formation in wheat grain, Proceedings of the 2nd Alps Adria Scientific Workshop, Akaprint, Trogir, 76-80 pp, 2003
Szentpétery Zs. - Jolánkai M. - Kassai K. - Hegedűs Z.: A búza növényvédelmének hatása a termésmennyiségére, minőségére és szermaradvány tartalmára, In: Szántóföldi növények tápanyagellátása. Akaprint. Budapest. 129-133 pp., 2003
Jolánkai M. - Szentpétery Zs. - Nyárai HF. -Máté A.: Nitrogen impact on wheat quality, In: Fertilizers in context with resource management in agriculture. CIEC. Debrecen. 192-197 pp., 2003
Jolánkai M. - Máté A.: Varietal differences in wheat Triticum aestivum L. quality manifetation, In: Tenth International Wheat Genetics Symposium. Paestum. ISC. Roma. 1345-1347 pp., 2003
vissza »