Az IPS összehasonlító pártállami modell főbb fejlődési patternjeinek konkrét bemutatása Románia, Magyarország és Kína példáján, valamint a patternek empirikus tesztelése Kínában, megyei szinten.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42525
típus K
Vezető kutató Csanádi Mária
magyar cím Az IPS összehasonlító pártállami modell főbb fejlődési patternjeinek konkrét bemutatása Románia, Magyarország és Kína példáján, valamint a patternek empirikus tesztelése Kínában, megyei szinten.
Angol cím Concrete demostration of the developmental patterns of the IPS (Interactive Party-Atate) model on the example of Romania, Hungary and China, and the empirical testing of the patterns in China on county level.
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely Közgazdaság-tudományi Intézet (HUN-REN Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 1.856
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Összehasonlító kutatásaim eredményét a Nagydoktori disszertációm, valamint az Akadémiai Kiadónál megjelenő könyvem foglalja össze. A disszertáció első részében a pártállamok szerkezetét, annak elemeit, kapcsolódási és működési elveit írtam le, az egyéni párt- állami és gazdasági kölcsönkapcsolatából kiindulva. Megfogalmaztam a pártállamok önhasonló vonásait, ezen belül szerkezetét, működését, újratermelődését, belső csapdáit és ennek következtében elkerülhetetlen bomlását és összeomlását. Az önhasonlóság mellett az eltérések szerkezeti hátterét és ezek következményeit is leírtam, a pártállamok újratermelődésének eszközeire, működésére és átalakulására. írtam le. A felvázolt párt-állami modellt illetve annak három alapvető hatalmik eloszlásából adódó változatát három esettanulmányban is bemutattam, Románia, Magyarország és Kína példáján. A felvázolt párt-állami modellt illetve annak három alapvető hatalmik eloszlásából adódó változatát három esettanulmányban is bemutattam, Románia, Magyarország és Kína példáján. Kínában empirikus kutatásra is sor került, amely a pártállami háló megyei szintű átalakulását kutattam.
kutatási eredmények (angolul)
Results of my comparative research were summarized in my Academic Doctoral thesis and my book to be published in early 2006. First part of the dissertation describes the structure, elements principles of connection and operation of party-states based on the interrelationship of individual party-state and economic decision-makers. I defined the self-similar traits of party-states and within those, the structure, operation, self-reproduction, internal traps and consequently unavoidable disintegration and collapse of the system. Apart the self-similarity I defined the structural background of the differences, their instruments of self-reproduction and its consequences on the instruments of self-reproduction, its operation and transformation. The model and the three patterns defined within its framework was demonstrated in three case-studies on the example of Romania, Hungary and China. Also an empirical survey conducted in China demonstrated the transformation of the party-state net on county level.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/648/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Csanádi M. – Hairong Lai: ‘Transformation of the Chinese party-state at prefecture and county level, MTA KTI MT-DP/ 11. sz., 2003
Csanádi Mária: ‘Budget constraints nested in power relations: the key to different paths of transformation’, MTA KTI MT-DP / 6 sz., 2004
Csanádi Mária: ‘A comparative model of party-states: the structural reasons behind self-similarities and differences in self-reproduction, reforms and transformation’, MTA KTI MT-DP / 7.sz., 2004
Csanádi Mária: ‘A pártállamok összehasonlító modellje: az újratermelődés, a reformok és átalakulások hasonlóságainak és eltéréseinek hatalmi szerkezeti háttere’, Politikatudományi Szemle 4. sz., 2004
Csanádi Mária: \'Do party-states transform by learning? The structural background of different transformation paths in view of the Romanian, Hungarian and Chinese cases’, MTA KTI MT-DP/ 10 sz., 2004
Csanádi Mária: ’Gaige Dalu yu Zhuanxing Daolu Bijiao: Tiaozhan Dongou yu Zhongguo Gaige de Bijiao Yanjiu’ (Reforms and transformation paths in comparative perspective: Challenging comparative views on East European and Chinese reforms, Jingji Shehui Tizhi Bijiao (Journal of Comparative Economic and Social Systems N. 6., November, 2004
Csanádi M.: Why Eastern Europe did not Follow the Chinese way of Economic Transformation First?, East Asian Institute, NUS, 2006
Csanádi M.: Comparing Chinese and Hungarian reforms and transformation, East Asian Institute, NUS, 2005
Csanádi M.: A Comparative Model of Party-states: the structural reasons behind similarities and differences in self-reproduction, reforms and transformation, Vittorio Klostermann Verlag, 2006
Csanádi M.: Reforms and Transformation Paths in Comparative Perspective: Challenging Comparative Views on East European and Chinese Reforms, Acta Oeconomica Vol. 55, No. 2, pp. 171-198, 2005
Csanádi M.: A pártállamok összehasonlító modellje: az újratermelődés, a reformok és átalakulások hasonlóságainak és eltéréseinek hatalmi-szerkezeti háttere, Politikatudományi Szemle 2005. 14.évf. No.1. pp.197-227, 2005
Csanádi M.: Reformok, bomlás és átalakulás Kínában, Külgazdaság 2006. 50.évf. No.1. pp.27-53, 2006
Csanádi M.: Self-Consuming Evolution: A Model on the Structure, Operation and Transformation of Party-states, in view of the Romanian, Hungarian and Chinese Cases, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006

 

Projekt eseményei

 
2011-12-21 08:48:15
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Közgazdaságtudományi Intézet), Új kutatóhely: Közgazdaság-tudományi Intézet (MTA Közgazdaságtudományi Intézet).
vissza »