Alakzatkutatás  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42535
típus K
Vezető kutató Szathmári István
magyar cím Alakzatkutatás
Angol cím Research of Figures
zsűri Nyelvészet
Kutatóhely Magyar Nyelvtudományi Társaság
résztvevők Aczél Petra
Antalné dr. Szabó Ágnes
Boda Istvánné
Csekéné dr. Jónás Erzsébet
Czetter Ibolya
Domonkosi Ágnes
Fábián Pál
Gáspári László
Heltainé Nagy Erzsébet
Jenei Teréz
Kincses Kovács Éva
Kocsány Piroska
Kornyáné Szoboszlay Ágnes
Kozocsa Sándor
Lőrincz Julianna
Minya Károly
Mózesné Kabán Annamária
Nagy János
Némethné Varga Andrea
Pethő József
Pintér Miklósné dr. Eory Vilma
Róka Jolán
Rozgonyiné dr. Molnár Emma
Sájter Laura
Szikszainé dr. Nagy Irma
Tátrai Szilárd
Tolcsvai Nagy Gábor
Tuba Márta
Vargáné dr. Raisz Rózsa
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 10.800
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Alakzatlexikon Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Mai Magyar Nyelvi Tanszéke mellett működő Stíluskutató Csoport hat évi munkával megszerkesztette az első magyar alakzatlexikont. A lexikon mintegy 150 szócikkben( és kb.60 ívnyi terjedelemben) tárgyalja a legfontosabb alakzatokat, ide véve az alaqkzatok elméleti hátterét megvilágító címszavakat, továbbá a legfőbb trópusokat és az alktzathoz kapcsolódó szemantikai, retorikai, valamint verstani jelenségeket. A szerzők minden bizonnyal hozzájárultak az elméleti kérdések megoldásához, olyanokhoz, mint mi az alakzat, az alakzat és a trópus összefüggése, az alakzatok grammatikai besorolása, valamint az alakzatok és a négy változáskategória kapcsolata
kutatási eredmények (angolul)
Encyclopeadia of Figures After six years of work,the stylistic research group at Eötvös Universíty, Department of Modern Hungarian, completed the first Hungarian encyclopeadia of figures. The encyclopeadia treats the important figures in 150 entries.Theoritical questions of figures, tropes, semantic, rethorical and prosodic phenomenea of figures are dealt with, too. The authors also concentrated on the realition of figures and tropes, on the grammatical categorization of figures, and on the realition between the figures and the four types of change.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/653/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
-: A retorikai-stilisztikai alakzatok világa. Segédkönyveka nyelvészet tanulmányozásáhozXVIII., Tinta Kiadó szek. Szathmári István, 2003
Nagy LJ: Az alakzattársulás és az oszcilláció stilisztikájához, Stílus és anyanyelv szerk.: Galgóczi László és Vass László, 2004
Aczél P: Négyszögből kör:logika, szemantika és pragmatika az enthümémában, Trezor Kiadó A szónóki beszéd kidolgozása Szerk.: A. Jászó Anna- Aczél Petra, 2004
Domonkosi Á: A mai magyar megszólítási rendszer, A magyar nyelvi kultúra jelene és jövője szerk.: Balázs Géza, 2004
Jenei T: A szabad függő beszéd mint stílusalakító tényező Krúdy Napraforgó c. regényében, Tinta Kiadó Stílus és jelentés szerk.: Jenei Teréz-Pethő József, 2004
Raisz R: Az adiectiós alakzatok és a körmondatok Mária kisprozájában, Emberközpontúság a magyar nyelv oktatásában és kutatásában szerk.: Szabó G, Guttmann M,, 2004
Szikszainé Nagy I: Retirkus kérdésfunkciók Krúdy Az útitárs c. kisregényében, Tinta Kiadó Stílus és Jelentés szerk.: Jenei T, Pethő J, 2004
Szikszainé Nagy I: Retorikai kérdések szleng variációi, Tinta Kiadó Variabilitás és nyelvhasználat szerk.: Gecső T, 2004
Szikszainé Nagy I: Kérdésalakzat-típusok a retorikában, Trezor Kiadó A szónoki beszéd kidolgozása szerk.: A. Jászó A, Aczél P, 2004
Szikszainé Nagy I: A kérdésalakzatok egy lehetséges tipológiája, A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei VI szerk.: Büky L, 2004
Szathmári I: Stilisztikai lexikon. Stilisztikai fogalmak magyarázata szépirodalmi példákkal szemléltetve, Tinta Kiadó, 2004
Szikszainé Nagy I: Die rhetorische Frage in den Rhetoriken des Altentums, Werkstatt, 2004
vissza »